id. 1/8 pozemků ve Zborovicích, okr. Kroměříž

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 8272/08/MB2
Nejnižší podání 43.333 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 5

Nejvyšší podání

84184021
80.333 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
84184021 80.333 Kč 3.12.2019 10:14:18.518621
e71b9b89 79.333 Kč 3.12.2019 10:10:16.725348
84184021 78.333 Kč 3.12.2019 10:09:56.097591
e71b9b89 77.333 Kč 3.12.2019 10:05:56.798197
ff1aaede 62.333 Kč 3.12.2019 10:05:44.669067
84184021 61.333 Kč 3.12.2019 10:05:37.321489
ff1aaede 60.333 Kč 3.12.2019 10:01:39.524521
84184021 59.333 Kč 3.12.2019 10:01:31.109852
ff1aaede 58.333 Kč 3.12.2019 9:58:25.153643
e71b9b89 57.333 Kč 3.12.2019 9:56:52.065214
ff1aaede 47.333 Kč 3.12.2019 9:55:30.393480
cb1f0676 46.333 Kč 3.12.2019 9:53:22.596492
84184021 45.333 Kč 3.12.2019 9:51:23.182635
e71b9b89 44.333 Kč 3.12.2019 9:50:09.826353
cb1f0676 43.333 Kč 3.12.2019 9:32:13.013985

KrajZlínský kraj
OkresKroměříž
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 8272/08/MB2
Začátek dražby03.12.2019 09:30
Konec dražby03.12.2019 10:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání43.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)65.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota12.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211184039/6800
Variabilní symbol827208
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

id. 1/8 pozemků ve Zborovicích, okr. Kroměříž


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1/ Roderik Hyrman, nar. 18.06.1968, bytem Pod Slovany 1903/7, 128 00 Praha 2, zast. JUDr. Žofií Chromcovou, advokátkou, ve výši 20.000,- Kč s přísl., rozhodné datum doručení přihlášky – dne 15.08.2011, 7. skupina

 

Přihláška č.l. 38 doručena dne 15.08.2011.

 

2/ Soudní exekutor JUDr. Karel Urban, Exekutorský úřad Brno – město, Minská 54, 616 00 Brno, ve výši 7.865,- Kč, sp. zn. 97EX6836/09, oprávněný Home Credit a.s.

 

-          s ohledem na uvedená ustanovení přihlašuje soudní exekutor svoji pohledávku spočívající v náhradě hotových výdajů do 4. skupiny podle ust. § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř. v pořadí za oprávněným, pro kterého je prováděna tato exekuce, exekuce byla zahájena na návrh oprávněného dne 29.06.2009 a pohledávku představující odměnu soudního exekutora, do 8. skupiny podle ust. § 337c odst. 1 písm. h) o.s.ř. s pořadím ke dni doručení přihlášky do dražebního jednání.

-          v případě, že oprávněný z přerušené exekuce nebude v rámci rozvrhového jednání uspokojen, přihlašuje exekutor svoji pohledávku do 8. skupiny podle ust. § 337c odst. 1 písm. h) o.s.ř. s pořadím ke dni doručení přihlášky pohledávky do dražebního jednání.

 

Přihláška č.l. 161 doručena dne 04.11.2019.

 

3/ Soudní exekutor JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., Exekutorský úřad v Litoměřice, Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice, ve výši 8.046,50 Kč, sp. zn. 124 EX 17694/11, oprávněný Intrum Czech, s.r.o., rozhodné datum zřízení EZP – dne 25.11.2011, 4. skupina

 

Přihláška č.l. 171 doručena dne 05.11.2019.

 

4/ EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ZLÍN, JUDr. Jana Jarková, soudní exekutorka, Zlín, 2. května 2384, PSČ: 760 01, ve výši 6.655,- Kč, sp. zn. 207Ex 759/19, oprávněný Václav Hájek

 

-          zařazení pohledávky soudního exekutora na účelně vynaložených hotových výdajích ve výši 4.235,-Kč do skupiny je odvislé od skutečnosti, zda svou pohledávku přihlásil také oprávněný z námi vedené exekuce, a zda tato bude z rozvrhu plně uspokojena. V kladném případě náleží pohledávka soudního exekutora na nákladech účelně vynaložených hotových výdajů do čtvrté skupiny dle § 337c odst. 1 písm. d) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění novely 291/2017 Sb., přičemž rozhodné datum je den doručení přihlášky pohledávky. V záporném případě náleží pohledávka soudního exekutora na nákladech hotových výdajů do osmé skupiny dle § 337c odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu, ve znění novely 291/2017 Sb., přičemž rozhodné datum je den doručení přihlášky.

-          pohledávka soudního exekutora ve výši minimální odměny ve výši 2.420,- Kč včetně DPH náleží do osmé skupiny dle § 337c odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu, ve znění novely 291/2017 Sb., přičemž rozhodné datum je den doručení přihlášky.

 

Přihláška č.l. 174 doručena dne 06.11.2019.

 

5/ EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ZLÍN, JUDr. Jana Jarková, soudní exekutorka, Zlín, 2. května 2384, PSČ: 760 01, ve výši 7.865,- Kč, sp. zn. 207Ex 62/11, oprávněný T-Mobile Czech Republic a.s.

 

-          zařazení pohledávky soudního exekutora na účelně vynaložených hotových výdajích ve výši 4.235,-Kč do skupiny je odvislé od skutečnosti, zda svou pohledávku přihlásil také oprávněný z námi vedené exekuce, a zda tato bude z rozvrhu plně uspokojena. V kladném případě náleží pohledávka soudního exekutora na nákladech účelně vynaložených hotových výdajů do čtvrté skupiny dle § 337c odst. 1 písm. d) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění novely 291/2017 Sb., přičemž rozhodné datum je den doručení přihlášky pohledávky. V záporném případě náleží pohledávka soudního exekutora na nákladech hotových výdajů do osmé skupiny dle § 337c odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu, ve znění novely 291/2017 Sb., přičemž rozhodné datum je den doručení přihlášky.

-          pohledávka soudního exekutora ve výši minimální odměny ve výši 3.630,- Kč včetně DPH náleží do osmé skupiny dle § 337c odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu, ve znění novely 291/2017 Sb., přičemž rozhodné datum je den doručení přihlášky.

 

Přihláška č.l. 178 doručena dne 06.11.2019.

 

6/ Intrum Czech, s. r. o.(dříve Profidebt,s.r.o.), se sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, ve výši 59 059,36 Kč s přísl., rozhodné datum vzniku ZP – dne 27.12.2011, 4. skupina

 

Přihláška č.l. 188 doručena dne 08.11.2019.

 

7/ Město Kroměříž, se sídlem Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČO: 00287351, ve výši 992,- Kč, rozhodné datum doručení přihlášky – dne 13.11.2019, 6. skupina

 

Přihláška č.l. 191 doručena dne 13.11.2019.

 

8/ CACTON LIMITED, reg., číslo 06654819 se sídlem 5th floor, 86 Jermyn Street, Londýn, SW1Y 6AW, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zast. Mgr. Danielem Hrbáčem, advokátem, ve výši 75.000,- Kč s přísl., rozhodné datum doručení exekučního návrhu (137Ex 12954/12) – dne 28.11.2012, 4. skupina

 

Přihláška č.l. 192 doručena dne 15.11.2019.

 

9/ Bohemia Faktoring, a.s., IČ: 272 42 617, se sídlem Praha 1 - Malá Strana, Letenská 121/8, PSČ 118 00, zast. JUDr. Ing. Karel Goláň, Ph.D., advokát, ve výši 23.528,- Kč s přísl., rozhodné datum doručení exekučního návrhu (139 EX 06323/16) - dne 25.04.2016, 4. skupina

 

Přihláška č.l. 201 doručena dne 18.11.2019.

 

10/ Matco, s.r.o., IČ: 264 25 033, se sídlem Praha 1 - Malá Strana, Letenská 121/8, PSČ 118 00, zast. JUDr. Ing. Karel Goláň, Ph.D., advokát, ve výši 6.883,- Kč s přísl., rozhodné datum doručení exekučního návrhu (04.03.2010) - dne 04.03.2010, 4. skupina

 

Přihláška č.l. 207 doručena dne 20.11.2019.

 

11/ Soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, se sídlem Exekutorského úřadu v Přerově, Komenského 38, 75002 Přerov, sp. zn. 203 Ex 20438/10, oprávněný Generali Pojišťovna a.s., ve výši 8.773,- Kč a je zajištěna exekutorským zástavním právem na nemovité věci povinného s právními účinky pro pořadí ke dni 29.7.2010, 4. skupina

 

-          soudní exekutor žádá o uspokojení své pohledávky na hotových nákladech exekuce ve výši 5.143,- Kč v III. rozvrhové skupině (respektive IV. skupině dle novely č. 291/2017 Sb.) s pořadím pohledávky ke dni dojití návrhu na nařízení exekuce oprávněného 1.6.2010. V případě, že oprávněný z námi vedené exekuce svou pohledávku nepřihlásí (nebo soudní exekutor přihlášenému věřiteli výše uvedené pořadí nepřizná), nechť je i naše pohledávka v rozsahu hotových výdajů zařazena do III. skupiny (respektive IV. skupině dle novely č. 291/2017 Sb.) jako pohledávka zajištěná exekutorským zástavním právem s pořadím ke dni doručení exekučního příkazu zřízením exekutorského zástavního práva (viz přílohy) ke dni doručení příslušnému katastrálnímu úřadu, tj. ke dni 29.7.2010.

-          odměna soudního exekutora vyčíslená na 3.630,- Kč dle doloženého příkazu k úhradě nákladů exekuce nechť je zařazena do III. skupiny (respektive IV. skupině dle novely č. 291/2017 Sb.) jako pohledávka zajištěná exekutorským zástavním právem s pořadím ke dni doručení exekučního příkazu zřízením exekutorského zástavního práva (viz přílohy) ke dni doručení příslušnému katastrálnímu úřadu, tj. ke dni 29.7.2010.

 

Přihláška č.l. 214 doručena dne 20.11.2019.

 

12/ InvestCapital LTD, reg. č. C 62911, se sídlem THE HUB, TRIQ SANT´ ANDRIJA, SGN 1612 San GWANN, zast. JUDr. Jiří Šmída, advokát, ve výši 20.000,- Kč, rozhodné datum doručení exekučního návrhu ( 067 EX 22347/17) – dne 27.09.2017, 4. skupina

 

Přihláška č.l. 221 doručena dne 20.11.2019.

 

13/ Home Credit a.s., IČ 26978636, se sídlem v Brně, Nové Sady 996/25, PSČ 602 00, právně zastoupen JUDr. Vladimírem Muzikářem, advokátem, ve výši 18.955,38 Kč s přísl., rozhodné datum doručení exekučního návrhu (123 EX 2195/08) dne 25.6.2009, 4. skupina

 

Přihláška č.l. 226 doručena dne 27.11.2019.

 

14/ Okresní správa sociálního zabezpečení Kroměříž, se sídlem Generála Svobody 1190/2, Kroměříž

 

-          ve výši 21.537,- Kč, rozhodné datum zřízení SZP – dne 08.07.2011, 4. skupina – LV 596, 679

 

Přihláška č.l. 236 doručena dne 28.11.2019.

 

15/ T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681, se sídlem: Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4

právně zastoupen: Mgr. Lenkou Heřmánkovou, advokátem,

 

-          v celkové výši 20.954,68 Kč, rozhodné datum doručení exekučního návrhu (077 EX 1428/14) - dne 24.01.2014, 4. skupina

-          ve výši 18.812,50 Kč s přísl., rozhodné datum doručení exekučního návrhu (77 Ex 62/11) – dne 17.12.2010, 4. skupina

 

Přihláška č.l. 245 doručena dne 29.11.2019.

 

16/ Generali Pojišťovna a. s., sídlem Praha 2, Bělehradská 132, IČ 618 59 869, pr. zast. Mgr. Davidem Jüngerem, advokátem, ve výši 2.544,- Kč s přísl., , rozhodné datum doručení exekučního návrhu (203 EX 20438/10) - dne 01.06.2010, 4. skupina

 

Přihláška č.l. 253 doručena dne 02.12.2019.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Zborovice, okres Kroměříž, Zlínský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace