Orná půda, lesní pozemky + 1/2 orná půda - Pustiměř

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 065 EX 14DR/00
Nejnižší podání 96.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 13

Nejvyšší podání

6af9dbca
114.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
6af9dbca 114.000 Kč 24.3.2020 10:44:29.284156
c122fe1c 113.000 Kč 24.3.2020 10:43:04.175096
6af9dbca 112.000 Kč 24.3.2020 10:40:50.960289
c122fe1c 111.000 Kč 24.3.2020 10:40:31.203401
6af9dbca 110.000 Kč 24.3.2020 10:32:17.546005
c122fe1c 109.000 Kč 24.3.2020 10:31:30.637188
6af9dbca 108.000 Kč 24.3.2020 10:23:02.755611
c122fe1c 107.000 Kč 24.3.2020 10:22:26.673847
6af9dbca 106.000 Kč 24.3.2020 10:15:15.209158
c122fe1c 99.667 Kč 24.3.2020 10:12:23.023966
6af9dbca 98.667 Kč 24.3.2020 10:10:28.975756
c122fe1c 97.667 Kč 24.3.2020 10:09:40.594517
6af9dbca 96.667 Kč 24.3.2020 10:01:17.931659

KrajJihomoravský kraj
OkresVyškov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby065 EX 14DR/00
Začátek dražby24.03.2020 10:00
Konec dražby24.03.2020 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Šumperk, Pavla Nevěřilová, JUDr.
K. H. Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk

Kontaktní osoba

JUDr. Pavla Něvěřilová
telefon: 583301464, mobil: 601553614
neverilova@exekutor-sumperk.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Pátek08:00 - 11:00

Nejnižší podání96.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)145.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka245529199/0300
Variabilní symbol0001400
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

DOBROVOLNÁ DRAŽBA POZEMKŮ:

a podíl 1/2:Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Pustiměř, okres Vyškov, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace