id. 1/3 pozemků Přílepy, okr. Rakovník

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 27026/16/VS
Nejnižší podání 204.667 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 4
Počet podání 18

Nejvyšší podání

96fc0e23
374.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
96fc0e23 374.667 Kč 30.6.2020 10:33:18.667218
558bc72c 364.667 Kč 30.6.2020 10:33:07.826091
96fc0e23 354.667 Kč 30.6.2020 10:31:48.225427
558bc72c 344.667 Kč 30.6.2020 10:28:43.553411
96fc0e23 334.667 Kč 30.6.2020 10:27:34.120625
558bc72c 324.667 Kč 30.6.2020 10:26:45.990181
96fc0e23 314.667 Kč 30.6.2020 10:25:12.564509
558bc72c 304.667 Kč 30.6.2020 10:24:43.334297
96fc0e23 294.667 Kč 30.6.2020 10:23:48.857869
558bc72c 284.667 Kč 30.6.2020 10:22:11.655899
96fc0e23 274.667 Kč 30.6.2020 10:21:00.201622
558bc72c 264.667 Kč 30.6.2020 10:11:46.380674
96fc0e23 254.667 Kč 30.6.2020 10:10:54.226315
558bc72c 244.667 Kč 30.6.2020 10:08:06.246252
96fc0e23 234.667 Kč 30.6.2020 10:06:29.922133
558bc72c 224.667 Kč 30.6.2020 10:05:19.251092
96fc0e23 214.667 Kč 30.6.2020 10:02:26.456974
558bc72c 204.667 Kč 30.6.2020 10:01:47.169582

KrajStředočeský kraj
OkresRakovník
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 27026/16/VS
Začátek dražby30.06.2020 10:00
Konec dražby30.06.2020 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Veronika Švábová
telefon: 544 508 311,
v.svabova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání204.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)307.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211213012/6800
Variabilní symbol2702616
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Nájemní smlouva uzavřená dne 1.1.2013 k pozemkům parc. č. 87/27 a 557/1 v k.ú. Přílepy se spol. Družstvo Agrochmel Kněževes IČ 47048565. Smlouva byla uzavřená na dobu určitou, a to do roku 2034. Pokud do 1.10.2033 písemně neoznámí kterákoliv ze smluvních stran, že trvá na ukončení smlouvy, prodlužuje se nájemní vztah o 10 let. Roční nájemné činí 1.988,- Kč + DPH.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Přílepy, okres Rakovník, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace