Rozestavěná stavba s pozemky, Miřetice u Klášterce nad Ohří

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 105/2019
Nejnižší podání 1.575.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

05441fd1
1.615.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
05441fd1 1.615.000 Kč 11.11.2019 10:01:59.273736
bffcebe4 1.605.000 Kč 11.11.2019 10:01:35.491728
05441fd1 1.595.000 Kč 11.11.2019 10:01:27.822206
bffcebe4 1.585.000 Kč 11.11.2019 10:01:03.474794
05441fd1 1.575.000 Kč 11.11.2019 10:00:10.619581

KrajÚstecký kraj
OkresChomutov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražby105/2019
Začátek dražby11.11.2019 10:00
Konec dražby11.11.2019 10:30

Dražebník

LEGAL & ESTATE SERVICES s.r.o., Jan Tandler
sídlem Rozdvojená 335, Minkovice, 463 11 Šimonovice

Kontaktní osoba

Jan Tandler
mobil: +420 602 129 739
tandler@legalestate.cz


Nejnižší podání1.575.000 Kč
Cena předmětu dražby1.750.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota150.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2114822781/2700
Variabilní symbolRČ nebo IČ
Specifický symbol1052019
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

1)     Předmětem elektronické dražby dobrovolné č. 105/2019 jsou následující nemovitosti:

 

a)      pozemek p.č. 1543/6 o výměře 172 m², ostatní plocha,

b)     pozemek p.č. 1543/19 o výměře 71 m², ostatní plocha,

c)      pozemek p.č. 1543/20 o výměře 146 m², zastavěná plocha a nádvoří

d)     rozestavěná stavba na pozemku p.č. 1543/20

 

vše nacházející se v katastrálním území Miřetice u Klášterce nad Ohří, obec Klášterec nad Ohří, zapsaných na LV č. 3303 a vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov

Rozestavěný řadový vnitřní rodinný dům se nachází na rovinatém pozemku na jižním okraji zastavěné části obce Klášterec nad Ohří. Příjezd k nemovité věci je po zpevněné komunikaci, parkovací možnosti v okolí nemovité věci jsou dobré. Okolní zástavbu tvoří domy rezidenčního typu.

V roce 2002 koupil pozemky současný vlastník. K tomuto datu byla na pozemku parc. čís. 1543/20 vybudovaná základová deska. Od roku 2002 se začalo se stavbou řadového rodinného domu na základě Stavebního povolení MěÚ Klášterec nad Ohří. V současnosti jsou zhotovené základy, svislé nosné konstrukce a zastřešení. Dům je bez podsklepení, s jedním nadzemním podlažím a v budoucnu s účelovým využitím podkroví. Stavba je nepravidelného půdorysu, zastřešená sklonitou střechou. V rodinném domě je plánovaná jedna bytová jednotka 4+kk s příslušenstvím a garáží. Stavba nemá zhotovené připojení na inženýrské sítě.

Dispoziční řešení:

Přízemí - garáž jako průjezd do zahrady, vstup do domu, schodišťový prostor, obývací pokoj s jídelnou a kuchyňským koutem (se vstupem na zahradu)

Podkroví - Sociální zařízení, 3 x pokojTermín prohlídky

Prohlídka předmětu dražby se uskuteční, bude-li to možné, po další domluvě zájemců s Dražebníkem.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo pro Město Klášterec nad Ohří, IČO 00261939, se sídlem nám. Dr. Eduarda Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří, zřízeno Smlouvou o zřízení věcného předkupního práva ze dne 21. 1. 2002, právní účinky vkladu práva ke dni 12. 2. 2002, číslo řízení V-774/2002-503; Město Klášterec nad Ohří sdělilo, že vzhledem k naplnění smluvních podmínek předkupního práva nevyužije, jak je doloženo v příloze dražby.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Rašovická 725, Klášterec nad Ohří, 431 51, okres Chomutov

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace