1/2 rodinného domu v obci Zdiby

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 216 EX 152/10-303
Nejnižší podání 654.334 Kč
Minimální příhoz 3.000 Kč
Počet účastníků 1

Nejvyšší podání

f4c481ce
654.334 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
f4c481ce 654.334 Kč 27.11.2019 11:06:01.317234

KrajStředočeský kraj
OkresPraha-východ
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby216 EX 152/10-303
Začátek dražby27.11.2019 11:00
Konec dražby27.11.2019 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 2, Soudní exekutor Mgr. Lenka Dusílková Ochmannová, LL.M.
Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Mgr. Lenka Ochmannová, LL.M.
mobil: 601106611
podatelna@exekutor-praha2.czz

Úřední hodiny

Pondělí13:00 - 16:00
Úterý09:00 - 12:00
Středa13:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 12:00

Nejnižší podání654.334 Kč
Výsledná cena (odhadní)980.000 Kč
Minimální výše příhozu3.000 Kč
Dražební jistota150.000 Kč
Bankovní účet dražebníka1018367032/2700
Variabilní symbol15210999
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o přízemní, zděný, pravděpodobně nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou (bobrovkou). Objekt je situovaný do
nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové, části obce Zdiby, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Předmět ocenění se nachází na adrese ulice K Holosmetkům č.p. 68, 250 66
Zdiby. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace, parkoviště). Pozemek leží v mírně sklonitém terénu, a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na
pozemku p.č. 153/1, a přes pozemek p.č. 143/2, které jsou ve vlastnictví: Obec Zdiby, Průběžná 11, Veltěž, 25066 Zdiby. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod. Dle informací ČSÚ v obci Zdiby je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným
předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele 70 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se
zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Micka Petr, Mgr. - soudní exekutor

Finanční úřad Praha - východ

MĚSTO ČERNOŠICE

Česká kancelář pojistitelů, IČO 70099618, právně zastoupen: Mgr. Janem Ševčíkem, advokátem

Erben Ivan, JUDr. - soudní exekutor

Česká pojišťovna a.s., IČO: 45272956, právně zastoupen: Mgr. Janem Ševčíkem, advokátem

REALBOHEMIA a.s., IČ: 45242968, právně zastoupená JUDr. Hanou Záveskou, advokátkou

ČEZ Prodej, a.s., IČ: 27232433, právně zastoupen: JUDr. Petr Pečený, advokát

Plášil Vladimír, JUDr. - soudní exekutor

ČSOB Leasing, a.s., IČO: 63998980, právně zastoupen: JUDr. Pavlínou Fojtíkovou, Ph.D., advokátem
Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

K Holosmetkům 68, Zdiby, okres Praha-východ, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace