1/5 pozemků v obci Brodce

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 216 EX 61/03-72
Nejnižší podání 47.334 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 4

Nejvyšší podání

c6d32a62
151.334 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
c6d32a62 [priorita 1] 151.334 Kč 27.11.2019 10:40:19.889979
86d8055d 151.334 Kč 27.11.2019 10:35:27.071152
c6d32a62 [priorita 1] 150.334 Kč 27.11.2019 10:35:19.149233
1ab8ecb4 150.334 Kč 27.11.2019 10:35:10.736751
c6d32a62 [priorita 1] 143.334 Kč 27.11.2019 10:34:15.447556
1ab8ecb4 143.334 Kč 27.11.2019 10:34:01.559451
c6d32a62 [priorita 1] 123.334 Kč 27.11.2019 10:32:04.589017
1ab8ecb4 123.334 Kč 27.11.2019 10:29:56.996909
c6d32a62 [priorita 1] 83.334 Kč 27.11.2019 10:29:39.262996
1ab8ecb4 83.334 Kč 27.11.2019 10:28:45.251597
c6d32a62 [priorita 1] 63.334 Kč 27.11.2019 10:28:33.711220
1ab8ecb4 63.334 Kč 27.11.2019 10:28:26.389975
c6d32a62 [priorita 1] 53.334 Kč 27.11.2019 10:28:12.863641
1ab8ecb4 53.334 Kč 27.11.2019 10:28:05.783440
c6d32a62 [priorita 1] 48.334 Kč 27.11.2019 10:27:48.498442
1ab8ecb4 48.334 Kč 27.11.2019 10:27:37.381063
c6d32a62 [priorita 1] 47.334 Kč 27.11.2019 10:00:28.001372

KrajStředočeský kraj
OkresMladá Boleslav
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby216 EX 61/03-72
Začátek dražby27.11.2019 10:00
Konec dražby27.11.2019 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 2, Soudní exekutor Mgr. Lenka Dusílková Ochmannová, LL.M.
Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Mgr. Lenka Ochmannová, LL.M.
mobil: 601106611
podatelna@exekutor-praha2.czz

Úřední hodiny

Pondělí13:00 - 16:00
Úterý09:00 - 12:00
Středa13:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 12:00

Nejnižší podání47.334 Kč
Výsledná cena (odhadní)71.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota8.000 Kč
Bankovní účet dražebníka1018367032/2700
Variabilní symbol6103999
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl
ve výši 1/5 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 145 - zastavěná plocha a
nádvoří, jehož součástí je stavba: Brodce, č.p. 185, prům. obj (stavba stojí na pozemku p.č. St.
145), pozemku p.č. 1167/2 - zahrada a pozemku p.č. 1170/1 - orná půda, vše v k.ú. Brodce
nad Jizerou, obec Brodce, okres Mladá Boleslav.
Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že objekt č.p. 185 již
neexistuje. Z původního objektu jsou na pozemku jen zbytky stavební suti a torzo původní
vedlejší stavby. Předmětem vyhodnocení (v obvyklé hodnotě) jsou tedy pozemky p.č. St. 145,
p.č. 1167/2 a p.č. 1170/1.
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/5 k nemovitým věcem
sestávající z pozemku p.č. St. 145 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. 1167/2 - zahrada
a pozemku p.č. 1170/1 - orná půda, vše v k.ú. Brodce nad Jizerou, obec Brodce, okres Mladá
Boleslav, které jsou situovány v okrajové, zastavěné části obce Brodce. Pozemky tvoří
jednotný funkční celek a jsou situovány v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné,
veřejné komunikaci na pozemku p.č. 1255/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví:
Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5.
Dle informací ČSÚ v obci Brodce je možné napojení na tyto inženýrské sítě elektro,
hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.
Dle platného územního plánu obce Brodce (zveřejněného na aktuálních www stránkách
obce) jsou pozemky vedeny v plochách:
- p.č. St. 145/1 - plochy stávající „ plochy zahrad s obytným objektem“
- p.č. 1167/2 - plochy stávající „plochy zahrad“
- p.č. 1170/1 - plochy stávající „ plochy travních porostů.“


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Koutníková Eva, JUDr. - soudní exekutorka

Celní úřad pro Středočeský kraj

Tintěra Pavel, Mgr. - soudní exekutor

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

CP Inkaso s.r.o., IČO: 29027241, právně zastoupen: Mgr. Vladimírem Šteklem, advokátem

Bohemia Faktoring, a.s., IČ: 27242617, právně zastoupen: JUDr. Ing. Karel Goláň, Ph.D., advokát

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ 63998530, právně zastoupen: Mgr. Martinou Řehořovou, advokátkou

Home Credit a. s., IČ: 26978636, právně zastoupen JUDr. Vladimírem Muzikářem, advokátemVěcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Brodce, okres Mladá Boleslav, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace