Garáž v obci Skalná, okr. Cheb

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX25230/17
Nejnižší podání 20.000 Kč
Minimální příhoz 500 Kč
Počet účastníků 12

Nejvyšší podání

c9894aa1
58.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
c9894aa1 58.000 Kč 16.9.2020 13:59:47.469080
da7af896 55.500 Kč 16.9.2020 13:59:15.981702
c9894aa1 55.000 Kč 16.9.2020 13:33:15.192670
e77e0ccc 52.000 Kč 16.9.2020 13:32:33.462075
c9894aa1 50.000 Kč 16.9.2020 13:30:53.150382
e77e0ccc 47.000 Kč 16.9.2020 13:30:37.850600
c9894aa1 45.000 Kč 16.9.2020 13:28:42.479647
e77e0ccc 42.000 Kč 16.9.2020 13:28:16.253193
c9894aa1 40.000 Kč 16.9.2020 13:25:28.286324
324eff1e 35.500 Kč 16.9.2020 13:22:40.769219
c9894aa1 35.000 Kč 16.9.2020 13:07:12.172678
c3e07496 30.500 Kč 16.9.2020 13:03:10.876086
c9894aa1 30.000 Kč 16.9.2020 13:02:31.570289
5822bd08 23.500 Kč 16.9.2020 13:02:17.456232
f2426f86 23.000 Kč 16.9.2020 13:00:45.434736
c3e07496 20.000 Kč 16.9.2020 13:00:06.066965

KrajKarlovarský kraj
OkresCheb
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX25230/17
Začátek dražby16.09.2020 13:00
Konec dražby16.09.2020 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání20.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)30.000 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistota15.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1102523017
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Draženou nemovitostí je přízemní, zděná, nepodsklepená garáž pod mírnou pultovou střechou krytou vlnitým eternitem. Objekt je situovaný v zastavěné, okrajové části města Skalná, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 853/30 - orná půda a p.č. 853/3 - orná půda, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů (přístup není po právní stránce zajištěn) a dále přes pozemek p.č. 848/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Skalná, Sportovní 9, 351 34 Skalná. Zpevněná komunikace se nachází cca 7 m od předmětu ocenění. Dle informací ČSÚ je ve městě Skalná možnost napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že se jedná o garáž určenou pro jedno osobní vozidlo. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů a dle místního šetření cca 47 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel pouze běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

203EX25230/17 www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Skalná, okres Cheb, Karlovarský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace