3/6 garáže v obci Trmice, okres Ústí nad Labem

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 35470/13-176
Nejnižší podání 31.500 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 0

KrajÚstecký kraj
OkresÚstí nad Labem
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 35470/13-176
Začátek dražby26.03.2020 13:00
Konec dražby26.03.2020 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání31.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)63.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota3.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1335470176
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadovou, vnitřní, přízemní garáž č.e. 2542. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav odpovídá průměrné údržbě. Střecha budovy je pultová s krytinou z lepenky. Vjezdová vrata jsou dřevěná dvoukřídlá. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na oceňovaném pozemku parc. č. 789 stojí stavba garáže. Pozemek je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o celkové ploše 22 m2. Pozemek je zastavěný stavbou. Přístup k nemovité věci je přes pozemek parc. č. 801/1, který je ve vlastnictví města.

Součásti nemovité věci jsou IS. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Věcná břemena nebyla zjištěna. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel Mgr. Kamil Košina, soudní exekutor, Exekutorský úřad Prachatice, IČ: 43876439, Zdíkov 79, 384 73 Stachy, přihlásil dne 9.1.2019 pohledávku v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. Kamil Košina, soudní exekutor, Exekutorský úřad Prachatice, IČ: 43876439, Zdíkov 79, 384 73 Stachy, přihlásil dne 9.1.2019 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Okresní správa sociálního zabezpečení Ústí nad Labem, IČ: 00006963, Revoluční 3289/15, 400 01 Ústí nad Labem, přihlásila dne 10.1.2019 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 391.079,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., IČ: 25013891, Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem, přihlásil dne 15.1.2019 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 10.227,87 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., IČ: 25013891, Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem, přihlásil dne 15.1.2019 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 4.668,15 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Česká pojišťovna a.s., IČ: 45272956, Spálená 75/16, Praha 1, zast. JUDr. Karel Valdauf, advokát, IČ: 67795889, náměstí Vinohradská 938/37, 120 00 Praha 2, přihlásil dne 6.2.2019 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 16.542,43 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel SMART Capital a.s., IČ: 26865297, Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, přihlásil dne 11.2.2019 pohledávku v celkové výši 41.910,80 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 14.984,96 Kč.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem. Při dalším dražebním jednání již nelze předkupní právo uplatňovat.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Trmice, okres Ústí nad Labem, Ústecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace