Dražba spoluvlastnického podílu bytu 3+1 v obci Karviná okres Karviná - město

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 177EX 134/15-26
Nejnižší podání 326.667 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 8

Nejvyšší podání

80832cc4
771.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
80832cc4 771.667 Kč 15.1.2020 10:52:23.957036
165be276 741.667 Kč 15.1.2020 10:52:02.330656
80832cc4 736.667 Kč 15.1.2020 10:47:22.143864
165be276 696.667 Kč 15.1.2020 10:46:59.157663
80832cc4 691.667 Kč 15.1.2020 10:42:44.594038
165be276 611.667 Kč 15.1.2020 10:42:16.846714
80832cc4 606.667 Kč 15.1.2020 10:38:01.543146
165be276 516.667 Kč 15.1.2020 10:37:41.938133
80832cc4 511.667 Kč 15.1.2020 10:34:15.323042
1b829350 431.667 Kč 15.1.2020 10:33:12.643857
80832cc4 426.667 Kč 15.1.2020 10:32:16.493294
74fcfd3f 396.667 Kč 15.1.2020 10:32:01.557543
80832cc4 391.667 Kč 15.1.2020 10:31:32.252480
a66557b3 386.667 Kč 15.1.2020 10:31:25.793416
80832cc4 381.667 Kč 15.1.2020 10:31:16.092039
1b829350 376.667 Kč 15.1.2020 10:31:05.922072
80832cc4 371.667 Kč 15.1.2020 10:28:48.153010
a66557b3 366.667 Kč 15.1.2020 10:28:30.944258
1b829350 361.667 Kč 15.1.2020 10:28:17.174748
165be276 356.667 Kč 15.1.2020 10:25:01.084582
80832cc4 351.667 Kč 15.1.2020 10:24:31.352508
a66557b3 346.667 Kč 15.1.2020 10:18:05.844331
80832cc4 341.667 Kč 15.1.2020 10:15:31.176495
a66557b3 336.667 Kč 15.1.2020 10:11:11.493858
165be276 331.667 Kč 15.1.2020 10:01:31.931931
80832cc4 326.667 Kč 15.1.2020 10:00:47.884391

KrajMoravskoslezský kraj
OkresKarviná
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby177EX 134/15-26
Začátek dražby15.01.2020 10:00
Konec dražby15.01.2020 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Zlín, Jenerál, Marek, Mgr.
Krátká 4447, 760 01 Zlín

Kontaktní osoba

Mgr. Marek Jenerál
telefon: +420 577 001 640, mobil: 724 305 006
jeneral@euzl.cz
Soudní exekutor

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:0012:00 - 15:00
Úterý08:00 - 11:0012:00 - 15:00
Středa08:00 - 11:0012:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 11:0012:00 - 15:00
Pátek08:00 - 11:0012:00 - 15:00

Nejnižší podání326.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)490.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota80.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2108578452/2700
Variabilní symbol13415
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se dražbu podílu bytu 3+1 v obci Karviná okres Karviná - město 


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

330.6.2016 SBD DRUBYD, Ciolkovského 625/54, 73401 Karviná-Ráj, IČ: 00052159, celkem 91 754 Kč v g) k  datu přihlášky 30.6.2016

8.7.2016 - SAFINA, a.s., Vídeňská 104, 25250 Vestec, IČ: 03214257 -  1 250 000 Kč, zajištěno v c), k 26.4.2011, vymáháno v 168 EX 3208/18, Mgr. Petr Micka, Exekutorský úřad Rokycany

16.12.2019 – Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj - územní pracoviště v Karviné, Fryštátská 89, 73301 Karviná, IČ: 72080043,  7864,- Kč v e)  k datu přihlášky 16.12.2019, Tóthová

16.12.2019  SBD DRUBYD, Ciolkovského 625/54, 73401 Karviná-Ráj, IČ: 00052159, 62 172,- Kč v g),  k datu přihlášky 16.12.2019

16.12.2019  Společenství vlastníků Studentská 2360, Ciolkovského 625/54, 73401 Karviná, IČ: 05220254, 124.190,- Kč v g),  k datu přihlášky 16.12.2019

18.12.2019 GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 40117 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, 14.955,69 Kč v c) k 11.01.2019, vymáháno v 065 EX 00113/19

18.12.2019 innogy Energie, s.r.o., Limuzská 3135/12, 10800 Praha - Strašnice, IČ: 49903209, 3.640,49 Kč, v c) k 06.10.2016, vymáháno v 065 EX 02953/16

14.1.2020 ČEZ Prodej, s.r.o., Duhová 1/425, 14053 Praha 4, IČ: 27232433, 9.927,00 Kč v c) k 29.5.2015, vymáháno v 018 EX 04124/15

14.1.2020  Bohemia Faktoring, a.s., Letenská 121/8, 11000 Praha, IČ: 27242617, 72.400,90 Kč, v c) k  28.08.2019, vymáháno v 069 EX 2895/19

14.1.2020 Exekutorský úřad Šumperk, JUDr. Jiří Petruň, K.H.Máchy 1294/2, 78701 Šumperk, IČ: 47844582, 11 495,00 Kč v g), vymáháno v řízení 065 EX 00113/19

14.1.2020 Exekutorský úřad Šumperk, JUDr. Jiří Petruň, K.H.Máchy 1294/2, 78701 Šumperk, IČ: 47844582, 7865,- Kč v g) v 065 EX 03919/14

Pohledávky jsou zařazeny do skupin podle judikatury (Krajský soud v Ostravě ze dne 10. července 2018 ve ve věci sp.zn. 66 Co 196/2018) k aplikaci novely č. 291/2017 Sb. na řízení zahájená před 30. 11. 2017:


Shora citovaný zákon, který novelizoval též občanský soudní řád, neobsahuje přechodná ustanovení. K absenci přechodného ustanovení, ani k důvodům, které k tomuto postupu zákonodárce vedly, není možné zjistit jeho relevantní úvahy ani z důvodové zprávy k uvedenému právnímu předpisu. Lze pouze dovodit, že cílem uvedené novely bylo posílení pozice věřitelů v případě pohledávek souvisejících se správou domu a pozemku vůči vlastníku jednotky. Účelem uvedené úpravy bylo zakotvit princip, podle kterého by tyto pohledávky byly uspokojovány přednostně z výtěžku prodeje jednotky do výše jedné desetiny tohoto výtěžku. Toto upřednostnění pohledávek pak v omezeném rozsahu, dle zákonodárce, mělo umožnit lépe vyvážit práva věřitelů, kdy dosud byl zástavní věřitel v nepoměrně lepším postavení, než společenství vlastníků či vlastníci jednotek v domě, v nichž nevzniklo společenství vlastníků, a měla tak být posílena vymahatelnost těchto pohledávek, tedy i princip odpovědnosti dlužníků za své dluhy. V opačném případě by se vytratil důležitý princip fungování kondominia a mělo dojít k vyvážení práv a povinností jednotlivých členů - vlastníků jednotek. Vzhledem k popsané situaci, kdy novela občanského soudního řádu, shora uvedená, je již účinná, avšak neobsahuje přechodná ustanovení, přičemž toto exekuční řízení bylo zahájeno před 30.11.2017, je nutno odpovědět na otázku, zda je možné uvedené novelizované ustanovení o. s. ř. aplikovat na tuto exekuční věc. Soud zastává právní názor, že tak učinit nelze a že je nutno přijmout závěr o tom, že pro exekuční řízení zahájená do 30. 11. 2017 platí, že je potřeba aplikovat § 337c odst. 1 o. s. ř. ve znění účinném před novelou provedenou zákonem č. 291/2017
Sb. 

 


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°51'20.35"N 18°33'0.08"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace