Automobil Peugeot 206 - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 2241/19-57
Nejnižší podání 9.680 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 19

Nejvyšší podání

ddff7f38
18.804 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
ddff7f38 18.804 Kč 26.3.2020 12:11:13.437376
b102119f 18.604 Kč 26.3.2020 12:10:16.373252
b99ee6c3 18.551 Kč 26.3.2020 12:07:19.838097
b102119f 18.501 Kč 26.3.2020 12:03:09.049294
b99ee6c3 18.050 Kč 26.3.2020 12:02:51.111308
b102119f 18.000 Kč 26.3.2020 11:58:24.782651
b99ee6c3 17.541 Kč 26.3.2020 11:57:19.205031
b102119f 17.491 Kč 26.3.2020 11:52:24.290077
b99ee6c3 16.991 Kč 26.3.2020 11:52:07.632167
b102119f 16.941 Kč 26.3.2020 11:47:10.385667
b99ee6c3 16.830 Kč 26.3.2020 11:46:46.935318
b102119f 16.780 Kč 26.3.2020 11:41:51.874542
b99ee6c3 16.550 Kč 26.3.2020 11:41:23.045425
b102119f 16.500 Kč 26.3.2020 11:41:12.622509
b99ee6c3 16.050 Kč 26.3.2020 11:37:32.958208
b102119f 15.999 Kč 26.3.2020 11:32:59.060711
b99ee6c3 15.748 Kč 26.3.2020 11:32:17.112781
b102119f 15.698 Kč 26.3.2020 11:27:24.442248
b99ee6c3 15.283 Kč 26.3.2020 11:24:55.270787
b102119f 15.233 Kč 26.3.2020 11:20:12.385782
b99ee6c3 15.015 Kč 26.3.2020 11:19:54.820648
b102119f 14.965 Kč 26.3.2020 11:15:09.268908
b99ee6c3 14.747 Kč 26.3.2020 11:14:46.328338
b102119f 14.697 Kč 26.3.2020 11:10:06.419712
29c2e2ce 14.340 Kč 26.3.2020 11:08:59.369962
b102119f 14.290 Kč 26.3.2020 11:04:30.116991
29c2e2ce 13.957 Kč 26.3.2020 11:02:30.340284
b102119f 13.907 Kč 26.3.2020 10:58:22.729825
b99ee6c3 13.574 Kč 26.3.2020 10:57:54.620734
b102119f 13.524 Kč 26.3.2020 10:53:55.912427
b99ee6c3 13.302 Kč 26.3.2020 10:52:35.541245
b102119f 13.251 Kč 26.3.2020 10:49:09.106204
b99ee6c3 12.930 Kč 26.3.2020 10:46:56.877918
b102119f 12.880 Kč 26.3.2020 10:43:01.578807
29c2e2ce 12.580 Kč 26.3.2020 10:41:44.109922
b102119f 12.530 Kč 26.3.2020 10:38:16.245495
b99ee6c3 12.130 Kč 26.3.2020 10:37:41.712658
b102119f 12.080 Kč 26.3.2020 10:33:47.006589
b99ee6c3 11.780 Kč 26.3.2020 10:33:35.120270
333f078a 11.730 Kč 26.3.2020 10:31:16.805502
b102119f 11.680 Kč 26.3.2020 10:30:47.640654
b77d9f95 11.180 Kč 26.3.2020 10:30:20.694361
b102119f 11.130 Kč 26.3.2020 10:29:09.569649
333f078a 10.830 Kč 26.3.2020 10:26:43.858446
1c9ddbf2 10.780 Kč 26.3.2020 10:26:29.080808
333f078a 10.730 Kč 26.3.2020 10:25:27.581333
b99ee6c3 10.530 Kč 26.3.2020 10:24:46.522198
b102119f 10.480 Kč 26.3.2020 10:23:26.077997
333f078a 10.180 Kč 26.3.2020 10:22:44.655924
b102119f 9.680 Kč 26.3.2020 10:21:11.412190

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 2241/19-57
Začátek dražby26.03.2020 10:00
Konec dražby26.03.2020 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání9.680 Kč
Výsledná cena (odhadní)24.000 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1902241057, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Nejnižší podání je včetně 21 % DPH.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 19.3.2020 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace