OPAKOVANÁ DRAŽBA - id. 1/2 pozemků Humpolec, okr. Pelhřimov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 14077/08/EK/2
Nejnižší podání 125.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 4

Nejvyšší podání

002a19dd
155.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
002a19dd 155.000 Kč 26.5.2020 9:49:51.119590
ae218841 145.000 Kč 26.5.2020 9:35:44.742403
002a19dd 135.000 Kč 26.5.2020 9:33:08.051659
774ef929 125.000 Kč 26.5.2020 9:30:05.306397

KrajVysočina
OkresPelhřimov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 14077/08/EK/2
Začátek dražby26.05.2020 09:30
Konec dražby26.05.2020 10:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Eva Kvapilová
telefon: +420 544 508 311,
e.kvapilova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání125.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)250.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota60.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211183482/6800
Variabilní symbol1407708
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

OPAKOVANÁ DRAŽBA - id. 1/2 pozemků Humpolec, okr. Pelhřimov


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) JUDr. Ivo Luhan, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 17, PSČ: 120 00, ve výši 7.865,- Kč (099 EX 10545/11, opr. Beck International, s.r.o.), rozhodné datum 01.10.2019 – doručení přihlášky, 7.skupina.

Přihláška č.l. 206 doručena dne 01.10.2019.

2) JUDr. Igor Olma, soudní exekutor, Exekutorský úřad Svitavy, se sídlem Svitavy, Nám. Míru 53/59, PSČ: 568 02, ve výši 7.139,- Kč (111 EX 3974/17, opr. VZP), rozhodné datum 23.10.2019 – doručení přihlášky, 7.skupina.

Přihláška č.l. 212 doručena dne 23.10.2019.

3) Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, se sídlem Hradec Králové, Horova 17, PSČ: 50002, Územní pracoviště v Trutnově, se sídlem Trutnov, Slezská 166, PSČ: 541 01, ve výši 10.168,95 Kč, rozhodné datum 03.02.2017 – vznik zástavního práva, 4.skupina.

Přihláška č.l. 216 doručena dne 25.10.2019.

4) Ing. Hynek Mühlbach, nar. 5.12.1961, bytem Praha 4, Vojtova 1925/41, PSČ: 143 00, zast. Mgr. Evou Paterovou, advokátkou, ve výši 81.696,07 Kč, rozhodné datum 18.08.2005 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 223 doručena dne 05.12.2019.

5) AB 4 B.V., reg. č. 34186049 Strawinskylaan 933, WTC Twr B, 1077XX, Amsterdam, Nizozemské království, zast. JUDr. Vladimírem Muzikářem, advokátem, ve výši 126.297,28 Kč, rozhodné datum 23.10.2008 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 226 doručena dne 11.12.2019.

6) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČ 41197518, se sídlem Praha 3, Orlická 4/2020, PSČ: 130 00, Regionální pobočka Hradec Králové, pobočka pro Královéhradecký a Pardubický kraj, ve výši 313.109,- Kč, rozhodné datum 02.11.2017 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 239 doručena dne 12.12.2019.

7) Okresní správa sociálního zabezpečení Trutnov, se sídlem Trutnov, Faltisova 998, PSČ: 541 01, ve výši 20.048,- Kč, rozhodné datum 27.05.2019 – vznik zástavního práva, 4.skupina.

Přihláška č.l. 245 doručena dne 20.12.2019.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Humpolec, okres Pelhřimov, Kraj Vysočina, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace