Podíl 4/24 -Chata s pozemkem v obci Obecnice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 121 EX 936/17-53
Nejnižší podání 40.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 10

Nejvyšší podání

0d0036ad
80.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
0d0036ad [priorita 1] 80.000 Kč 24.3.2020 13:08:06.328281
7e3982ea 80.000 Kč 24.3.2020 13:03:37.812386
0d0036ad [priorita 1] 70.000 Kč 24.3.2020 13:02:23.069719
7e3982ea 70.000 Kč 24.3.2020 13:02:09.051820
0d0036ad [priorita 1] 60.000 Kč 24.3.2020 12:58:47.154889
7e3982ea 60.000 Kč 24.3.2020 12:58:19.420740
0d0036ad [priorita 1] 45.000 Kč 24.3.2020 12:57:50.385439
7e3982ea 45.000 Kč 24.3.2020 12:57:36.894031
0d0036ad [priorita 1] 40.000 Kč 24.3.2020 12:53:47.020638
7e3982ea 40.000 Kč 24.3.2020 12:53:16.943308

KrajStředočeský kraj
OkresPříbram
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby121 EX 936/17-53
Začátek dražby24.03.2020 12:30
Konec dražby24.03.2020 13:00

Dražebník

Exekutorský úřad Plzeň - sever, Vendula Flajšhansová, JUDr.
Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba

Miloslava Rídlová
telefon: 910803225,
ridlova@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání40.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)80.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka5901692/0800
Variabilní symbol93617
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Objekt sestává ze západním směrem mírně sklonitého stavebního pozemku, jehož součástí je stavba rekreační chaty, a z navazujícího pozemku ostatní plochy pod společným oplocením, jehož součástí je dřevěná kolna, oplocení včetně vrat a vrátek, drobné zpevněné plochy, elektro přípojka a možná též studna, nezastavěné části tohoto pozemku jsou osázeny smíšenými porosty. Celková výměra pozemků náležejících k objektu činí 364 m2. Hlavní stavba je svým charakterem plně podsklepená rekreační chata o jednom nadzemním podlaží a podkroví zastřešená sedlovou střechou. (Více ve znaleckém posudku)


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby v 1. kole byla přihlášena pohledávka:

  1. Pohledávka přihlášeného věřitele Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Regionální pobočka Praha, pobočka pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj, v celkové výši 2 466,00 Kč (dlužné pojistné ve výši 922,00 Kč a penále z prodlení v částce 1 544,00 Kč). Věřitel žádá, aby pohledávka byla uspokojena v rámci 6. skupiny dle § 337c odst. 1 písm. f) občanského soudního řádu, s rozhodným datem podání přihlášky tj. 28.6.2018.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo bylo prokázáno a uplatněno spoluvlastníkem nemovité věci.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spuluvlastnické právo bylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Obecnice č.e 12, okres Příbram, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace