1/3 pozemků v obci Vlašim

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 216 EX 11/08-65
Nejnižší podání 28.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 7

Nejvyšší podání

5fb6fd46
72.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
5fb6fd46 72.667 Kč 8.4.2020 10:06:57.155302
d6642325 71.667 Kč 8.4.2020 10:06:36.330635
5fb6fd46 70.667 Kč 8.4.2020 10:05:52.874058
d6642325 69.667 Kč 8.4.2020 10:05:38.450132
5fb6fd46 68.667 Kč 8.4.2020 10:05:15.961972
d6642325 67.667 Kč 8.4.2020 10:04:52.503155
5fb6fd46 66.667 Kč 8.4.2020 10:04:28.806588
d6642325 65.667 Kč 8.4.2020 10:03:31.976197
5fb6fd46 64.667 Kč 8.4.2020 10:02:23.886157
4333e5f0 63.667 Kč 8.4.2020 10:01:32.967254
5fb6fd46 62.667 Kč 8.4.2020 9:58:13.491668
d6642325 61.667 Kč 8.4.2020 9:57:55.606318
5fb6fd46 60.667 Kč 8.4.2020 9:41:36.594841
d6642325 59.667 Kč 8.4.2020 9:41:04.781819
5fb6fd46 58.667 Kč 8.4.2020 9:38:15.600483
d6642325 57.667 Kč 8.4.2020 9:38:08.052223
5fb6fd46 56.667 Kč 8.4.2020 9:37:33.410349
d6642325 55.667 Kč 8.4.2020 9:37:23.432104
5fb6fd46 54.667 Kč 8.4.2020 9:36:47.265499
d6642325 53.667 Kč 8.4.2020 9:36:37.230197
5fb6fd46 52.667 Kč 8.4.2020 9:36:30.255005
d6642325 51.667 Kč 8.4.2020 9:36:16.565104
5fb6fd46 50.667 Kč 8.4.2020 9:35:59.573432
d6642325 47.667 Kč 8.4.2020 9:35:49.388855
5fb6fd46 46.667 Kč 8.4.2020 9:35:37.901550
d6642325 45.667 Kč 8.4.2020 9:35:28.014609
5fb6fd46 44.667 Kč 8.4.2020 9:35:18.893372
d6642325 43.667 Kč 8.4.2020 9:35:06.532639
5fb6fd46 42.667 Kč 8.4.2020 9:34:52.292288
d6642325 41.667 Kč 8.4.2020 9:34:12.921246
5fb6fd46 40.667 Kč 8.4.2020 9:34:04.623680
d6642325 36.667 Kč 8.4.2020 9:33:23.694707
5fb6fd46 35.667 Kč 8.4.2020 9:33:11.893402
d6642325 32.667 Kč 8.4.2020 9:32:37.598504
5fb6fd46 31.667 Kč 8.4.2020 9:32:26.682037
d6642325 30.667 Kč 8.4.2020 9:31:51.848261
5fb6fd46 29.667 Kč 8.4.2020 9:31:40.479224
d6642325 28.667 Kč 8.4.2020 9:30:16.151523

KrajStředočeský kraj
OkresBenešov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby216 EX 11/08-65
Začátek dražby08.04.2020 09:30
Konec dražby08.04.2020 10:00

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 2, Soudní exekutor Mgr. Lenka Dusílková Ochmannová, LL.M.
Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Mgr. Lenka Ochmannová, LL.M.
mobil: 601106611
podatelna@exekutor-praha2.czz

Úřední hodiny

Pondělí13:00 - 16:00
Úterý09:00 - 12:00
Středa13:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 12:00

Nejnižší podání28.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)43.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka1018367032/2700
Variabilní symbol1108999
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1688/1 - orná půda, v k.ú. Domašín, obec Vlašim, okres Benešov, který je situován v jižní části katastrálního území s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů. Ocenění je provedeno dle skutečného, zjištěného stavu. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Exekutorský úřad Plzeň-sever, JUDr. Vendula Flajšhansová,

Exekutorský úřad Plzeň-sever, JUDr. Vendula Flajšhansová,

Exekutorský úřad Znojmo, JUDr. Eva Koutníková,

Finanční úřad v Benešově,

InvestCapital LTD, reg. č. C 62911, se sídlem THE HUB, TRIQ SANT´ ANDRIJA, SGN 1612 San GWANN, právní zast. věřitele: JUDr. Jiří Šmída, advokát, ČAK 11008, ŠMÍDA advokátní kancelář s.r.o., IČ: 01435400, se sídlem Eliščino nábřeží 280/23, 500 03 Hradec Králové

Kristýna Nekvindová

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Bohemia Faktoring, a.s., IČ: 27242617, se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1 - Malá Strana, Právně zastoupen: JUDr. Ing. Karel Goláň, Ph.D., advokát AK G legal, s.r.o., IČ: 020 00 768, se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1

ČEZ Prodej, s.r.o., se sídlem Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53, IČ: 27232433Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

1. Hnát Lukáš: Podíl: 1/3, bytem: A. Roškotové 1348, 25801 Vlašim 2. Kalenda František: Podíl: 1/3, bytem: č. p. 144, 25764 Zdislavice


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Domašín, Vlašim, okres Benešov, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace