1/3 bytu 3+1 a 1/36 pozemů v obci Skuteč, okres Chrudim

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 32933/16-114
Nejnižší podání 103.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 13

Nejvyšší podání

fb8af8ce
254.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
fb8af8ce [priorita 1] 254.000 Kč 9.1.2020 13:56:01.570684
31bc4b3a 254.000 Kč 9.1.2020 13:53:55.303544
fb8af8ce [priorita 1] 253.000 Kč 9.1.2020 13:48:59.592814
cc46d7fa 253.000 Kč 9.1.2020 13:46:39.769133
fb8af8ce [priorita 1] 244.000 Kč 9.1.2020 13:44:24.452760
9eb9203a 244.000 Kč 9.1.2020 13:44:07.582038
fb8af8ce [priorita 1] 243.000 Kč 9.1.2020 13:43:15.592758
cc46d7fa 243.000 Kč 9.1.2020 13:41:08.176994
fb8af8ce [priorita 1] 234.000 Kč 9.1.2020 13:40:28.797417
cc46d7fa 234.000 Kč 9.1.2020 13:38:39.186131
9eb9203a 226.000 Kč 9.1.2020 13:38:14.839238
fb8af8ce [priorita 1] 225.000 Kč 9.1.2020 13:35:19.847126
cc46d7fa 225.000 Kč 9.1.2020 13:33:24.411569
d4b545e1 217.000 Kč 9.1.2020 13:33:12.072502
fb8af8ce [priorita 1] 216.000 Kč 9.1.2020 13:33:01.197167
cc46d7fa 216.000 Kč 9.1.2020 13:31:12.303678
0dd8c2f9 208.000 Kč 9.1.2020 13:30:56.994044
cc46d7fa 207.000 Kč 9.1.2020 13:30:31.622546
d4b545e1 199.000 Kč 9.1.2020 13:30:16.457115
cc46d7fa 198.000 Kč 9.1.2020 13:28:39.091596
31bc4b3a 190.000 Kč 9.1.2020 13:28:27.057654
fb8af8ce [priorita 1] 189.000 Kč 9.1.2020 13:28:18.243205
cc46d7fa 189.000 Kč 9.1.2020 13:28:11.965080
fb8af8ce [priorita 1] 180.000 Kč 9.1.2020 13:26:53.182949
cc46d7fa 180.000 Kč 9.1.2020 13:26:47.919677
31bc4b3a 172.000 Kč 9.1.2020 13:26:33.423740
fb8af8ce [priorita 1] 171.000 Kč 9.1.2020 13:26:25.762169
cc46d7fa 171.000 Kč 9.1.2020 13:26:15.391546
31bc4b3a 163.000 Kč 9.1.2020 13:25:26.058572
fb8af8ce [priorita 1] 162.000 Kč 9.1.2020 13:25:01.277458
cc46d7fa 162.000 Kč 9.1.2020 13:23:01.606594
31bc4b3a 154.000 Kč 9.1.2020 13:21:12.815197
fb8af8ce [priorita 1] 153.000 Kč 9.1.2020 13:21:03.678756
cc46d7fa 153.000 Kč 9.1.2020 13:16:30.746275
fb8af8ce [priorita 1] 144.000 Kč 9.1.2020 13:15:14.817074
cc46d7fa 144.000 Kč 9.1.2020 13:14:44.760456
31bc4b3a 143.000 Kč 9.1.2020 13:13:52.649062
d4b545e1 141.999 Kč 9.1.2020 13:11:38.360530
31bc4b3a 140.000 Kč 9.1.2020 13:11:10.522795
fb8af8ce [priorita 1] 119.999 Kč 9.1.2020 13:10:57.594631
d4b545e1 119.999 Kč 9.1.2020 13:10:43.227226
cc46d7fa 117.000 Kč 9.1.2020 13:10:28.063104
31bc4b3a 116.000 Kč 9.1.2020 13:10:14.491011
fb8af8ce [priorita 1] 114.999 Kč 9.1.2020 13:09:56.927945
d4b545e1 114.999 Kč 9.1.2020 13:09:38.975220
cc46d7fa 105.000 Kč 9.1.2020 13:08:26.922795
d4b545e1 104.000 Kč 9.1.2020 13:05:53.963669
fb8af8ce [priorita 1] 103.000 Kč 9.1.2020 13:00:12.937119

KrajPardubický kraj
OkresChrudim
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 32933/16-114
Začátek dražby09.01.2020 13:00
Konec dražby09.01.2020 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání103.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)154.500 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1632933114
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Bytový dům
Bytový dům č.p. 112 o dvou vchodech je podsklepený a má 3 nadzemní podlaží, přičemž v 1. PP jsou situovány společné prostory a sklepy náležející k jednotlivým bytům. V bytovém domě je vymezeno celkem 12 bytových jednotek (po 6 bytech v každém vchodu). Svislé konstrukce domu jsou zděné, stropy betonové s rovným podhledem, střecha je plochá s krytinou z izolačních pásů, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky jsou vápenné hladké, fasádu tvoří břizolitová omítka, okna v bytech i ve společných prostorách plastová, vstupní portál dřevěný rám s prosklením. Dům je napojen na veškeré IS. Stáří domu je odhadnuto na přibližně 50 let. Jeho současný stav je běžný, odpovídající stáří a běžné údržbě. Pokud jde o rekonstrukce, bylo při místním šetření z exteriéru zjištěno, že dům má vyměněná okna a výplně vstupních portálů. Vyměněna byla zřejmě i střešní krytina (předpoklad dle vzhledu na leteckém snímku). Informace o jiných případných rekonstrukcích nejsou k dispozici.

Bytová jednotka č. 112/11
Dle informací zajištěných spoluvlastnicí se mělo původně jednat o byt s dispozičním řešením 2+1, který byl upraven přepažením místnosti na 3+1. Byt je situován v nejvyšším podlaží domu. Vnitřní omítky vápenné hladké, vnitřní obklady v koupelně, na WC a v kuchyni, povrchy podlah běžné (dřevěné vlysy nebo lamino, PVC, koberce nebo dlažba), dveře dřevěné, běžné interiérové v ocelových zárubních, okna plastová. Ohřev vody je řešen elektrickým bojlerem. Vytápění zřejmě etážové s plynovým kotlem. Zařizovací předměty - vana, umyvadlo, WC, z ostatního pouze zvonkový telefon. K bytu náleží sklep nebo sklepní kóje. K bytové jednotce náleží spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 112 a pozemcích p.č. st. 938/1 a p.č. st. 938/3 o velikosti id. 698/8376. Dle tohoto údaje by měla podlahová plocha bytové jednotky činit 69,8 m2. Stavebně technický stav bytové jednotky uvažován běžný, bez zásadních rekonstrukcí a modernizací. Novější je pouze vytápění.

Pozemky p.č. st. 938/2 a p.č. 269/9
Pozemek p.č. st. 938/2 je zastavěný bytovým domem, ovšem májinou sestavu spoluvlastníků než další dva pozemky pod tímto domem. Pozemek p.č. 269/9 se nachází za bytovým domem č.p. 112, od něhož je oddělen částí městského pozemku p.č. 269/13. Pozemek je zatravněný a nachází se na něm sušáky prádla.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní a předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou: - Věcné břemeno užívání též ke spoluvlastnickému podílu 698/8376 st.p. 938/1, st.p. 938/3, oprávnění pro: Koutná Božena, nar. 1.1.1930, Československé armády 112, Skuteč, povinnost k: Jednotka 112/11. - Věcné břemeno užívání dle čl. IV. smlouvy - na spoluvlastnický podíl 1/12 náležející byt. jednotce č. 112/11, oprávněné pro: Koutná Božena, nar. 1.1.1930, Československé armády 112, Skuteč, povinnost k: Parcela: St. 938/2, Parcela 269/9


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení: "Tato osoba prokázala, že jí svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem: - Jana Petrusová, nar. 2.10.1955, Vítězslava Nováka 111, 539 73 Skuteč." Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Československé armády 112, Skuteč, okres Chrudim, Pardubický kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace