Podíl na pozemcích v k.ú. Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX7417/19
Nejnižší podání 1.393.333 Kč
Minimální příhoz 20.000 Kč
Počet účastníků 4

Nejvyšší podání

94c4064a
3.600.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
94c4064a 3.600.000 Kč 20.11.2019 14:22:56.957881
4bed165f 3.350.000 Kč 20.11.2019 14:22:32.367340
94c4064a 3.300.000 Kč 20.11.2019 14:20:37.970686
4bed165f 3.250.000 Kč 20.11.2019 14:20:05.114617
94c4064a 3.200.000 Kč 20.11.2019 14:19:30.631147
4bed165f 3.150.000 Kč 20.11.2019 14:18:17.011493
94c4064a 3.100.000 Kč 20.11.2019 14:17:23.585560
4bed165f 3.050.000 Kč 20.11.2019 14:14:43.200917
94c4064a 3.000.000 Kč 20.11.2019 14:12:03.992602
4bed165f 2.850.000 Kč 20.11.2019 14:10:11.772163
94c4064a 2.800.000 Kč 20.11.2019 14:08:58.356084
4bed165f 2.550.000 Kč 20.11.2019 14:07:49.076094
94c4064a 2.500.000 Kč 20.11.2019 14:07:12.815093
4bed165f 2.250.000 Kč 20.11.2019 14:06:15.008887
94c4064a 2.200.000 Kč 20.11.2019 14:05:04.087035
4bed165f 2.020.000 Kč 20.11.2019 14:04:15.318628
94c4064a 1.983.333 Kč 20.11.2019 14:03:46.156583
0be5db6f 1.783.333 Kč 20.11.2019 14:02:52.562656
94c4064a 1.763.333 Kč 20.11.2019 13:59:28.745701
0be5db6f 1.613.333 Kč 20.11.2019 13:58:43.471359
94c4064a 1.593.333 Kč 20.11.2019 13:57:59.638808
0be5db6f 1.493.333 Kč 20.11.2019 13:56:46.826599
94c4064a 1.473.333 Kč 20.11.2019 13:47:04.426749
0be5db6f 1.453.333 Kč 20.11.2019 13:46:18.791625
94c4064a 1.433.333 Kč 20.11.2019 13:30:25.332138
0be5db6f 1.413.333 Kč 20.11.2019 13:07:49.507682
94c4064a 1.393.333 Kč 20.11.2019 13:00:53.388845

KrajVysočina
OkresHavlíčkův Brod
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX7417/19
Začátek dražby20.11.2019 13:00
Konec dražby20.11.2019 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání1.393.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)2.090.000 Kč
Minimální výše příhozu20.000 Kč
Dražební jistota360.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1100741719
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 407/1 - orná půda, pozemku p.č. 408/1 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 480/2 - trvalý travní porost a pozemku p.č. 484/2 - trvalý travní porost, LV č. 2660, vše v k.ú. Havlíčkův Brod, obec Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod. Dále je dražen ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 480/1 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 484/1 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 485/2 - ostatní plocha a pozemku p.č. 485/3 - ostatní plocha, LV č. 158, vše v k.ú. Havlíčkův Brod, obec Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod. Pozemky jsou situovány v okrajové části zastavěného území města a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněné komunikaci. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Pozemky jsou situovány v okrajové části zastavěného území města a tvoří jednotný funkčnícelek s přístupem po nezpevněné komunikaci. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Více informací naleznete na www.eujicha.cz.

203EX7417/19


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace