Automobil Mercedes-Benz Vito 115 CDI KBII/E A 6 - Velký TP a techn.údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 1453/18-39
Nejnižší podání 15.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 37

Nejvyšší podání

5beb1010
26.600 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
5beb1010 26.600 Kč 26.3.2020 11:40:53.392270
6cb4e6a6 26.400 Kč 26.3.2020 11:40:44.838977
5beb1010 26.200 Kč 26.3.2020 11:36:01.597097
178942fe 26.000 Kč 26.3.2020 11:35:51.671828
5beb1010 25.800 Kč 26.3.2020 11:31:46.605594
d08ddef2 25.550 Kč 26.3.2020 11:31:21.595745
6cb4e6a6 25.350 Kč 26.3.2020 11:31:11.591353
5beb1010 25.150 Kč 26.3.2020 11:26:39.260858
178942fe 24.920 Kč 26.3.2020 11:22:11.168404
6cb4e6a6 24.720 Kč 26.3.2020 11:21:15.658574
5beb1010 24.520 Kč 26.3.2020 11:16:43.488006
798ece2d 24.313 Kč 26.3.2020 11:15:01.646421
5beb1010 21.313 Kč 26.3.2020 11:14:28.424730
178942fe 21.101 Kč 26.3.2020 11:12:20.550254
5beb1010 20.901 Kč 26.3.2020 11:11:59.670953
798ece2d 20.700 Kč 26.3.2020 11:11:19.020240
5beb1010 17.700 Kč 26.3.2020 11:10:38.038060
6cb4e6a6 17.500 Kč 26.3.2020 11:10:25.725032
5beb1010 17.300 Kč 26.3.2020 11:05:52.589243
178942fe 17.020 Kč 26.3.2020 11:04:46.485239
5beb1010 16.820 Kč 26.3.2020 11:00:36.974523
178942fe 16.613 Kč 26.3.2020 10:58:29.857193
5beb1010 16.413 Kč 26.3.2020 10:56:08.110828
6cb4e6a6 16.200 Kč 26.3.2020 10:55:41.893468
178942fe 16.000 Kč 26.3.2020 10:47:09.969439
7d48e3e4 15.800 Kč 26.3.2020 10:46:43.724104
9b41b937 15.600 Kč 26.3.2020 10:45:54.256312
7d48e3e4 15.400 Kč 26.3.2020 10:43:49.703080
178942fe 15.200 Kč 26.3.2020 10:40:41.089358
7d48e3e4 15.000 Kč 26.3.2020 10:34:36.098347

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 1453/18-39
Začátek dražby26.03.2020 10:30
Konec dražby26.03.2020 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání15.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)45.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na
výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u
České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1801453039, a s uvedením
specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje
připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle
exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické
právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení
příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na
věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení
o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 19.3.2020 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace