Podíl na rodinném domě v obci Boudy, okr. Písek

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX4251/15-97
Nejnižší podání 133.333 Kč
Minimální příhoz 6.000 Kč
Počet účastníků 4

Nejvyšší podání

4718b4b0
226.333 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
4718b4b0 [priorita 1] 226.333 Kč 14.8.2019 14:08:27.774912
bb84e0a1 220.333 Kč 14.8.2019 14:07:38.410920
4718b4b0 [priorita 1] 200.333 Kč 14.8.2019 14:06:52.152259
bb84e0a1 200.333 Kč 14.8.2019 14:06:17.060563
4718b4b0 [priorita 1] 185.333 Kč 14.8.2019 14:06:06.927062
bb84e0a1 185.333 Kč 14.8.2019 14:04:44.038497
4718b4b0 [priorita 1] 179.333 Kč 14.8.2019 14:04:34.687709
bb84e0a1 179.333 Kč 14.8.2019 14:03:30.717782
4718b4b0 [priorita 1] 173.333 Kč 14.8.2019 14:03:03.411409
bb84e0a1 173.333 Kč 14.8.2019 14:01:49.429736
4718b4b0 [priorita 1] 167.333 Kč 14.8.2019 14:00:24.771984
bb84e0a1 167.333 Kč 14.8.2019 13:57:36.313779
4718b4b0 [priorita 1] 161.333 Kč 14.8.2019 13:57:22.372280
2581124c 161.333 Kč 14.8.2019 13:56:59.061341
bb84e0a1 151.333 Kč 14.8.2019 13:56:37.750370
4718b4b0 [priorita 1] 145.333 Kč 14.8.2019 13:56:13.194810
bb84e0a1 145.333 Kč 14.8.2019 13:51:39.541624
4718b4b0 [priorita 1] 139.333 Kč 14.8.2019 13:29:35.430785
863c55bb 139.333 Kč 14.8.2019 13:25:36.953006
4718b4b0 [priorita 1] 133.333 Kč 14.8.2019 13:10:05.538203

KrajJihočeský kraj
OkresPísek
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX4251/15-97
Začátek dražby14.08.2019 13:00
Konec dražby14.08.2019 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání133.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)200.000 Kč
Minimální výše příhozu6.000 Kč
Dražební jistota60.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1100425115
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Draženou nemovitostí je spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 na přízemním, zřejmě zděném, podsklepeném (nebylo možno přesně fyzicky zaměřit) rodinném domě s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, odlehlé části obce Boudy, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Boudy 43, 398 04 Boudy. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1188 - ostatní plocha a přes pozemek p.č. 1189/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Boudy, č. p. 122, 39804 Boudy. Dle informací ČSÚ v obci Boudy je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

203Ex4251/15, www.eujicha.cz
Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Do dražby schválen byl dražitel se spoluvlastnický právem.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

část obce Boudy 43, Boudy, okres Písek, Jihočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace