RD v části obce Volenice č.p. 79 elektr. dražba

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 121 EX 3671/07-64
Nejnižší podání 135.334 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 13

Nejvyšší podání

e3d8f8cd
370.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
e3d8f8cd 370.000 Kč 15.11.2019 13:34:03.251983
beae059d 365.000 Kč 15.11.2019 13:31:14.635436
e3d8f8cd 360.000 Kč 15.11.2019 13:31:09.073782
4232a895 355.000 Kč 15.11.2019 13:30:59.183260
e3d8f8cd 350.000 Kč 15.11.2019 13:30:12.873565
4232a895 330.000 Kč 15.11.2019 13:30:01.915614
beae059d 325.000 Kč 15.11.2019 13:29:44.598620
4232a895 320.000 Kč 15.11.2019 13:29:31.887437
beae059d 315.000 Kč 15.11.2019 13:28:59.101385
4232a895 310.000 Kč 15.11.2019 13:28:41.959855
beae059d 305.000 Kč 15.11.2019 13:28:07.464408
4232a895 300.000 Kč 15.11.2019 13:27:59.360668
beae059d 295.000 Kč 15.11.2019 13:27:53.528497
e3d8f8cd 290.000 Kč 15.11.2019 13:27:39.429134
beae059d 275.000 Kč 15.11.2019 13:26:07.897496
4232a895 270.000 Kč 15.11.2019 13:26:01.780421
beae059d 265.000 Kč 15.11.2019 13:25:38.960298
e3d8f8cd 260.000 Kč 15.11.2019 13:25:27.432809
beae059d 250.000 Kč 15.11.2019 13:25:09.800538
137d5ec6 245.000 Kč 15.11.2019 13:24:56.630843
e3d8f8cd 240.000 Kč 15.11.2019 13:24:15.695185
736aa732 225.000 Kč 15.11.2019 13:23:40.448039
e3d8f8cd 220.000 Kč 15.11.2019 13:23:14.873429
736aa732 205.334 Kč 15.11.2019 13:22:05.223676
e3d8f8cd 200.334 Kč 15.11.2019 13:21:55.910894
736aa732 180.334 Kč 15.11.2019 13:21:31.736732
302f80f0 175.334 Kč 15.11.2019 13:21:27.104814
736aa732 170.334 Kč 15.11.2019 13:21:19.095882
302f80f0 165.334 Kč 15.11.2019 13:21:13.630600
736aa732 160.334 Kč 15.11.2019 13:20:59.295116
302f80f0 155.334 Kč 15.11.2019 13:20:49.170353
736aa732 150.334 Kč 15.11.2019 13:20:34.647798
302f80f0 145.334 Kč 15.11.2019 13:20:26.923042
736aa732 140.334 Kč 15.11.2019 13:19:44.165049
302f80f0 135.334 Kč 15.11.2019 13:11:02.006224

KrajJihočeský kraj
OkresStrakonice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby121 EX 3671/07-64
Začátek dražby15.11.2019 13:00
Konec dražby15.11.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Plzeň - sever, Vendula Flajšhansová, JUDr.
Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
telefon: 910 803 228,
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání135.334 Kč
Výsledná cena (odhadní)203.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka5667402/0800
Variabilní symbol367107
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Přízemní rodinný dům č.p. 79 se všemi součástmi a příslušenstvím, je situován v severní části
intravilánu obce Volenice, na pozemkové parcele - zastavěné ploše číslo parcelní 84. Situování
nemovitosti je patrno z kopie katastrální mapy zpracované v měř. 1:1000 pro katastrální území obce
Volenice, jenž je přílohou znaleckého posudku.
Povinný se na znalcem stanovený termín ohledání předmětné nemovitosti nedostavil. Vzhledem k
této skutečnosti nebyl znalci tudíž umožněn vstup do oceňované nemovitosti, není tedy známa její
vnitřní dispozice, technický stav a vybavenost. Znalecký posudek je proto zpracován pouze dle
zjištěných zevrubných skutečností. Rodinný dům je dle odborného odhadu znalce stáří cca přes 80
let.
Obvodové zdivo je vyzděno jako smíšené z kamene a cihel, bez jakékoliv izolace proti vodě a
zemní vlhkosti. Střešní konstrukce je sedlová, zakryta zcela odžitou a poškozenou taškovou
krytinou a klempířskými prvky, bez bleskosvodu. Fasádní omítky domu jsou dvouvrstvé narušeny
pronikající zemní vlhkostí a lokálně opadávající. Okna domu jsou osazena dřevěná dvojitá odžitá.
Ostatní vnitřní konstrukce není bez vlastního podrobného ohledání možné stanovit.
Oceňovaná nemovitost se nachází ke dni ocenění dle zjištěných skutečností ve velmi špatném a
neudržovaném technickém i morálním stavu, s největší pravděpodobností nevybavena k trvalému
bydlení a zřejmě již delší dobu neužívána ke svému účelu. Uvedení rodinného domu do stavu
dnešního standardního bydlení si vyžaduje celkovou rekonstrukci tohoto objektu spojenou se
značnými finančními náklady.
Hlavním objektem pro zjištění obvyklé ceny je tedy rodinný dům č.p. 79 se všemi součástmi a
příslušenstvím, dále pak venkovní úpravy (dle úvahy znalce přípojka vody a přípojka kanalizace,
dále pak přípojka elektro, oplocení a vrátka), včetně pozemkové parcely - zastavěné plochy číslo
parcelní 84 o celkové výměře 193 m2, zcela zarostlé neudržovanými trvalými porosty, v
katastrálním území obce Volenice.

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:


1) JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy,

se sídlem Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, přihlásil pohledávku ve výši 20.676,00 Kč. Doloženo PÚNE č.j. 120 EX 15019/09-27 ze dne 22.4.2010. Právní moc ke dni 13.5.2010. Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 22.4.2010.

2) JUDr. Ingrid Švecová, Exekutorský úřad Praha 3

se sídlem Seifertova 17, Praha 3, přihlašuje náklady exekuce na základě PÚNE č.j. 091 EX 6689/09-57 ze dne 31.7.2014 v celkové výši 7.865,00 Kč. Požádala o zaplacení pohledávky, doručeno dne 6.8.2014.

3) Komerční banka, a.s., IČ: 45317054
se sídlem Na Příkopě 33/969, 110 00 Praha 1, právně zast. JUDr. Petrem Balcarem, advokátem, se sídlem Revoluční 15, Praha 1, přihlásil pohledávku ve výši 338.155,86 Kč s příslušenstvím. Požádal o zaplacení pohledávky, doručeno dne 9.9.2014. Pohledávka ve výši 102.474,56 Kč s příslušenstvím je zajištěna zástavním exekutorským právem č. j. 091 EX 6689/2009-45 ze dne 4.4.2012. V PM ke dni 18.4.2012.

4) Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, IČ 41197518,
adresa pro doručování Žižkova 22, 370 01 České Budějovice, přihlásil pohledávku ve výši 140.400,- Kč, na základě platebního výměru č. 4240800160, 4240900928, 2140800159, 2140900927. Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 22.29.7.2015.


5) JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy,


se sídlem Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, přihlásil pohledávku ve výši 6.655,- Kč. Doloženo PÚNE č.j. 120 EX 11773/18-12 ze dne 3.10.2018. Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 11.9.2019.6) JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy,


se sídlem Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, přihlásil pohledávku ve výši 7.865,- Kč. Doloženo PÚNE č.j. 120 EX 10335/10-48 ze dne 10.9.2019. Právní moc ke dni 5.10.2019. Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 11.9.2019.7) E.ON Energie, a.s., IČ 26078201


se sídlem České Budějovice, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49, práv.zast. Mgr. Pavel Vincík, advokát se sídlem Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1, přihlásil pohledávku ve výši 24.845,89 Kč. Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 1.11.2019.


Věcná břemena

Práva a závady spojené s nemovitými věcmi: nebyly zjištěny.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Volenice 79, Volenice, okres Strakonice, Jihočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace