Rodinný dům a zem. stav., Úpohlavy, okr. Litoměřice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 1261/19/PP
Nejnižší podání 343.333 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 4

Nejvyšší podání

9f52fd55
441.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
9f52fd55 441.000 Kč 12.11.2019 10:38:26.145656
cee833b5 431.000 Kč 12.11.2019 10:34:19.405629
9f52fd55 421.000 Kč 12.11.2019 10:34:12.925338
cee833b5 411.000 Kč 12.11.2019 10:31:58.932280
e2e28204 401.000 Kč 12.11.2019 10:30:56.624431
cee833b5 370.000 Kč 12.11.2019 10:29:46.159209
e2e28204 360.000 Kč 12.11.2019 10:29:39.639421
cee833b5 343.333 Kč 12.11.2019 10:26:41.433716

KrajÚstecký kraj
OkresLitoměřice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 1261/19/PP
Začátek dražby12.11.2019 10:00
Konec dražby12.11.2019 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání343.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)515.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota85.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211200860/6800
Variabilní symbol126119
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou (bobrovkou). Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části obce Úpohlavy, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Úpohlavy 32, 410 02 Úpohlavy. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 532 - ostatní plocha a p.č. 537/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem a na pozemku p.č. 524/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Úpohlavy, č.p. 61, 410 02 Úpohlavy.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Úpohlavy, okres Litoměřice, Ústecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace