Dražba orné půdy v podílu 2/16 k.ú. Dolní Slivno

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 169EX 9130/13-147
Nejnižší podání 108.667 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

08842e32
120.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
08842e32 120.000 Kč 12.9.2019 9:30:05.130204
3013176b 110.667 Kč 12.9.2019 9:28:37.405172
08842e32 108.667 Kč 12.9.2019 8:46:10.624846

KrajStředočeský kraj
OkresMladá Boleslav
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby169EX 9130/13-147
Začátek dražby12.09.2019 08:30
Konec dražby12.09.2019 09:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - město, Lucie Valentová, Mgr.
Cejl 494/25, 602 00 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Jakub Vymětalík
telefon: +420 545 214 443, mobil: +420 775 169 136
podatelna@exekutor-brno.eu

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 17:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 15:30
Středa08:00 - 12:0013:00 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 15:30
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání108.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)163.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka246132257/0300
Variabilní symbol9130135555
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Oceňované pozemky slouží k zemědělským účelům, celková rozloha je 52.833 m2 . Pozemky jsou převážně obhospodařovány, výjimkou jsou pozemky parc. č. 609/49 (vodní plocha – potok místního významu) a parc. č. 627/35, který je dle dostupných satelitních snímků a katastrální mapy částečně zarostlým pozemkem v rozsáhlejší ploše zeleně v prudším svahu místního přírodního útvaru. Pozemky nejsou oploceny. Jsou převážně mírně svažité. Část pozemků není dostupná ze zpevněných komunikací. Pozemky jsou umístěny mimo zastavěné území obce. Dostupnost obchodů v obci je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět. V obci je částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, a pobočka České pošty. Pozemky se nacházejí v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemky se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav. V obci je zastávka autobusových spojů. Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

50°19'12.85"N 14°43'42.92"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace