Pozemky (orná půda, lesní pozemek) v obci Přibyslavice, k.ú. Radoškov, okres Brno-venkov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 28/18-58
Nejnižší podání 66.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 6

Nejvyšší podání

35d2a761
83.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
35d2a761 83.667 Kč 23.1.2020 13:36:05.858504
84550ce7 82.667 Kč 23.1.2020 13:35:46.275692
35d2a761 81.667 Kč 23.1.2020 13:33:47.650529
84550ce7 80.667 Kč 23.1.2020 13:33:29.355769
35d2a761 79.667 Kč 23.1.2020 13:32:00.166510
84550ce7 78.667 Kč 23.1.2020 13:31:49.143981
35d2a761 77.667 Kč 23.1.2020 13:29:19.722207
84550ce7 76.667 Kč 23.1.2020 13:29:08.297628
35d2a761 75.667 Kč 23.1.2020 13:28:20.210495
84550ce7 74.667 Kč 23.1.2020 13:28:11.758090
35d2a761 73.667 Kč 23.1.2020 13:26:12.560282
41e763ec 72.667 Kč 23.1.2020 13:25:56.996741
35d2a761 70.667 Kč 23.1.2020 13:24:32.916512
41e763ec 69.667 Kč 23.1.2020 13:24:25.327231
35d2a761 68.667 Kč 23.1.2020 13:22:23.048485
41e763ec 67.667 Kč 23.1.2020 13:14:09.359567
6561ff79 66.667 Kč 23.1.2020 13:01:52.379583

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 28/18-58
Začátek dražby23.01.2020 13:00
Konec dražby23.01.2020 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání66.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)100.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1800028058
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky parc.č. 279/136 a 279/169 v k.ú. Radoškov jsou vedené jako orná půda, se způsobem ochrany – zemědělský půdní fond. Pozemky jsou součástí většího zemědělsky obhospodařovaného celku – nájemní smlouva nebyla doložena. Jejich celková výměra činí 3 960 m2.
Pozemek parc.č. 391/4 o výměře 565 m2 je vedený jako lesní pozemek, nachází se na okraji většího lesního porostu, ale je bez porostů, dle prohlášení p. Sapouška byly porosty vykácené.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. d) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Radoškov, Přibyslavice, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace