Obraz: Zamilovaná dvojice pod stromem, sign. A. Šimorda 1927

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 23396/15-124
Nejnižší podání 1.667 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 12
Počet podání 50

Nejvyšší podání

739b7f0c
6.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
739b7f0c 6.000 Kč 24.3.2020 11:27:36.576875
1c213c14 5.650 Kč 24.3.2020 11:25:03.696349
739b7f0c 5.600 Kč 24.3.2020 11:22:14.165069
d6518c9b 5.550 Kč 24.3.2020 11:21:57.399166
739b7f0c 5.500 Kč 24.3.2020 11:18:05.555393
d6518c9b 5.200 Kč 24.3.2020 11:16:56.191922
80164c54 5.150 Kč 24.3.2020 11:16:34.005748
739b7f0c 5.100 Kč 24.3.2020 11:16:03.066956
d6518c9b 5.050 Kč 24.3.2020 11:13:52.876747
739b7f0c 5.000 Kč 24.3.2020 11:09:24.394827
d6518c9b 4.200 Kč 24.3.2020 11:09:04.087743
80164c54 4.150 Kč 24.3.2020 11:08:52.808737
d6518c9b 4.100 Kč 24.3.2020 11:07:04.085098
739b7f0c 4.050 Kč 24.3.2020 11:06:53.526503
d6518c9b 3.550 Kč 24.3.2020 11:06:25.061152
80164c54 3.500 Kč 24.3.2020 11:06:19.052458
d6518c9b 3.450 Kč 24.3.2020 11:06:06.036514
80164c54 3.400 Kč 24.3.2020 11:06:00.690254
d6518c9b 3.350 Kč 24.3.2020 11:05:24.225427
80164c54 3.300 Kč 24.3.2020 11:05:17.174609
d6518c9b 3.200 Kč 24.3.2020 11:02:38.357258
1c213c14 3.150 Kč 24.3.2020 11:02:31.453383
d6518c9b 3.100 Kč 24.3.2020 11:00:54.867057
1c213c14 3.050 Kč 24.3.2020 11:00:51.565117
d6518c9b 3.000 Kč 24.3.2020 11:00:38.656381
80164c54 2.950 Kč 24.3.2020 11:00:34.219305
d6518c9b 2.900 Kč 24.3.2020 10:59:14.504069
1c213c14 2.850 Kč 24.3.2020 10:59:10.109444
80164c54 2.800 Kč 24.3.2020 10:59:07.001818
d6518c9b 2.750 Kč 24.3.2020 10:58:52.526382
80164c54 2.700 Kč 24.3.2020 10:58:47.190498
d6518c9b 2.650 Kč 24.3.2020 10:57:33.436669
80164c54 2.600 Kč 24.3.2020 10:57:27.081327
d6518c9b 2.550 Kč 24.3.2020 10:56:10.070793
80164c54 2.500 Kč 24.3.2020 10:56:03.628711
d6518c9b 2.450 Kč 24.3.2020 10:55:58.344960
80164c54 2.400 Kč 24.3.2020 10:55:53.597261
d6518c9b 2.350 Kč 24.3.2020 10:55:37.154043
80164c54 2.300 Kč 24.3.2020 10:55:31.903761
d6518c9b 2.167 Kč 24.3.2020 10:55:12.048160
739b7f0c 2.117 Kč 24.3.2020 10:55:07.706798
d6518c9b 2.067 Kč 24.3.2020 10:54:29.630692
1c213c14 2.017 Kč 24.3.2020 10:53:14.758326
d6518c9b 1.967 Kč 24.3.2020 10:51:31.887492
80164c54 1.917 Kč 24.3.2020 10:51:26.125921
d6518c9b 1.867 Kč 24.3.2020 10:49:56.638615
1c213c14 1.817 Kč 24.3.2020 10:49:49.637534
d6518c9b 1.767 Kč 24.3.2020 10:41:30.051798
739b7f0c 1.717 Kč 24.3.2020 10:41:21.876672
d6518c9b 1.667 Kč 24.3.2020 10:31:17.647605

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 23396/15-124
Začátek dražby24.03.2020 10:30
Konec dražby24.03.2020 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání1.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)3.500 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1523396124, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 19.3.2020 na pracovišti exekutorského úřadu na adrese Hlinky 510/110, 603 00 Brno, a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřené zajištěním prohlídky movitých věcí – 543 237 149 (Bc. Zuzana Votroubková).


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Hlinky 510/110, Brno, okres Brno-město, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace