Dražba spoluvlastnického podílu pozemku ve výši id. 5/12 na nemovité věci

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 08270/15-128
Nejnižší podání 8.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 2

Nejvyšší podání

22d32e4d
9.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
22d32e4d 9.000 Kč 30.6.2020 10:11:53.093415
9b4d0500 8.000 Kč 30.6.2020 10:05:21.150719

KrajLiberecký kraj
OkresSemily
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 08270/15-128
Začátek dražby30.06.2020 10:00
Konec dražby30.06.2020 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání8.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)12.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota6.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol0827015
Specifický symbol55 + jméno dražitele v poznámce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o pozemek parc. č. 5525, který je o velikosti 1.829 m2 a v Katastru nemovitostí je veden jako orná půda. V územním plánu je pozemek veden jako plochy zemědělské. Pozemek je pravidelného tvaru a nachází se cca 300 m severozápadně od zastavěné části města v zemědělsky obhospodařovaném území. Přístup na pozemek je po obecní komunikaci.Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Přípojky IS nebyly zjištěny. Přípojky nebylo možné ověřit.Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Lomnice nad Popelkou

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace