3. KOLO id. 1/2 zem. stav v Ješeticích, okr. Benešov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 871/17/MB--
Nejnižší podání 80.400 Kč
Minimální příhoz 3.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

2213f508
111.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
2213f508 111.000 Kč 12.9.2019 9:31:08.582951
01f46ebf 108.000 Kč 12.9.2019 9:27:58.555288
2213f508 104.400 Kč 12.9.2019 9:27:14.903277
01f46ebf 101.400 Kč 12.9.2019 9:26:54.851217
2213f508 98.400 Kč 12.9.2019 9:26:09.043162
01f46ebf 95.400 Kč 12.9.2019 9:25:36.199996
2213f508 92.400 Kč 12.9.2019 9:23:41.913261
01f46ebf 89.400 Kč 12.9.2019 9:19:14.305057
2213f508 86.400 Kč 12.9.2019 9:17:27.954141
01f46ebf 83.400 Kč 12.9.2019 9:04:34.616740
2213f508 80.400 Kč 12.9.2019 9:00:08.610785

KrajStředočeský kraj
OkresBenešov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 871/17/MB--
Začátek dražby12.09.2019 09:00
Konec dražby12.09.2019 09:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání80.400 Kč
Výsledná cena (odhadní)201.000 Kč
Minimální výše příhozu3.000 Kč
Dražební jistota40.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211212693/6800
Variabilní symbol87117
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby spoluvlastnický podíl ½ k nemovité věci zapsané na LV č. 167 k. ú. Ješetice (pozemek zahrady parc. č. 506/1 a zemědělská stavba na pozemku parc. č. St. 92/2, LV 10002)


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Ješetice, okres Benešov, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace