Podíl o velikosti 1/4 na lesích, orné půdě a trvalém travní porostu v Trhové Kamenici

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 216 EX 42/14-262
Nejnižší podání 295.867 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 1

Nejvyšší podání

335faf7a
295.867 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
335faf7a [priorita 1] 295.867 Kč 23.10.2019 10:02:22.284046

KrajPardubický kraj
OkresChrudim
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby216 EX 42/14-262
Začátek dražby23.10.2019 10:00
Konec dražby23.10.2019 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 2, Soudní exekutor Mgr. Lenka Dusílková Ochmannová, LL.M.
Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Mgr. Lenka Ochmannová, LL.M.
mobil: 601106611
podatelna@exekutor-praha2.czz

Úřední hodiny

Pondělí13:00 - 16:00
Úterý09:00 - 12:00
Středa13:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 12:00

Nejnižší podání295.867 Kč
Výsledná cena (odhadní)443.800 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota60.000 Kč
Bankovní účet dražebníka1018367032/2700
Variabilní symbol4214999
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

I) Pozemky p.č. 3005, p.č. 3007 a p.č. 3019
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem
sestávající z pozemku p.č. 3005 - orná půda, pozemku p.č. 3007 - ostatní plocha a pozemku
p.č. 3019 - trvalý travní porost, vše LV č. 835 v k.ú. Trhová Kamenice, obec Trhová Kamenice,
okres Chrudim, které jsou situovány v centrální části katastrálního území.
Pozemky p.č. 3005 a p.č. 3007 tvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné
komunikaci. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na
části pozemku p.č. 3007 se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.
Pozemek p.č. 3019 je přístupný přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky
obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny
plevelného charakteru.

II) Pozemky p.č. 597, p.č. 598, p.č. 599 a p.č. 399
Ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. 597 -
lesní pozemek, pozemku p.č. 598 - lesní pozemek a pozemku p.č. 599 - lesní pozemek, vše LV
č. 224 v k.ú. Trhová Kamenice, obec Trhová Kamenice, okres Chrudim a dále Ideální
spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 nemovité věci - pozemku p.č. 399 - lesní pozemek, LV č. 835 v
k.ú. Trhová Kamenice, obec Trhová Kamenice, okres Chrudim. 
Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Finanční úřad Praha - východ; 

Česká televize, se sídlem Na hřebenech II 1132/4, 147 00, Praha 4 - Podolí, IČ: 00027383, právně zastoupen: JUDr. Dalibor Kalcso, advokát se sídlem Resslova 956, 500 02 Hradec Králové;

AUTO JAROV s.r.o., se sídlem Osiková 2, 130 00 Praha 3, IČ: 45789584, právně zastoupen  JUDr. Ivana Syrůčková, advokát;

Česká spořitelna, a.s.;

Mgr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor

Allianz pojišťovna, a.s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, IČ: 47115971, právně zastoupena Mgr. Janem Ševčíkem, advokátem, evid. č. ČAK 10230, se sídlem Kodaňská 1441/46, Praha 10 - Vršovice, 101 00

Exekutorský úřad Prachatice, Mgr. Kamil Košina

Městský soud v Praze


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Foglarová Klára, Hoffman David Ing., Maršíková Veronika, Schenková Olga Ing., Vöröšová Kateřina,


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Trhová Kamenice - úřad městyse, Raisovo náměstí 4, 539 52 Trhová Kamenice

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace