Podíl na pozemcích v k.ú. Skalná, okr. Cheb

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX2629/14
Nejnižší podání 136.667 Kč
Minimální příhoz 4.000 Kč
Počet účastníků 1

Nejvyšší podání

e1a0d78b
136.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
e1a0d78b 136.667 Kč 20.11.2019 13:44:48.901768

KrajKarlovarský kraj
OkresCheb
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX2629/14
Začátek dražby20.11.2019 13:00
Konec dražby20.11.2019 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání136.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)205.000 Kč
Minimální výše příhozu4.000 Kč
Dražební jistota45.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1100262914
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/18 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 160/6 - ostatní plocha, pozemku p.č. 667/2 - orná půda, pozemku p.č. 677/9 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 677/10 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 677/11 - ostatní plocha, pozemku p.č. 677/24 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 677/28 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 677/29 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 692/2 - ostatní plocha, pozemku p.č. 692/5 - ostatní plocha, pozemku p.č. 696/1 - trvalý travní porost a pozemku p.č. 696/4 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Skalná, obec Skalná, okres Cheb.

Veškeré informace o jednotlivých pozemcích naleznete v přiloženém znaleckém posudku.


203EX2629/14 www.eujicha.cz


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Skalná, okres Cheb, Karlovarský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace