Podíl na zemědělských pozemcích v k.ú. Švihov u Klatov, okr. Klatovy

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX28477/17-70
Nejnižší podání 11.500 Kč
Minimální příhoz 700 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 3

Nejvyšší podání

276c50f4
13.200 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
276c50f4 [priorita 1] 13.200 Kč 16.9.2020 13:19:18.165501
915426bc 12.500 Kč 16.9.2020 13:15:06.835864
276c50f4 [priorita 1] 11.500 Kč 16.9.2020 13:00:43.930780

KrajPlzeňský kraj
OkresKlatovy
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX28477/17-70
Začátek dražby16.09.2020 13:00
Konec dražby16.09.2020 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání11.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)23.000 Kč
Minimální výše příhozu700 Kč
Dražební jistota7.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1102847717
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/16 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1319/44 - orná půda, pozemku p.č. 1319/52 - orná půda a pozemku p.č. 1692/10 - vodní plocha, vše v k.ú. Švihov u Klatov, obec Švihov, okres Klatovy, které jsou situovány v jižní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemky p.č. 1319/44 a p.č. 1319/52 jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na pozemku náletové dřeviny plevelného charakteru.

203EX28477/17, www.eujicha.cz


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Do dražby schválen dražitel se spoluvlastnickým právem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Švihov, okres Klatovy, Plzeňský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace