Podíl na rodinném domě v obci Uničov, okr. Olomouc

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX18876/07-74
Nejnižší podání 85.000 Kč
Minimální příhoz 3.000 Kč
Počet účastníků 0

KrajOlomoucký kraj
OkresOlomouc
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX18876/07-74
Začátek dražby20.11.2019 13:00
Konec dražby20.11.2019 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání85.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)170.000 Kč
Minimální výše příhozu3.000 Kč
Dražební jistota40.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1101887607
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na nepodsklepeném rodinném domě ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, odlehlé části města Uničov, v místní části Dětřichov, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Dětřichov č.p. 40, 783 91 Uničov. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 347 - ostatní plocha a p.č. 346 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc a přes pozemek p.č. 410 - vodní plocha, který je ve vlastnictví státu. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro. Dle informací ČSÚ ve městě Uničov je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 1+1 bez sociálního zařízení a dále ze dvou neobyvatelných místností. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření z roku 1919. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. V roce 1989 byl vybudován sklep. V roce 2014 byl proveden nátěr střešní krytiny. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

203EX18876/07, www.eujicha.cz


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

část obce Dětřichov 40, Uničov, okres Olomouc, Olomoucký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace