Podíl o velikosti 1/4 na lesích, orné půdě a trvalém travní porostu v Trhové Kamenici

Do začátku dražby zbývá: 1 měsíc 4 dny 13 hodin 18 minut 44 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 216 EX 42/14-262
Nejnižší podání 295.867 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajPardubický kraj
OkresChrudim
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby216 EX 42/14-262
Začátek dražby23.10.2019 10:00
Konec dražby23.10.2019 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 2, Soudní exekutor Mgr. Lenka Dusílková Ochmannová, LL.M.
Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Mgr. Lenka Ochmannová, LL.M.
mobil: 601106611
podatelna@exekutor-praha2.czz

Úřední hodiny

Pondělí13:00 - 16:00
Úterý09:00 - 12:00
Středa13:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 12:00

Nejnižší podání295.867 Kč
Výsledná cena (odhadní)443.800 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota60.000 Kč
Bankovní účet dražebníka1018367032/2700
Variabilní symbol4214999
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

I) Pozemky p.č. 3005, p.č. 3007 a p.č. 3019
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem
sestávající z pozemku p.č. 3005 - orná půda, pozemku p.č. 3007 - ostatní plocha a pozemku
p.č. 3019 - trvalý travní porost, vše LV č. 835 v k.ú. Trhová Kamenice, obec Trhová Kamenice,
okres Chrudim, které jsou situovány v centrální části katastrálního území.
Pozemky p.č. 3005 a p.č. 3007 tvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné
komunikaci. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na
části pozemku p.č. 3007 se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.
Pozemek p.č. 3019 je přístupný přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky
obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny
plevelného charakteru.

II) Pozemky p.č. 597, p.č. 598, p.č. 599 a p.č. 399
Ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. 597 -
lesní pozemek, pozemku p.č. 598 - lesní pozemek a pozemku p.č. 599 - lesní pozemek, vše LV
č. 224 v k.ú. Trhová Kamenice, obec Trhová Kamenice, okres Chrudim a dále Ideální
spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 nemovité věci - pozemku p.č. 399 - lesní pozemek, LV č. 835 v
k.ú. Trhová Kamenice, obec Trhová Kamenice, okres Chrudim. 
Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Městský soud v Praze

Exekutorský úřad Prachatice, Mgr. Kamil Košina


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Foglarová Klára, Hoffman David Ing., Maršíková Veronika, Schenková Olga Ing., Vöröšová Kateřina,


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Trhová Kamenice - úřad městyse, Raisovo náměstí 4, 539 52 Trhová Kamenice

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace