Zemědělské pozemky v k.ú. Dolní Bečva, okr. Vsetín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX44251/18-74
Nejnižší podání 208.667 Kč
Minimální příhoz 9.000 Kč
Počet účastníků 3

Nejvyšší podání

4f3212c4
271.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
4f3212c4 [priorita 1] 271.667 Kč 14.8.2019 13:58:43.602121
b8f366f1 271.667 Kč 14.8.2019 13:57:50.527311
8df9227b 262.667 Kč 14.8.2019 13:56:54.378012
4f3212c4 [priorita 1] 253.667 Kč 14.8.2019 13:56:48.441493
8df9227b 253.667 Kč 14.8.2019 13:51:47.615561
4f3212c4 [priorita 1] 244.667 Kč 14.8.2019 13:50:31.829767
8df9227b 244.667 Kč 14.8.2019 13:47:21.377120
4f3212c4 [priorita 1] 235.667 Kč 14.8.2019 13:46:02.310059
8df9227b 235.667 Kč 14.8.2019 13:41:38.595205
b8f366f1 226.667 Kč 14.8.2019 13:23:54.797105
4f3212c4 [priorita 1] 217.667 Kč 14.8.2019 13:21:53.839061
b8f366f1 217.667 Kč 14.8.2019 13:21:13.124232
4f3212c4 [priorita 1] 208.667 Kč 14.8.2019 13:15:32.363826
b8f366f1 208.667 Kč 14.8.2019 13:00:09.948373

KrajZlínský kraj
OkresVsetín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX44251/18-74
Začátek dražby14.08.2019 13:00
Konec dražby14.08.2019 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání208.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)313.000 Kč
Minimální výše příhozu9.000 Kč
Dražební jistota90.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1104425118
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Draženými nemovitostmi jsou: pozemek p.č. 215/7 - orná půda a pozemek p.č. 263/3 - orná půda na LV č. 1356 a ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 18/5 - ostatní plocha, pozemku p.č. 209 - orná
půda, pozemku p.č. 210 - ostatní plocha, pozemku p.č. 215/1 - orná půda, pozemku p.č. 215/3 - ostatní plocha a pozemku p.č. 215/8 - orná půda na LV č. 404, vše v k.ú. Dolní Bečva, obec Dolní Bečva, okres Vsetín, které jsou situovány v jižní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po okolních nezpevněných pozemcích. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Dle platného územního plánu obce Dolní Bečva jsou pozemky vedeny takto:
LV č. 1356
- p.č. 215/7 - část - „plochy zemědělské“
- p.č. 215/7 - část - „plochy krajinné zeleně“
- p.č. 263/3 - „plochy krajinné zeleně“
LV č. 404
- p.č. 18/5 - část - „plochy zemědělské“
- p.č. 18/5 - část - „plochy krajinné zeleně“
- p.č. 209 - „plochy zemědělské“
- p.č. 210 - část - „plochy krajinné zeleně“
- p.č. 215/1 - část - „plochy zemědělské“
- p.č. 215/1 - část - „plochy krajinné zeleně“
- p.č. 215/3 - část - „plochy zemědělské“
- p.č. 215/3 - část - „plochy krajinné zeleně“

- p.č. 215/8 - část - „plochy zemědělské“
Informace byly získán z územního plánu obce Dolní Bečva, který lze dohledat na www
stránkách obce Dolní Bečva.

203Ex44251/18, www.eujicha.cz


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcné břemeno vedení tělesa kanalizačního sběrače, jakož i technických zařízení s tímto kanalizačním sběračem souvisejících v rozsahu geom. plánu č. 1142-263/2005 a právo volnějšího přístupu k těmto zařízením pro potřebu oprav a údržby - a to ve prospěch každého dalšího vlastníka kanalizace Dolní Bečvy, které bylo zřízeno ve prospěch Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, Svárov 1080, 75501 Vsetín, IČO: 70238880 k parcelám: p.č. 18/5, p.č. 209, p.č. 215/1, p.č. 215/3 a p.č. 215/8, kód k.ú. 628522 Dolní Bečva. Věcné břemeno cesty, které bylo zřízeno ve prospěch Fondu pro regulaci řeky Bečvy k parcele p.č. 210, kód k.ú. 628522 Dolní Bečva.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Do dražby schválen dražitel se spoluvlastnickým právem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Dolní Bečva, okres Vsetín, Zlínský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace