Dražba podílu 1/4 RD v obci Broumy okres Beroun

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 169EX 2547/12-126
Nejnižší podání 356.667 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 3

Nejvyšší podání

f378440f
516.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
f378440f [priorita 1] 516.667 Kč 19.11.2019 11:47:39.770048
1954438d 516.667 Kč 19.11.2019 11:47:03.828328
f378440f [priorita 1] 506.667 Kč 19.11.2019 11:46:56.568853
1954438d 506.667 Kč 19.11.2019 11:43:44.676277
f378440f [priorita 1] 496.667 Kč 19.11.2019 11:43:34.907066
1954438d 496.667 Kč 19.11.2019 11:43:14.513039
f378440f [priorita 1] 486.667 Kč 19.11.2019 11:42:36.858061
1954438d 486.667 Kč 19.11.2019 11:42:25.092472
f378440f [priorita 1] 476.667 Kč 19.11.2019 11:41:37.687942
1954438d 476.667 Kč 19.11.2019 11:41:29.464937
f378440f [priorita 1] 466.667 Kč 19.11.2019 11:41:23.921754
1954438d 466.667 Kč 19.11.2019 11:40:32.507824
f378440f [priorita 1] 456.667 Kč 19.11.2019 11:40:25.297203
1954438d 456.667 Kč 19.11.2019 11:40:10.154031
f378440f [priorita 1] 446.667 Kč 19.11.2019 11:39:58.413626
1954438d 446.667 Kč 19.11.2019 11:37:38.255266
f378440f [priorita 1] 436.667 Kč 19.11.2019 11:37:27.937609
1954438d 436.667 Kč 19.11.2019 11:34:17.463279
f378440f [priorita 1] 426.667 Kč 19.11.2019 11:33:58.347169
1954438d 426.667 Kč 19.11.2019 11:32:04.549918
f378440f [priorita 1] 416.667 Kč 19.11.2019 11:31:59.372493
1954438d 416.667 Kč 19.11.2019 11:29:14.921259
f378440f [priorita 1] 406.667 Kč 19.11.2019 11:28:54.817875
1954438d 406.667 Kč 19.11.2019 11:26:00.229299
f378440f [priorita 1] 396.667 Kč 19.11.2019 11:25:07.003111
1954438d 396.667 Kč 19.11.2019 11:24:43.225482
f378440f [priorita 1] 386.667 Kč 19.11.2019 11:23:39.033463
1954438d 386.667 Kč 19.11.2019 11:23:19.004926
f378440f [priorita 1] 376.667 Kč 19.11.2019 11:23:11.914487
1954438d 376.667 Kč 19.11.2019 11:22:14.500528
f378440f [priorita 1] 366.667 Kč 19.11.2019 11:22:09.601252
1954438d 366.667 Kč 19.11.2019 10:38:47.847166
f378440f [priorita 1] 356.667 Kč 19.11.2019 10:30:05.625454

KrajStředočeský kraj
OkresBeroun
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby169EX 2547/12-126
Začátek dražby19.11.2019 10:30
Konec dražby19.11.2019 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - město, Lucie Valentová, Mgr.
Cejl 494/25, 602 00 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Jakub Vymětalík
telefon: +420 545 214 443, mobil: +420 775 169 136
podatelna@exekutor-brno.eu

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 17:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 15:30
Středa08:00 - 12:0013:00 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 15:30
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání356.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)535.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka246132257/0300
Variabilní symbol2547125555
Specifický symbolRČ nebo IČ
 1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
 2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
 3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o podíl 1/4 zděného, podsklepeného RD se dvěma nadzemními podlažími (v části přízemní s využitým podkrovím) pod valbovou a sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami a taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Broumy, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: V Hlinkách 203, 267 42 Broumy. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 466/13 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Broumy, U radnice 73, 267 42 Broumy. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Dle sdělení účastníka místního šetření objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 5+1 s kompletním sociálním zařízením. Přesná vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření z roku 1978. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Na domě byla v roce 2000 provedena částečná výměna původních oken za nová, dřevěná Euro okna. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

 1. Exekutorský úřad Kladno, JUDr. Jana Škofová, soudní exekutor se sídlem Petra Bezruče 1416, 272 01 Kladno, ve výši 7.865,- Kč,
 2. Exekutorský úřad Klatovy, JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor se sídlem Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, ve výši 7.865,- Kč,
 3. T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 - Chodov, práv. zast. Mgr. Lenka Heřmánková, advokátka se sídlem Jankovcova 1518/2, 170 00 Praha 7, ve výši 8.066,29 Kč,
 4. Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka, soudní exekutor se sídlem Revoluční 48, 430 01 Chomutov, ve výši 9.257,- Kč,
 5. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 63998530, Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, práv. zast. Mgr. Jan Ševčík, advokát se sídlem Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 – Vršovice, ve výši 5.518,- Kč,
 6. Exekutorský úřad Praha 3, JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, soudní exekutor se sídlem Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5 – Zličín, ve výši 7.865,- Kč,
 7. CP Inkaso s.r.o., IČ: 29027241, se sídlem Opletalova 1603/57, Nové Město, 110 00 Praha 1 , práv. zast. Mgr. Vladimír Štekl, advokát se sídlem U Garáží 1611/1, 170 00 Praha 7, ve výši 56.690,83 Kč,
 8. Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem Bělehradská 130, 120 00 Praha 2 ve výši 159.300,- Kč,
 9. Česká kancelář pojistitelů, IČ: 70099618 se sídlem Milevská 2095/5, Krč, 140 00 Praha 4, práv. zast. Mgr. Zuzana Kyovská, advokátka se sídlem Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 ve výši 5.567,11 Kč,
 10. Jiří Chvojka, nar. 14. 5. 1953, bytem Kublov 236, 267 41 Kublov, práv. zast. JUDr. Ing. Pavel Fabian, advokát FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o., IČ: 29363675, se sídlem Marešova 304/12, PSČ 602 00, Brno, ve výši 66.544,20 Kč.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo Věry Hoškové bylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°57'4.74"N 13°51'0.89"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace