Podíl na rodinném domě v obci Bystřička, okr. Vsetín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX6248/16
Nejnižší podání 206.667 Kč
Minimální příhoz 6.000 Kč
Počet účastníků 4

Nejvyšší podání

817895d7
291.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
817895d7 [priorita 1] 291.000 Kč 20.11.2019 14:00:48.821173
c583f2dd 291.000 Kč 20.11.2019 14:00:40.899498
817895d7 [priorita 1] 285.000 Kč 20.11.2019 14:00:31.714522
c583f2dd 285.000 Kč 20.11.2019 14:00:26.252167
817895d7 [priorita 1] 279.000 Kč 20.11.2019 13:59:01.691301
c583f2dd 279.000 Kč 20.11.2019 13:58:19.636255
817895d7 [priorita 1] 273.000 Kč 20.11.2019 13:58:11.538936
c583f2dd 273.000 Kč 20.11.2019 13:58:05.870802
817895d7 [priorita 1] 267.000 Kč 20.11.2019 13:57:16.410294
c583f2dd 267.000 Kč 20.11.2019 13:56:17.174578
817895d7 [priorita 1] 261.000 Kč 20.11.2019 13:56:08.282855
c583f2dd 261.000 Kč 20.11.2019 13:55:57.534774
817895d7 [priorita 1] 255.000 Kč 20.11.2019 13:55:38.668359
c583f2dd 248.667 Kč 20.11.2019 13:54:44.213715
817895d7 [priorita 1] 242.667 Kč 20.11.2019 13:43:54.518096
c583f2dd 242.667 Kč 20.11.2019 13:43:07.620487
817895d7 [priorita 1] 236.667 Kč 20.11.2019 13:43:00.556132
c583f2dd 236.667 Kč 20.11.2019 13:42:27.385121
817895d7 [priorita 1] 230.667 Kč 20.11.2019 13:32:54.845740
c583f2dd 230.667 Kč 20.11.2019 13:30:31.104396
817895d7 [priorita 1] 224.667 Kč 20.11.2019 13:29:05.611725
c583f2dd 224.667 Kč 20.11.2019 13:26:10.410460
817895d7 [priorita 1] 218.667 Kč 20.11.2019 13:21:52.748719
c583f2dd 212.667 Kč 20.11.2019 13:06:43.318342
e8f1cc73 206.667 Kč 20.11.2019 13:00:10.992580

KrajZlínský kraj
OkresVsetín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX6248/16
Začátek dražby20.11.2019 13:00
Konec dražby20.11.2019 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání206.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)310.000 Kč
Minimální výše příhozu6.000 Kč
Dražební jistota60.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1100624816
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6. Jedná se o zděný, nepodsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou hliníkovým plechem. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části obce Bystřička, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Bystřička č.p. 101, 756 24 Bystřička. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v rovinném až mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 747/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví státu, a přes pozemek p.č. 747/21 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Bystřička, č. p. 82, 75624 Bystřička. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Objekt sestává ze 2 bytových jednotek o velikosti 2+1 a 3+1 s kompletním sociálním zařízením a společným vstupem. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení vlastníka přes 90 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností. Před cca 60ti lety byla provedena nadstavba rodinného domu a byla provedena modernizace vnitřního vybavení. Před 15 lety byla provedena výměna části oken. Před 8 lety byl nainstalován kontaktní zateplovací systém a zároveň byla vyměněna zbylá část oken za nová plastová. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

203EX6248/16 www.eujicha.cz


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Do dražby schválen dražitel se spoluvlastnickým právem.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Bystřička, okres Vsetín, Zlínský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace