Dražba souboru věcí movitých dětského zboží

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby OK DD 190012
Nejnižší podání 1.730.764 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 0

KrajStředočeský kraj
OkresKutná Hora
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyOK DD 190012
Začátek dražby12.09.2019 10:00
Konec dražby12.09.2019 10:30

Dražebník

OK dražebník a.s.,
Jiráskova 398, 33701 Rokycany

Kontaktní osoba

Zdeněk Zeitham
mobil: +420 737 290 158
zdenek.zeitham@okdrazebnik.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Úterý09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Středa09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Pátek09:00 - 11:0012:00 - 13:00

Nejnižší podání1.730.764 Kč
Cena předmětu dražby2.596.146 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2400766290/2010
Variabilní symbol190012
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby jsou movité věci zahrnuté do majetkové podstaty dlužníka, položka 1 soupisu majetkové podstaty. Jedná se o soubor věcí movitých, skladové zásoby dětského zboží, movité věci různých druhů, počtu a kvality. Přesná specifikace obsahu prodávaného souboru věcí movitých je uvedena v inventárním soupisu, který je nedílnou součástí této smlouvy. Navrhovatel dražby (insolvenční správce), negarantuje kvalitu a jakost prodávaného souboru movitých věcí, stejně tak negarantuje přesné počty kusů uvedených v inventárním soupisu, počty kusů uvedené v inventárním soupisu se mohou lišit od skutečného počtu. Odlišný počet kusů není důvodem k neplatnosti dražby

Údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce, zejména pak o popis stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací, navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném dražební vyhláškou


Termín prohlídky

  • Od 22.08.2019 16:00 do 22.08.2019 16:15
  • Od 27.08.2019 10:00 do 27.08.2019 10:15
  • Od 05.09.2019 16:00 do 05.09.2019 16:15

Sraz zájemců o prohlídku je před budovou na adrese Masarykova 56, Kutná Hora V případě dotazů se obracejte na e-mail info@okdrazebnik.cz, tel. č. 737 290 158.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Masarykova 453/56, Kutná Hora, okres Kutná Hora, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace