Rodinný dům s pozemky v obci Vrhaveč u Klatov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 158 EX 98/18 - 76
Nejnižší podání 1.046.666 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 3

Nejvyšší podání

c6423e05
1.210.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
c6423e05 1.210.000 Kč 19.11.2019 10:36:30.742852
fe5c6044 1.200.000 Kč 19.11.2019 10:36:18.902605
c6423e05 1.190.000 Kč 19.11.2019 10:34:52.149015
fe5c6044 1.180.000 Kč 19.11.2019 10:34:04.961803
c6423e05 1.170.000 Kč 19.11.2019 10:33:54.907575
fe5c6044 1.160.000 Kč 19.11.2019 10:33:42.154347
c6423e05 1.146.666 Kč 19.11.2019 10:32:26.082852
fe5c6044 1.136.666 Kč 19.11.2019 10:32:17.357370
c6423e05 1.126.666 Kč 19.11.2019 10:31:30.991735
fe5c6044 1.116.666 Kč 19.11.2019 10:31:18.884104
c6423e05 1.106.666 Kč 19.11.2019 10:30:57.623319
fe5c6044 1.096.666 Kč 19.11.2019 10:30:39.712648
c6423e05 1.086.666 Kč 19.11.2019 10:29:39.351749
fe5c6044 1.076.666 Kč 19.11.2019 10:28:16.916489
c6423e05 1.066.666 Kč 19.11.2019 10:27:59.709527
fe5c6044 1.056.666 Kč 19.11.2019 10:27:35.749703
c6423e05 1.046.666 Kč 19.11.2019 10:26:33.522310

KrajPlzeňský kraj
OkresKlatovy
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby158 EX 98/18 - 76
Začátek dražby19.11.2019 09:30
Konec dražby19.11.2019 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Trutnov, JUDr. Jan Bohutínský
Ječná 479, 541 03 Trutnov 3

Kontaktní osoba

Dražební oddělení
telefon: 499 841 570, mobil: 734 230 293
admin@exekutor-trutnov.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:30 - 11:3013:00 - 15:00
Úterý08:30 - 11:3013:00 - 15:00
Středa08:30 - 11:3013:00 - 15:00
Čtvrtek08:30 - 11:3013:00 - 15:00

Nejnižší podání1.046.666 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.570.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota200.000 Kč
Bankovní účet dražebníka3238223339/0800
Variabilní symbol9818
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Nemovitosti se nachází na okraji obce Vrhaveč s cca. 900 obyvateli, západně od její zastavěné části, na samotě obklopené poli a loukami. Celková plocha pozemků dražené nemovitosti je rozdělena na dvě části místní vodotečí, která je přítokem Drnového potoka. Rodinný dům č.p. 24 stoji na st.p.č. 31/1, která tvoří jednotný funkční celek s č.parc. 930 (zahada) a č.parc. 928/5 (trvalý travní porost). Příjezd a přístup k nemovitosti je po nezpevněné komunikaci v délce cca. 400 m.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Vrhaveč, okres Klatovy, Plzeňský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace