Pozemky v obci Praha, okres Hlavní město Praha

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 196EX 223/15-116
Nejnižší podání 63.500 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 0

KrajHlavní město Praha
OkresHlavní město Praha
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby196EX 223/15-116
Začátek dražby23.01.2020 08:30
Konec dražby23.01.2020 09:00

Dražebník

Exekutorský úřad Olomouc, Jan Valenta, Mgr.
Dr. Milady Horákové 496/27, 779 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Mgr. Ivana Krčová
mobil: +420 775 178 774
podatelna@exekuce.org

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:00
Úterý08:00 - 12:00
Středa08:00 - 12:00
Čtvrtek08:00 - 12:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání63.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)127.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4200202203/6800
Variabilní symbol2231555555
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o pozemek p.č. 1179/98 - ostatní plocha a pozemek p.č. 1179/99 - ostatní plocha, vše v k.ú. Újezd nad Lesy, obec Praha, okres Hlavní město Praha, které jsou situovány v okrajové, zastavěné části města Praha, místní části Újezd nad Lesy. Pozemky jsou situovány v rovinném terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 1179/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1 a přes pozemky p.č. 1179/97 - ostatní plocha, p.č. 1179/42 - ostatní plocha, nebo p.č. 1181 - ovocný sad, které jsou ve vlastnictví soukromých subjektů (po právní stránce nezajištěn přístup).
Je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.
Pozemky jsou zahrnuty v plochách jako: „OB - čistě obytné, území sloužící pro bydlení“.
Příslušenství pozemku, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:
- oplocení - dřevěné latě s kovovými sloupky a cihelnou podezdívkou
- oplocení - dřevěné latě se sloupky a podezdívkou z betonových tvarovek


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Praha, okres Hlavní město Praha, kraj Hlavní město Praha, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace