Lesy v obci Želeč u Tábora

Do začátku dražby zbývá: 1 měsíc 4 dny 12 hodin 52 minut 24 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 216 EX 15/10-46
Nejnižší podání 33.467 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajJihočeský kraj
OkresTábor
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby216 EX 15/10-46
Začátek dražby23.10.2019 09:30
Konec dražby23.10.2019 10:00

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 2, Soudní exekutor Mgr. Lenka Dusílková Ochmannová, LL.M.
Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Mgr. Lenka Ochmannová, LL.M.
mobil: 601106611
podatelna@exekutor-praha2.czz

Úřední hodiny

Pondělí13:00 - 16:00
Úterý09:00 - 12:00
Středa13:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 12:00

Nejnižší podání33.467 Kč
Výsledná cena (odhadní)50.200 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota8.000 Kč
Bankovní účet dražebníka1018367032/2700
Variabilní symbol1510999
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Lesní pozemky p.č. 462/2 a 463/1 se nacházejí v lesním komplexu Kozlov a jsou od sebe odděleny okresní silnící ze Želče do Rybovy Lhoty.

Na p.č. 462/2 se nacházejí:

    - 2 holiny o výměře 1.800 m2, vzniklé po úmyslné mýtné těžbě provedené již před rokem 2012. Holiny jsou celoplošně zarostlé borůvkovou s pomístným náletem víceleté břízy a jednotlivými staršími smrky a duby z podrostu pod původním mýtným porostem. Před novým zalesněním je potřeba náletové dřeviny odstranit.

    - na ploše 2.100 m2 se nachází prořídlá smrková tyčovina až slabá kmenovina vzniklá z ponechaného podrostu pod vytěženou mýtnou borovicí

    - Na zbytku plochy v severní části parcely na ploše 1.072 m2 zůstal po vytěžení silné borovice slabší smrk a na konci parcely na ploše 200 m2 silné původní duby


Na p.č. 463/1 se nachází:

Na celé ploše 1.619 m2 stará holina vzniklá před rokem 2012. Holina je celoplošně zarostlá borůvkou, pomísntě ostružníkem, krušinou, jeřábem a břízou. Jednotlivě po provedené mýtné těžbě zůstaly košaté smrky z podrostu. Před zalesněním je nutno plochu vyčistit od plevelných keřů a odstranit košaté smrky. 


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Želeč, okres Tábor, Jihočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace