Rodinný dům v obci Brno, okres Brno-město

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 169EX 2211/11-391
Nejnižší podání 800.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 5

Nejvyšší podání

2efa1101
1.450.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
2efa1101 1.450.000 Kč 11.11.2019 9:11:01.568263
ff688284 1.430.000 Kč 11.11.2019 9:09:24.085783
2efa1101 1.420.000 Kč 11.11.2019 9:08:51.521498
ff688284 1.410.000 Kč 11.11.2019 9:05:49.767556
2efa1101 1.400.000 Kč 11.11.2019 9:05:32.542690
ff688284 1.390.000 Kč 11.11.2019 9:05:01.682289
2efa1101 1.380.000 Kč 11.11.2019 9:04:36.710330
ff688284 1.370.000 Kč 11.11.2019 9:03:07.678474
2efa1101 1.360.000 Kč 11.11.2019 9:00:18.009089
ff688284 1.340.000 Kč 11.11.2019 8:59:48.809291
2efa1101 1.330.000 Kč 11.11.2019 8:59:37.830907
ff688284 1.310.000 Kč 11.11.2019 8:59:21.209213
2efa1101 1.300.000 Kč 11.11.2019 8:58:59.776652
ff688284 1.290.000 Kč 11.11.2019 8:57:10.480228
2efa1101 1.280.000 Kč 11.11.2019 8:54:49.515482
ff688284 1.250.000 Kč 11.11.2019 8:54:30.004912
2efa1101 1.240.000 Kč 11.11.2019 8:54:19.783488
ff688284 1.210.000 Kč 11.11.2019 8:53:58.367172
2efa1101 1.200.000 Kč 11.11.2019 8:53:43.022043
ff688284 1.180.000 Kč 11.11.2019 8:53:33.006267
2efa1101 1.170.000 Kč 11.11.2019 8:53:16.746199
ff688284 1.160.000 Kč 11.11.2019 8:52:09.654499
2efa1101 1.150.000 Kč 11.11.2019 8:51:47.316284
ff688284 1.120.000 Kč 11.11.2019 8:50:24.449714
2efa1101 1.110.000 Kč 11.11.2019 8:50:07.772520
ff688284 1.090.000 Kč 11.11.2019 8:49:48.509892
b644952d 1.080.000 Kč 11.11.2019 8:49:37.768795
2efa1101 1.070.000 Kč 11.11.2019 8:49:18.361492
ff688284 1.050.000 Kč 11.11.2019 8:47:28.048507
2efa1101 1.040.000 Kč 11.11.2019 8:47:13.374524
ff688284 1.010.000 Kč 11.11.2019 8:43:55.066242
b644952d 1.000.000 Kč 11.11.2019 8:42:46.771511
ff688284 990.000 Kč 11.11.2019 8:42:23.394248
2efa1101 980.000 Kč 11.11.2019 8:41:24.957781
ff688284 950.000 Kč 11.11.2019 8:40:27.459814
b644952d 940.000 Kč 11.11.2019 8:40:08.290275
2efa1101 930.000 Kč 11.11.2019 8:38:36.290629
ff688284 910.000 Kč 11.11.2019 8:36:48.451177
2efa1101 900.000 Kč 11.11.2019 8:35:34.268535
ff688284 860.000 Kč 11.11.2019 8:34:54.365695
2efa1101 850.000 Kč 11.11.2019 8:34:41.202238
ff688284 830.000 Kč 11.11.2019 8:32:43.793231
899e5482 820.000 Kč 11.11.2019 8:31:37.403354
ff688284 810.000 Kč 11.11.2019 8:31:16.701483
2efa1101 800.000 Kč 11.11.2019 8:30:44.764654

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby169EX 2211/11-391
Začátek dražby11.11.2019 08:30
Konec dražby11.11.2019 09:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - město, Lucie Valentová, Mgr.
Cejl 494/25, 602 00 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Jakub Vymětalík
telefon: +420 545 214 443, mobil: +420 775 169 136
podatelna@exekutor-brno.eu

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 17:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 15:30
Středa08:00 - 12:0013:00 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 15:30
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání800.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.200.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota300.000 Kč
Bankovní účet dražebníka246132257/0300
Variabilní symbol2211115555
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o rodinný dům. Uvedená užitná plocha je obestavěný prostor, užitná plocha nebyla znalcem určena. Nemovitosti se nacházejí v místní částí Obřany, jedná se o severovýchodní okraj města Brna, Obřany jsou samostatnou městskou částí, která má vlastní základní občanskou vybavenost, avšak je správně i funkčně i dopravně propojena se sídelním katastrem města Brna. 

Rodinný dům je umístěn na stavebním pozemku - strmém svazu - sevřeném obslužnou komunikací ulice Bílovická a železničním násypem v těsném sousedství železničního mostu. Původně spolu se stavbami na parcele 1572 se jednalo o jeden majetek, dnes je soubor rozdělen na dva samostatné celky v rukou jiných vlastníků. Okolní zástavba je tvořena obdobnými řadovými rodinnými domy, případně dvojdomky, ulice Bílovická patří mezi klidnější, ovšem ulice Fryčajova, jež přechází za městem v silnici 383 se vyznačuje čilým dopravním ruchem. Stavba je přízemní, není podsklepená, zastřešená sedlovou střechou, podkroví není využíváno. Příslušenství tvoří kůlna a podzemní sklep. 

Dům je přístupný po betonovém chodníku ve vlastnictví města Brna. Parkování v těsné blízkosti domu není možné. Zastávka městské hromadné dopravy města Brna je vzdálena přibližně 150 m od domu, autobusová linka č. 75 do centra jezdí každých 10 min, jedná se i o zastávku noční linky. Zastávka tramvaje, linky č. 4, je od domu vzdálená 500 m, tady spoje jezdí např. k hlavnímu nádraží každých 10 minut, dojezd za 20 minut. Obec Brno je napojena na síť silnic a dálnic, je zde důležitý uzel autobusové i vlakové dopravy. Brno má rovněž letiště. 

Rodinný dům je v současné době aktivně užíván k bydlení vlastníky.  

Pozemky zapsané na listu vlastnickém tvoří se stavbou jednotný funkční celek, jedná se o pozemek zastavené plochy pod stavbou hlavní, a pozemek zahrady. Pozemky jsou v současné době užívány v souladu s evidencí. 

a) pozemky parcelní číslo 1573 a 1574 v k.ú. Obřany, obec Brno, okres Brno-město:

Pozemky jsou v jednotném funkčním celku se stavbou RD. Celková plocha je malá, vyjma pár metrů zahrady zcela zastavěná. V místě je možnost napojení na všechny inženýrské sítě, přípojka plynu je pravděpodobně odpojena. Nezastavěná zahrada je oplocená, jihovýchodní hranici pozemku parcelní číslo 1573 tvoří kamenná zeď, jež tvoří částečnou oporu železničnímu náspu. Pozemek parcelní číslo 1573  je z větší části zastaven stavbou hlavní, pozemek parcelní číslo 1574 tvoří převážně svažitou zahradu před domem, užívanou spolu se stavbou hlavní. V obci Brno je zpracována cenová mapa stavebních pozemků, posuzované parcely do ní jsou zařazeny. 

b) rodinný dům č.p. 69 na pozemku parcelní číslo 1373 včetně příslušenství, v k.ú. Obřany, obec Brno:

Stavba evidovaná jako rodinný dům č.p. 69 stojí v místě více než 100 let, dá se dokonce spekulovat, že železniční násep zde byl zřízen později. Objekt založený na kamenných neizolovaných základech je realizovaný ze smíšeného materiálu, stavba je zděná, stropní konstrukce dřevěná s podbitím a omítkou na rákos, podhledy rovné, střecha krov, nad základní části sedlovým k železnici pultový s různými sklony. Krytina taška pálená, klempířské konstrukce rýny, svody a některé parapety, některé nejsou osazeny. Okna dřevěná, kveře na bázi dřevní hmoty v ocelových zárubních, podlahy desky, DVD dílce, dlažby, beton. Úprava povrchů vnitřních omítky, koupelna a část kuchyně jsou obloženy, fasáda omítka cementová. 

Dům je pravděpodobně napojen na obecní vodovod, kanalizaci, elektrickou energii, předpokládá se, že je zde přípojka plynu, byl zjištěn velmi starý typ plynového kotle ÚT, závěsná karma na ohřev TUV, lokální plynové topidlo v koupelně a v kuchyni, plynový sporák v kuchyni, plyn je ale možná odpojen. Elektroinstalace světelná byla funkční, v kuchyni mimo plynového sporáku byla zjištěná i mobilní indukční varná deska.

Dispozičně vchodové dveře do stavby jsou situovány v jihozápadním štítě, podél základního obdélníkového půdorysu domu vede chodba, po její levé straně  dveře vedou do chodby v hlavní části objektu, odtud pak za dvojími dveřmi je jedna místnost, první je rozlehlá, druhá menší. Podél pravé strany vstupní chodby je realizován jakýsi přístavem o tvaru zužujícího se obdélníku, první dveře vpravo vedou do kuchyně, druhé do koupelny, další do spíže a poslední do již velmi úzkého prostoru WC. Dveře na konci chodby vedou na úzký dlouhý dvoreček, do svahu vpravo je vykopán zemní sklep pod cizím pozemkem, na konci dvorečku stojí kůlna, stavba z různých zbytků s vysokou světlou výškou. Za severovýchodní stěnou kůlny je zemina, kůlna je z větší části zapuštěná do svahu.

Dům obsahuje byt typu 2 + 1. Příslušenství stavby tvoří přípojky inženýrských sítí, zpevněná plocha dvorečku a předzahrádky, oplocení zahrady, vedlejší stavbou je kůlna v demoličním stavu a zemní sklep pod cizím pozemkem.

Vady a nedodělky: Nad sto let stará stavba má hlavní konstrukce v původním stavu, vybavení bylo modernizováno cca před šedesáti lety, některé prvky stavby jsou mladší - karma, plynový sporák v kuchyni. To nic nemění na situaci, že objekt je před celkovou rekonstrukcí, obnova by mohla být až tak rozsáhlá, že by byl zbořen přístavek a do hlavní původní obdélníkové části stavby by mohl být vestavěn malý byt typu 2 + kk. Je nutno počítat s tím, že všechny prvky krátkodobé včetně krytiny jsou dožité, izolaci proti spodní vodě, stropní prvky a prvky krovu je třeba obnovit či revitalizovat a všechny ostatní prvky stavby včetně výplní otvorů pořídit znovu. Samozřejmě druhou možností je zbořit dům zcela a pokusit se ve stejném místě postavit stavbu, která by především svým materiálovým provedením dokázala čelit hluku a otřesům od železničního koridoru běžícího těsně vedle posuzovaného rodinného domu, který má nosné zdi rozrušeny od vibrací způsobených železničním provozem.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno I, se sídlem Příkop 25, 604 23 Brno-střed, přihlášená pohledávka ve výši 10.766,27 Kč;

2) Exekutorský úřad Brno-město, JUDr. Karel Urban, soudní exekutor, se sídlem Minská 54, 616 00 Brno, přihlášená pohledávka ve výši 6.379,- Kč;

3) CP Inkaso s.r.o., IČ 29027241, se sídlem Hvězdova 1716/2, 140 78 Praha 4, právně zast. Mgr. Vladimírem Šteklem, advokátem, přihlášená pohledávka ve výši 9.692,69 Kč;

4) CP Inkaso s.r.o., IČ 29027241, se sídlem Hvězdova 1716/2, 140 78 Praha 4, právně zast. Mgr. Lucií Tonikovou, advokátkou, přihlášená pohledávka ve výši 499,97 Kč s příslušenstvím;

5) Exekutorský úřad Praha 3, JUDr. Ingrid Švecová, soudní exekutor, se sídlem Seifertova 17, 130 00 Praha 3, přihlášená pohledávka ve výši 7.865,- Kč;

6) Exekutorský úřad Praha 3, JUDr. Ingrid Švecová, soudní exekutor, se sídlem Seifertova 17, 130 00 Praha 3, přihlášená pohledávka ve výši 7.865,- Kč;

7) Exekutorský úřad Pardubice, Mgr. Petr Pelikán, soudní exekutor (dříve JUDr. Ladislav Navrátil), se sídlem Javorová 201, 530 09 Pardubice, přihlášená pohledávka ve výši 7.865,- Kč;

8) Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IČ 49241397, se sídlem Vinohradská 3218/169, 100 17 Praha 10, přihlášená pohledávka ve výši 350.000,- Kč s příslušenstvím;

9) Dopravní podnik města Brna, a.s., IČ 25508881, se sídlem Hlinky 151, 656 46 Brno, právně zast. Mgr. Ondřejem Adametzem, advokátem, přihlášená pohledávka ve výši 3.547,- Kč;

10) Česká spořitelna, a.s., IČ 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, přihlášená pohledávka ve výši 192.826,67 Kč s příslušenstvím;

11) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČ 41197518, se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, přihlášená pohledávka ve výši 57.419,- Kč;

12) Psychiatrická nemocnice Brno, IČ 00160105, se sídlem Húskova 1123/2, 618 32 Brno, právně zast. JUDr. Ing. Lukášem Prudilem, Ph.D., advokátem, přihlášená pohledávka ve výši 1.100,- Kč s příslušenstvím;

13) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČ 41197518, se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, přihlášená pohledávka ve výši 3.156,- Kč;

14) Exekutorský úřad Brno-město, JUDr. Alena Blažková, Ph.D., se sídlem Konečného náměstí 2, 611 18 Brno, přihlášená pohledávka ve výši 6.655,- Kč;

15) E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, přihlášená pohledávka ve výši 205.059,- Kč s příslušenstvím;

16) E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, přihlášená pohledávka ve výši 28.727,- Kč s příslušenstvím;

17) Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno I, se sídlem Příkop 25, 604 23 Brno-střed, přihlášená pohledávka ve výši 570,- Kč;

18) Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČ 47114304, se sídlem Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, přihlášená pohledávka ve výši 177.852,- Kč s příslušenstvím;

19) Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČ 47114304, se sídlem Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, přihlášená pohledávka ve výši 201.791,- Kč s příslušenstvím.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

ulice Fryčajova 69/40, Brno, okres Brno-město, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace