Dražba 1/6 chaty se zahradou v obci Nové Strašecí

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 146 EX 983/16-314
Nejnižší podání 63.334 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

8584d9b5
69.334 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
8584d9b5 [priorita 1] 69.334 Kč 1.7.2020 9:38:47.673432
e7751a41 69.334 Kč 1.7.2020 9:38:40.167864
8584d9b5 [priorita 1] 68.334 Kč 1.7.2020 9:33:47.241421
e7751a41 68.334 Kč 1.7.2020 9:33:36.163949
8584d9b5 [priorita 1] 67.334 Kč 1.7.2020 9:31:44.441540
e7751a41 67.334 Kč 1.7.2020 9:31:25.124594
8584d9b5 [priorita 1] 66.334 Kč 1.7.2020 9:30:49.172645
e7751a41 66.334 Kč 1.7.2020 9:29:17.799668
8584d9b5 [priorita 1] 65.334 Kč 1.7.2020 9:27:38.524063
e7751a41 65.334 Kč 1.7.2020 9:27:29.211072
8584d9b5 [priorita 1] 64.334 Kč 1.7.2020 9:15:49.945288
e7751a41 64.334 Kč 1.7.2020 9:15:29.536015
8584d9b5 [priorita 1] 63.334 Kč 1.7.2020 9:00:07.774640

KrajStředočeský kraj
OkresRakovník
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby146 EX 983/16-314
Začátek dražby01.07.2020 09:00
Konec dražby01.07.2020 09:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 1, Bulvas Jiří, JUDr.
Jablonecká 322, 190 00 Praha 9

Kontaktní osoba

Mgr. Ing. Silvio Strnad
mobil: +420 286 028 055
silvio.strnad@exekutorpraha1.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa09:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 12:0013:00 - 16:00

Nejnižší podání63.334 Kč
Výsledná cena (odhadní)95.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka199766547/0600
Variabilní symbol98316999
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba 1/6 chaty se zahradou v obci Nové Strašecí: Jedná se o přízemní, zděný, podsklepený objekt rodinné rekreace s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Nové Strašecí, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Nové Strašecí ev.č. 151, 271 01 Nové Strašecí. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží ve sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1722/8 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 a přes pozemky p.č. 1684/31 - ostatní plocha, p.č. 1684/16 - ostatní plocha, p.č. 1684/17 - ostatní plocha, p.č. 2959 - ostatní plocha, p.č. 2177/1 - ostatní plocha, p.č. 2175 - ostatní plocha, p.č. 2176 - ostatní plocha a p.č. 1699/2 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Město Nové Strašecí, Komenského náměstí 201, 271 01 Nové Strašecí, nebo Česká republika. Po právní stránce je k objektu zajištěn přístup. Faktický přístup k objektu je navíc přes část pozemku p.č. 1691/9 - orná půda, který je ve vlastnictví jiného vlastníka. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 490 m od předmětu ocenění. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, vlastní studnu a vlastní žumpu na vyvážení. Dle informací ČSÚ v obci Nové Strašecí je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení vlastníka z roku 1983. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností a běžnou údržbou. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Za objektem u levé hranice pozemku, (pohled od přístupové komunikace na pozemku p.č. 2175), je situována přízemní, dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou plechovou krytinou; b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - oplocení - drátěné pletivo s kovovými sloupky, - kovová vrata s drátěným pletivem v kovových rámech, - žumpa, - studna vrtaná, - elektrické čerpadlo (darling), - venkovní bazén, - kamenná opěrná zeď, - venkovní schody cihelné, - zpevněná plocha z betonové dlažby, - přípojky IS. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady. Movité věci, které by tvořily příslušenství k předmětu ocenění, nejsou a nebyly zjištěny při místním šetření zpracovatele.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

JUDr. Vendula Flajšhansová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň - sever

JUDr. Zdeněk Zítka, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň - město

JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Litoměřice

JUDr. Josef Lavička, soudní exekutor, Exekutorský úřad Cheb

Intrum Czech, s.r.o.

Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Nové Strašecí ev. č. 151

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace