Pozemky Boskovice, okr. Blansko

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 8121/19/EK/1
Nejnižší podání 46.667 Kč
Minimální příhoz 3.000 Kč
Počet účastníků 6

Nejvyšší podání

1f225d23
70.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
1f225d23 70.667 Kč 21.10.2020 10:05:03.674594
16d07868 67.667 Kč 21.10.2020 10:00:58.632779
1f225d23 64.667 Kč 21.10.2020 9:59:51.953543
c48728ad 61.667 Kč 21.10.2020 9:56:43.153835
75cf8e0b 58.667 Kč 21.10.2020 9:53:00.746259
16d07868 55.667 Kč 21.10.2020 9:48:49.615669
c48728ad 52.667 Kč 21.10.2020 9:48:35.337862
1f225d23 49.667 Kč 21.10.2020 9:40:31.010143
16d07868 46.667 Kč 21.10.2020 9:30:34.337722

KrajJihomoravský kraj
OkresBlansko
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 8121/19/EK/1
Začátek dražby21.10.2020 09:30
Konec dražby21.10.2020 10:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Eva Kvapilová
telefon: +420 544 508 311,
e.kvapilova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání46.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)70.000 Kč
Minimální výše příhozu3.000 Kč
Dražební jistota12.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211184952/6800
Variabilní symbol812119
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Pozemky Boskovice, okr. Blansko


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Boskovice, okres Blansko, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace