Dražba pozemku s garáží Pardubice Ohrazenice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby OK DD 190015
Nejnižší podání 110.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 4

Nejvyšší podání

73d48572
150.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
73d48572 150.000 Kč 15.10.2019 10:26:16.520129
82f1b514 140.000 Kč 15.10.2019 10:25:32.691530
73d48572 130.000 Kč 15.10.2019 10:10:35.066178
a3da1aeb 112.000 Kč 15.10.2019 10:08:10.974829
82f1b514 111.000 Kč 15.10.2019 10:07:26.355760
86cc3d15 110.000 Kč 15.10.2019 10:00:35.985446

KrajPardubický kraj
OkresPardubice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyVeřejná dražba nedobrovolná
Číslo dražbyOK DD 190015
Začátek dražby15.10.2019 10:00
Konec dražby15.10.2019 10:30

Dražebník

OK dražebník a.s.,
Jiráskova 398, 33701 Rokycany

Kontaktní osoba

Zdeněk Zeitham
mobil: +420 737 290 158
zdenek.zeitham@okdrazebnik.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Úterý09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Středa09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Pátek09:00 - 11:0012:00 - 13:00

Nejnižší podání110.000 Kč
Cena předmětu dražby155.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2400766290/2010
Variabilní symbol190015
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby je soubor nemovitostí a to jmenovitě:

 

Pozemek parc.č. st. 224/2, zastavěná plocha a nádvoří, o evidované výměře 15 m²

Součástí je stavba: budova bez čísla popisného nebo evidenčního, garáž

                              Stavba stojí na pozemku p.č. st. 224/2          

vše zapsáno na listu vlastnictví č. 410, pro k. ú. Ohrazenice, obec Pardubice, u Katastrálního úřadu pro Pardubický Kraj, KP Pardubice.

 (dále jen „nemovitosti“).

       

 

Popis předmětu dražby

 

Předmět dražby se nachází v severní části města, v místní části Ohrazenice, na jejím severním okraji. Je situována v zástavbě řadových garáží, jinak se jedná o rezidenční lokalitu s RD. Přístup je po částečně zpevněné veřejné komunikaci. Pozemek je plně zastavěný vnitřní řadovou garáží. Stáří garáže je cca 40 let. Jedná se zděný objekt s rovnou střechou s novější lepenkovou krtinou, s plechovými vraty, betonovou podlahou. Zastavěná plocha 15 m², vnitřní plocha 13 m². Garáž je s průměrnou údržbou, místy jsou patrné stopy zemní vlhkosti, praskliny v omítce.

 

Na nemovitosti neváznou žádné registrované závady, dluhy, právní závady ani věcná břemena a že žádná třetí osoba není oprávněna uplatnit vůči předmětu dražby jakékoli právo, jímž by byl vlastník omezen v nakládání nebo v jejím užívání k účelu, k němuž je určena.


Termín prohlídky

  • Od 08.10.2019 14:00 do 08.10.2019 14:15
  • Od 09.10.2019 14:00 do 09.10.2019 14:15

Sraz zájemců o prohlídku je na křižovatce ulic Pištorova a Školská Pardubice - Ohrazenice, Prohlídka pozemků bude provedena v rámci možností.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

50°3'59.97"N 15°45'11.1"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace