Hotel v obci Žítková (okres Uherské Hradiště) BEZ MOVITÉHO VYBAVENÍ,věnujte POZORNOST doplňujícím informacím o vylučovací žalobě

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 3149/20/IZ
Nejnižší podání 18.793.333 Kč
Minimální příhoz 100.000 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 1

Nejvyšší podání

38accf54
18.793.333 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
38accf54 18.793.333 Kč 30.6.2020 13:00:08.575984

KrajZlínský kraj
OkresUherské Hradiště
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 3149/20/IZ
Začátek dražby30.06.2020 13:00
Konec dražby30.06.2020 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Iveta Zouharová
telefon: 544 508 311,
i.zouharova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání18.793.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)28.190.000 Kč
Minimální výše příhozu100.000 Kč
Dražební jistota8.000.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211175335/6800
Variabilní symbol314920
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Nemovitá věc - hotel -  se prodává bez movitého vybavení!


Jedná se o zděný, podsklepený objekt hotelu Kopanice v části se dvěma nadzemními

podlažími a v části se třemi pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je

situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Žítková, jako

samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Zítková 160, 687 74. Parkování je

možné ve vlastní na vlastním vyhrazeném parkovišti. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu,

tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku

p.č. 9263/1 - ostatní plocha a pozemku p.č. 677/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví:

Obec Žítková, č. p. 50, 687 74 Žítková.

Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení, vlastní ČOV.

Hotel Kopanice lze z funkčního a dispozičního hlediska rozdělit na tři sekce:

a) Sekce “A“ - ubytovací část

- I. nadzemní podlaží: 8 pokojů s kapacitou 16 ti lůžek, recepce

- II. nadzemní podlaží: 8 dvoulůžkových pokojů, jeden apartmán s terasou, klidová místnost,

herna šipek a herna kulečníku

- III. nadzemní podlaží: 2 jednolůžkové pokoje, 4 dvoulůžkové pokoje, 3 dvoulůžkové

apartmány, úklidová místnost, plynová kotelna s přípravou teplé a užitkové vody

b) Sekce “B“ - stravovací a relaxační část

- restaurace s kapacitou 40 míst, zastřešená terasa se 16 místy, zásobovací sklady, druhý

prostor restaurace s kapacitou 30 míst, sociální a provozní zázemí, prostor tělocvičny, v I.

podzemním podlaží této sekce je vyhrazeno pro saunu, bazén, vířivka, masážní stoly, masážní

vany, odpočívárna, dále se zde nachází vzduchotechnika, prádelna, sušárna, mandlovna,

technické zázemí, strojovna výtahu, plynová kotelna

c) Sekce “C“ - provozní část

- I. podzemní podlaží slouží pro relaxaci, sklad kol a lyží a techniku pro údržbu, v I. nadzemním

podlaží je situována bytová jednotka o velikosti 3+1 s kompletním sociálním zařízením a ve II.

nadzemním podlaží se nachází rovněž bytová jednotka 3+1 s kompletním sociálním zařízením.

Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle

sdělení účastníka místního šetření z roku 1953. V roce 2010 byla provedena rozsáhlá

rekonstrukce a modernizace prvků krátkodobých i dlouhodobých životnost, která měla vliv na

celkové prodloužení životnosti objektu. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení

a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem zpracovatele.

Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění hodnotit jako dobrý.

Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

viz oznámení o přihlášených pohledávkách, které bude zveřejněno po dražbě na úřední desce soudního exekutora


Věcná břemena

viz dražební vyhláška


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do termínu stanoveného dražební vyhláškou, bylo zjištěno, že byla podána vylučovací žaloba na vyloučení dražené nemovité věci z exekuce (dále také jako „žaloba“). Tuto žalobu soudní exekutor posoudil a v souladu s výkladem ust. § 267 o.s.ř. (k výkladu blíže JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha V. § 251-376 občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, 104s., nebo např. rozhodnutí 6 Co 2867/2005 Krajského soudu v Českých Budějovicích a další) tuto žalobu vyhodnotil jako zjevně bezdůvodnou. Dražba nemovité věci nebude tedy z důvodu podané vylučovací žaloby dražba odročena.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Žítková 160, Žítková, okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace