OPAKOVANÁ DRAŽBA - id. 1/30 pozemků Písařov, okr. Šumperk

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 17753/10/EK/3
Nejnižší podání 7.750 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

26ad8594
15.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
26ad8594 15.000 Kč 19.11.2019 10:08:18.576225
e23d5783 14.000 Kč 19.11.2019 10:00:18.784693
26ad8594 13.000 Kč 19.11.2019 9:58:11.264949
e23d5783 12.000 Kč 19.11.2019 9:58:02.168325
26ad8594 11.000 Kč 19.11.2019 9:57:27.750933
e23d5783 10.000 Kč 19.11.2019 9:57:15.710322
26ad8594 8.750 Kč 19.11.2019 9:56:57.736345
e23d5783 7.750 Kč 19.11.2019 9:45:53.468826

KrajOlomoucký kraj
OkresŠumperk
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 17753/10/EK/3
Začátek dražby19.11.2019 09:45
Konec dražby19.11.2019 10:15

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Eva Kvapilová
telefon: +420 544 508 311,
e.kvapilova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání7.750 Kč
Výsledná cena (odhadní)15.500 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota3.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211212984/6800
Variabilní symbol1775310
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

OPAKOVANÁ DRAŽBA - id. 1/30 pozemků Písařov, okr. Šumperk


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Písařov, okres Šumperk, Olomoucký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace