Byt 4+kk, garáž + podíl na pozemcích v Bručné

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 121 EX 3189/17-178
Nejnižší podání 3.758.267 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 6

Nejvyšší podání

2bf417b9
4.180.267 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
2bf417b9 4.180.267 Kč 14.8.2019 13:32:04.076923
ddedaae6 4.170.267 Kč 14.8.2019 13:27:12.530203
2bf417b9 4.160.267 Kč 14.8.2019 13:24:39.679097
ddedaae6 4.150.267 Kč 14.8.2019 13:19:47.595113
2bf417b9 4.140.267 Kč 14.8.2019 13:19:28.988521
ddedaae6 4.130.267 Kč 14.8.2019 13:14:35.719720
2bf417b9 4.120.267 Kč 14.8.2019 13:10:24.596579
324a661c 4.110.267 Kč 14.8.2019 13:05:28.786550
17bf0ff9 4.100.267 Kč 14.8.2019 13:05:23.228877
324a661c 4.090.267 Kč 14.8.2019 13:05:16.226525
17bf0ff9 4.080.267 Kč 14.8.2019 13:04:56.240913
324a661c 4.070.267 Kč 14.8.2019 13:04:35.066018
17bf0ff9 4.060.267 Kč 14.8.2019 13:04:28.800637
324a661c 4.050.267 Kč 14.8.2019 13:03:51.266467
17bf0ff9 4.040.267 Kč 14.8.2019 13:03:10.411735
324a661c 4.030.267 Kč 14.8.2019 13:02:54.306149
17bf0ff9 4.020.267 Kč 14.8.2019 13:02:37.202437
324a661c 4.010.267 Kč 14.8.2019 13:02:28.466195
2bf417b9 4.000.267 Kč 14.8.2019 13:02:19.635526
17bf0ff9 3.958.267 Kč 14.8.2019 13:02:00.253246
324a661c 3.948.267 Kč 14.8.2019 13:01:29.866135
17bf0ff9 3.938.267 Kč 14.8.2019 13:01:02.955833
324a661c 3.928.267 Kč 14.8.2019 13:00:24.506137
17bf0ff9 3.918.267 Kč 14.8.2019 13:00:12.065379
ddedaae6 3.908.267 Kč 14.8.2019 12:59:24.892014
324a661c 3.888.267 Kč 14.8.2019 12:59:07.386119
2bf417b9 3.878.267 Kč 14.8.2019 12:58:27.084714
324a661c 3.868.267 Kč 14.8.2019 12:58:18.795172
17bf0ff9 3.858.267 Kč 14.8.2019 12:58:11.238634
324a661c 3.848.267 Kč 14.8.2019 12:57:37.875106
ddedaae6 3.838.267 Kč 14.8.2019 12:57:01.515469
17bf0ff9 3.828.267 Kč 14.8.2019 12:56:38.391263
324a661c 3.818.267 Kč 14.8.2019 12:54:45.986096
17bf0ff9 3.808.267 Kč 14.8.2019 12:54:30.136963
324a661c 3.798.267 Kč 14.8.2019 12:54:11.491224
ddedaae6 3.788.267 Kč 14.8.2019 12:53:37.189970
2bf417b9 3.778.267 Kč 14.8.2019 12:53:20.948609
17bf0ff9 3.768.267 Kč 14.8.2019 12:52:52.780824
324a661c 3.758.267 Kč 14.8.2019 12:38:38.427760

KrajPlzeňský kraj
OkresPlzeň-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby121 EX 3189/17-178
Začátek dražby14.08.2019 12:30
Konec dražby14.08.2019 13:00

Dražebník

Exekutorský úřad Plzeň - sever, Vendula Flajšhansová, JUDr.
Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba

Miloslava Rídlová
telefon: 910803225,
ridlova@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání3.758.267 Kč
Výsledná cena (odhadní)5.637.400 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota200.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4984692/0800
Variabilní symbol318917
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Bytová jednotka 4+kk ve 4 N.P. zděného bytového domu č. p. 1098 a garáž v bytovém domě  č. p. 1098. Pozemky užívané v jednom funkčním celku s bytovými domy : zatravněné prostranství, příjezdové zpevněné komunikace a venkovní parkovací stání . Více ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) Pohledávka přihlášeného věřitele Havlíková Ludmila, nar. 16.6.1959, bytem Korandova
2290/7, 30100 Plzeň, ve výši 494 000,00 Kč. Věřitel žádá pohledávku uspokojit v rámci 4.
skupiny dle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř., jako pohledávku z přerušené exekuce vedené
JUDr. Ing. Martinem Štikou, soudním exekutorem Exekutorského úřadu Hradec Králové
pod sp. zn. 202 EX 3149/17, s rozhodným datem zahájení exekuce doručením exekučního
návrhu soudnímu exekutorovi, tj. 8.12.2017. Přihláška doručena 13.2.2018.
2) Pohledávka přihlášeného věřitele JUDr. Ing. Martin Štika, soudní exekutor Exekutorského
úřadu Hradec Králové, se sídlem Velké náměstí 162/5, 500 03 Hradec Králové, ve výši
6 655,00 Kč. Pokud bude uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce sp.zn.
202 EX 3149/17, žádá věřitel pohledávku představující náklady exekuce ve výši 4 235,00
Kč uspokojit ve 4. skupině dle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř. jako pohledávku z přerušené
exekuce s rozhodným datem 8.12.2017, tj. datum doručení exekučního návrhu soudnímu
exekutorovi. Pokud nedojde k uspokojení pohledávky oprávněného, je pohledávka věřitele
zařazena do 8. skupiny dle § 337c odst. 1 písm. h) o.s.ř., s rozhodným datem doručení
přihlášky, tj. 13.6.2019.
3) Pohledávka přihlášeného věřitele JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor
Exekutorského úřadu Klatovy, se sídlem Za Beránkem 836, 33901 Klatovy, ve výši 5 195,03
Kč. Pokud bude uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce sp.zn. 120 EX
15744/17, žádá věřitel pohledávku představující náklady exekuce uspokojit ve 4. skupině
dle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř. jako pohledávku z přerušené exekuce s rozhodným datem
6.11.2017, tj. datum doručení exekučního návrhu soudnímu exekutorovi. Pokud nedojde
k uspokojení pohledávky oprávněného, je pohledávka věřitele zařazena do 8. skupiny dle
§ 337c odst. 1 písm. h) o.s.ř., s rozhodným datem doručení přihlášky, tj. 18.6.2019.
4) Pohledávka přihlášeného věřitele Plaček Jaroslav, nar. 11.2.1984, bytem Osek č.p. 260, PSČ:
338 21, právně zastoupeného Mgr. Alicí Huspekovou, advokát v Plzni, Pobřežní 780/8,
v celkové výši 1 119 642,00 Kč. Věřitel žádá uspokojit pohledávku ve 4. skupině dle § 337c
odst. 1 písm. d) občanského soudního řádu jako pohledávku z přerušené exekuce vedené
JUDr. Dalimilem Mikou, LL.M., soudním exekutor Exekutorského úřadu Klatovy, pod
sp.zn. 120 EX 15744/17, s rozhodným datem zahájení exekuce doručením exekučního
návrhu soudnímu exekutorovi, tj. 6. 11. 2017. Přihláška doručena 15.7.2019.
5) Pohledávka přihlášeného věřitele Kadlec Petr, nar. 13.3.1978, bytem Jiřinová 8, Plzeň,
právně zastoupeného Judr. Janem Klailem, advokátem se sídlem Lukavická 22 30100 Plzeň,
v celkové výši 1 037 754,00 Kč. Věřitel žádá uspokojit pohledávku ve 4. skupině dle § 337c
odst. 1 písm. d) o.s.ř., jako pohledávku z přerušené exekuce vedené JUDr. Vendulou
Flajšhansovou, soudním exekutor Exekutorského úřadu Plzeň-sever, pod sp.zn. 121 EX
4088/17, s rozhodným datem zahájení exekuce doručením exekučního návrhu soudnímu
exekutorovi, tj. 29. 9. 2017.
6) Pohledávka přihlášeného věřitele EF Insolvence, v.o.s., se sídlem U Prašné brány 1078/1,
110 00 Praha 1, IČO: 06344933 insolvenční spávce pana Petra Kadlece, nar. 13.3.1978,
bytem Jiřinová 8, Plzeň, v celkové výši 1 037 754,20 Kč s příslušenstvím. Věřitel žádá
uspokojit pohledávku ve 4. skupině dle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř., jako pohledávku
z přerušené exekuce vedené JUDr. Vendulou Flajšhansovou, soudním exekutor
Exekutorského úřadu Plzeň-sever, pod sp.zn. 121 EX 4088/17, s rozhodným datem zahájení
exekuce doručením exekučního návrhu soudnímu exekutorovi, tj. 29. 9. 2017. Přihláška
doručena 29.7.2019.Věcná břemena

věcná břemena zatěžující nemovité věci na LV 1228: - věcné břemeno vedení kanalizačního řadu a elektrické kabelové přípojky a přístupu za účelem údržby, v rozsahu dle geom. plánu č.620-1/1999 ze dne 3.2.2000, právní účinky vkladu ke dni 8.2.2000, zapsané na LV 1228 na základě Smlouvy o věcném břemeni V3 992/2000, zatěžující povinné pozemkové parcely číslo parcelní 390/11, 390/38, ve prospěch oprávněných pozemkových parcel číslo parcelní 1441/8, 1441/9, 1441/10, 1441/11, 1442/11, 1450/11, 1450/12, 1450/13, 1450/14, 1451/19, 1438/10, 1438/11, 1438/12, 1438/13, 1438/14, 1438/15, 1441/13, 1451/20, 1451/21, 1451/22, 362/1, 1452/3, 1434/1, 1434/2, 1434/3, 1435/2, 1435/3, 1436/3, 1438/2, 1441/1, 1441/3, 1441/4, 1442/5, 1442/1, 1450/1, 1451/1, 1451/3, 1451/4, 1451/5, 1451/6, 1451/7, 1436/5, 1450/5, 1451/9, 1451/10, 1451/8, 1434/4, 1434/5, 1436/6, 1441/5, 1450/7, 1450/8, 1450/9, 1451/12, 1451/13, 1441/6, 1441/7, 1449/4, 1450/10, 1451/15, 1451/16, 1451/17, 1451/18, 1920/9, 1451/14, 1920/19, 1452/18, 1438/3, 1438/4, pod zn. Z-700065/2000-405, a ve prospěch a.s. AHOLD Czech Republic, IČ: 440/12373, se sídlem Radlická 520/117, Praha 5 – Jinonice, pod zn. Z-400065/2000-405. - věcné břemeno vedení kanalizačních řadů, zatěžující povinné pozemkové parcely číslo parcelní 390/11, 390/38, 390/39, 390/40 a 390/41, ve prospěch oprávněného - Statutární město Plzeň, IČ: 00075370, náměstí Republiky 1/1, Plzeň, zapsané na LV 1228 na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene – bezúplatná ze dne 25.2.2008, právní účinky vkladu práva ke dni 27.3.2008, pod zn. V-3458/2008-405. - věcné břemeno vedení vodovodních řadů, zatěžující povinné pozemkové parcely číslo parcelní 390/11, 390/38, 390/39, 390/40 a 390/41, ve prospěch oprávněného - Statutární město Plzeň, IČ: 00075370, náměstí Republiky 1/1, Plzeň, zapsané na LV 1228 na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene – bezúplatná ze dne 25.2.2008, právní účinky vkladu práva ke dni 27.3.2008, pod zn. V-3458/2008-405. - věcné břemeno vedení kabelů a umístění stožárů veřejného osvětlení, zatěžující povinné pozemkové parcely číslo parcelní 390/11, 390/38, 390/39, 390/40 a 390/41, ve prospěch oprávněného - Statutární město Plzeň, IČ: 00075370, náměstí Republiky 1/1, Plzeň, zapsané na LV 1228 na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene – bezúplatná ze dne 25.2.2008, právní účinky vkladu práva ke dni 27.3.2008, pod zn. V-3458/2008-405. - věcné břemeno zřizování a provozování vedení distribuční soustavy (vedení NN, pojistkové a rozpojovací skříně), zatěžujících povinné pozemkové parcely číslo parcelní 390/11, 390/38, 390/39, 390/40 a 390/41, ve prospěch oprávněného - ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín, zapsané na LV 1228 na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene – úplatná ze dne 30.7.2007, právní účinky vkladu práva ke dni 3.9.2007, pod zn. V-8224/2007-405.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

ulice V Bezinkách 1068/9, Plzeň, okres Plzeň-město, Plzeňský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace