id. 1/12 pozemků Spytihněv (LV 894), okr. Zlín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 5202/12/EK/1
Nejnižší podání 2.467 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 3

Nejvyšší podání

01e2c96e
6.467 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
01e2c96e 6.467 Kč 15.10.2019 9:28:37.700071
78e18f03 5.467 Kč 15.10.2019 9:27:35.069685
01e2c96e 4.467 Kč 15.10.2019 9:26:00.298874
cd7ad7e3 3.467 Kč 15.10.2019 9:24:01.286089
01e2c96e 2.467 Kč 15.10.2019 9:15:13.584784

KrajZlínský kraj
OkresZlín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 5202/12/EK/1
Začátek dražby15.10.2019 09:15
Konec dražby15.10.2019 09:45

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Eva Kvapilová
telefon: +420 544 508 311,
e.kvapilova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání2.467 Kč
Výsledná cena (odhadní)3.700 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota1.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211200756/6800
Variabilní symbol520212
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

id. 1/12 pozemků Spytihněv (LV 894), okr. Zlín


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) Finanční úřad pro Zlínský kraj, se sídlem Zlín, třída Tomáše Bati 21, PSČ: 761 86, Územní pracoviště v Uherském Hradišti, se sídlem Uherské Hradiště, Otakarova 1073, PSČ: 686 01, ve výši 988,- Kč, rozhodné datum 26.08.2019 – doručení přihlášky, 6.skupina.

Přihláška č.l. 166 doručena dne 26.08.2019.

2) CACTON LIMITED, reg. číslo 06654819 se sídlem 5th floor, 86 Jermyn Street, Londýn, SW1Y 6AW, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zast. Mgr. Danielem Hrbáčem, advokátem, ve výši 10.684,28 Kč, rozhodné datum 03.12.2012 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 168 doručena dne 26.08.2019.

3) Město Uherské Hradiště, IČ: 00291471, se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, PSČ: 686 01, ve výši 2.000,- Kč, rozhodné datum 10.09.2019 – doručení přihlášky, 6.skupina.

Přihláška č.l. 173, 176, 179 doručena dne 10.09.2019.

4) Český inkasní kapitál, a.s., IČ: 27646751, se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské nám. 808/66, PSČ: 110 00, zast. JUDr. Romanem Majerem, advokátem, ve výši 22.159,34 Kč, rozhodné datum 30.06.2014 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 183 doručena dne 27.09.2019.

5) InvestCapital LTD, reg. č. C62911, se sídlem The Hub, Triq Sant' Andrija E101, SGN1612 San Gwann, Malta, zast. JUDr. Jiřím Šmídou, advokátem, ve výši 35.321,30 Kč, rozhodné datum 19.10.2018 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 189 doručena dne 04.10.2019.

6) PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ: 61860069, se sídlem Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ: 110 00, ve výši 52.089,42 Kč, rozhodné datum 25.11.2009 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 198 doručena dne 10.10.2019.

 


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Spytihněv, okres Zlín, Zlínský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace