RD se zahradou v obci Přetín, č.p. 20

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 121 EX 9548/13-105
Nejnižší podání 472.500 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 6

Nejvyšší podání

1cbb04af
732.500 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
1cbb04af 732.500 Kč 16.9.2020 13:41:17.751546
a09eb28e 682.500 Kč 16.9.2020 13:41:06.849680
1cbb04af 677.500 Kč 16.9.2020 13:37:19.565295
a09eb28e 627.500 Kč 16.9.2020 13:36:03.436673
1cbb04af 622.500 Kč 16.9.2020 13:35:15.789027
c1eed83c 572.500 Kč 16.9.2020 13:32:44.127764
1cbb04af 567.500 Kč 16.9.2020 13:32:36.111683
a09eb28e 562.500 Kč 16.9.2020 13:32:28.914901
c1eed83c 557.500 Kč 16.9.2020 13:28:23.231411
1cbb04af 552.500 Kč 16.9.2020 13:27:37.227796
c1eed83c 547.500 Kč 16.9.2020 13:27:27.765435
a09eb28e 542.500 Kč 16.9.2020 13:26:50.806415
c081376a 537.500 Kč 16.9.2020 13:26:36.395126
a09eb28e 532.500 Kč 16.9.2020 13:25:33.023854
c1eed83c 527.500 Kč 16.9.2020 13:25:28.836059
1cbb04af 522.500 Kč 16.9.2020 13:22:06.799300
c1eed83c 517.500 Kč 16.9.2020 13:21:57.022059
1cbb04af 507.500 Kč 16.9.2020 13:17:39.401874
a09eb28e 502.500 Kč 16.9.2020 13:15:33.603851
1cbb04af 497.500 Kč 16.9.2020 13:08:32.407865
c1eed83c 492.500 Kč 16.9.2020 13:06:07.767793
c081376a 487.500 Kč 16.9.2020 13:04:02.901354
1cbb04af 482.500 Kč 16.9.2020 13:02:45.009028
c081376a 477.500 Kč 16.9.2020 13:00:55.850528
a8df56c4 472.500 Kč 16.9.2020 13:00:03.797090

KrajPlzeňský kraj
OkresKlatovy
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby121 EX 9548/13-105
Začátek dražby16.09.2020 13:00
Konec dražby16.09.2020 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Plzeň - sever, Vendula Flajšhansová, JUDr.
Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
telefon: 910 803 228,
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání472.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)945.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota150.000 Kč
Bankovní účet dražebníka6108602/0800
Variabilní symbol954813
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Přízemní nepodsklepený rodinný dům č.p. 20, bez využitého podkroví a sedlovou střechou, je situován ve východní okrajové části intravilánu části obce Přetín, na zastavěné ploše číslo parcelní 28. Situování oceňované nemovitosti je patrno z kopie katastrální mapy v měř. 1:1000 pro katastrální území Přetín, obec Křenice, jenž je přílohou znaleckého posudku.

Rodinný dům je orientován podélnou osou a hřebenem střechy ve směru západ - východ, vstupem na jižní straně na dvorek. Rodinný dům je dle informací přítomné výlučné vlastnice nemovitosti a jejího manžela, stáří z roku 1924, tj. 95 let. Rodinný dům obsahuje v přízemí vstupní předsíň, kuchyni a tři pokoje bez jakéhokoliv příslušenství. Půdní prostory nejsou využívány. Zastavěná plocha obytné části rodinného domu č.p. 20 činí 109 m2. Na obytnou část rodinného domu přímo navazuje hospodářská část - bývalé chlévy.

Obvodové zdivo přízemí je vyzděno jako smíšené převážně na tl. 45 cm bez jakékoliv izolace proti vodě a zemní vlhkosti. Stropy jsou dřevěné trámové s rovným omítaným podhledem, střešní konstrukce domu je sedlová, zakryta odžitou taškovou krytinou s klempířskými prvky, bez bleskosvodu. Fasádní i vnitřní omítky jsou vápenné odžité narušené pronikající zemní vlhkostí a lokálně opadávající. Okna domu jsou dřevěná dvojitá ven a dovnitř otevíravá, dveře dřevěné. Podlahy obytných místností jsou prkenné zcela narušené a lokálně poškozené hnilobou, bez podlahových krytin. Vytápění domu není osazeno, elektroinstalace zavedena třífázová, dům nemá žádné příslušenství - venkovní dřevěný záchod je postaven u kolny, rovněž nemá rozvod vody ani kanalizace.

Rodinný dům č.p. 20 je dle ohledání znalcem značně pokročilého původního stáří, dle prohlášení výlučné vlastnice cca 40 let neužíván ke svému účelu, zcela nevybaven, se zanedbanou průběžnou údržbou, s nutností celkové rekonstrukce, která si ovšem vyžádá značné finanční náklady.

Hlavním objektem pro zjištění obvyklé ceny jsou tedy pozemkové parcely - zastavěná plocha číslo parcelní 28, jejíž součástí je stavba rodinného domu č.p. 20, včetně zahrady číslo parcelní 58/1, se všemi součástmi a příslušenstvím (vedlejší stavby - chlévy navazující východně na obytnou část rodinného domu, kolna, vrtaná studna, venkovní úpravy - přípojka elektro, odžité oplocení, vrata, vrátka a neudržované smíšené ovocné a okrasné trvalé porosty) v katastrálním území Přetín, obec Křenice, okres Klatovy.

Předmětem ocenění je dále věcné břemeno zřízení a provozování vedení zařízení distribuční
soustavy. Povinnost z věcného břemene zatěžuje oceňovanou zastavěnou plochu číslo parcelní 28,
ve prospěch oprávněné a.s. ČEZ Distribuce, IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV -
Podmokly a to na dobu neurčitou. Věcné břemeno bylo zřízeno úplatně a to finanční náhradou ve
výši 1 000,- Kč.Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

O přihláškách věřitelů bylo rozhodnuto při 1. kole dražby dne 7.4.2020.


Věcná břemena

- věcné břemeno zřizování a provozování vedení zařízení distribuční soustavy (energetické zařízení) v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu č. 87-230/2010, zřízené pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502, Děčín,IČO: 24729035, na základě listiny Smlouva o zřízení věcného břemene – úplatná č. IE-12-0002014/VB010 ze dne 06.05.2011. Právní účinky vkladu práva ke dni 16.05.2011, zatěžující parcelu St. 28, zapsáno v části C listu vlastnictví č. 336 pro obec Křenice a katastrální území Přetín, pod zn. V-1381/2011-404.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Přetín 20, Křenice, okres Klatovy, Plzeňský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace