Dražba RD v obci Dubí okres Teplice

Odročená na neurčito

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 074 EX 07605/11-114
Nejnižší podání 800.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč

KrajÚstecký kraj
OkresTeplice
Stav dražbyOdročená na neurčito
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby074 EX 07605/11-114
Začátek dražbynení určen
Konec dražbynení určen

Dražebník

Exekutorský úřad Cheb, David Koncz, Mgr.
26. dubna 10, 350 02 Cheb

Kontaktní osoba

Kateřina Mühlbergerová
telefon: +420 355 318 111,
katerina.muhlbergerova@eucheb.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání800.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.200.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota60.000 Kč
Bankovní účet dražebníka7003010003/5500
Variabilní symbol201107605
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o řadový, vnitřní, podsklepený, patrový rodinný dům. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Na pozemek parc. č. 446, na kterém se nachází stavba čp. 90, navazuje pozemek parc. č. 447/1 a pozemek parc. č. 442/3. Tyto pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou oplocené, rovinaté, travnaté a neudržované. 


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

50°39'48.53"N 13°47'55.22"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.