Garáž v Bystřici u Kadaně

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 099 EX 711/18-77
Nejnižší podání 112.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 8

Nejvyšší podání

ee6b3472
164.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
ee6b3472 164.000 Kč 15.10.2020 12:57:20.550036
a3f8d057 163.000 Kč 15.10.2020 12:54:16.057730
ee6b3472 162.000 Kč 15.10.2020 12:50:12.656402
a3f8d057 161.000 Kč 15.10.2020 12:47:08.826045
ee6b3472 160.000 Kč 15.10.2020 12:46:15.661384
a3f8d057 159.000 Kč 15.10.2020 12:43:12.998749
ee6b3472 158.000 Kč 15.10.2020 12:39:05.184026
f074196a 157.000 Kč 15.10.2020 12:36:56.642127
ee6b3472 156.000 Kč 15.10.2020 12:35:36.025624
a3f8d057 155.000 Kč 15.10.2020 12:33:31.381680
a2ba1fec 154.000 Kč 15.10.2020 12:32:02.839850
a3f8d057 153.000 Kč 15.10.2020 12:31:11.625484
f074196a 152.000 Kč 15.10.2020 12:29:54.005224
a2ba1fec 151.000 Kč 15.10.2020 12:29:05.901608
f074196a 150.000 Kč 15.10.2020 12:27:19.810147
a3f8d057 149.000 Kč 15.10.2020 12:25:39.608403
ee6b3472 148.000 Kč 15.10.2020 12:25:25.475649
a3f8d057 147.000 Kč 15.10.2020 12:25:18.342313
ee6b3472 146.000 Kč 15.10.2020 12:25:00.705799
a3f8d057 145.000 Kč 15.10.2020 12:24:56.135746
d7cb3967 144.000 Kč 15.10.2020 12:24:45.432758
ee6b3472 143.000 Kč 15.10.2020 12:24:32.001592
d7cb3967 142.000 Kč 15.10.2020 12:24:11.028263
ee6b3472 141.000 Kč 15.10.2020 12:24:05.354269
d7cb3967 140.000 Kč 15.10.2020 12:23:52.685570
a3f8d057 139.000 Kč 15.10.2020 12:23:42.953276
d7cb3967 134.000 Kč 15.10.2020 12:23:33.423956
ee6b3472 133.000 Kč 15.10.2020 12:23:26.376524
a3f8d057 132.000 Kč 15.10.2020 12:23:19.906553
d7cb3967 131.000 Kč 15.10.2020 12:23:11.647638
a3f8d057 130.000 Kč 15.10.2020 12:23:03.790965
d7cb3967 129.000 Kč 15.10.2020 12:22:55.520037
a3f8d057 128.000 Kč 15.10.2020 12:22:44.023921
d7cb3967 125.000 Kč 15.10.2020 12:22:27.590890
a3f8d057 124.000 Kč 15.10.2020 12:22:21.006084
d7cb3967 123.000 Kč 15.10.2020 12:22:12.781237
a3f8d057 122.000 Kč 15.10.2020 12:21:24.348950
d7cb3967 121.000 Kč 15.10.2020 12:21:14.828483
a3f8d057 120.000 Kč 15.10.2020 12:20:48.946878
d7cb3967 118.000 Kč 15.10.2020 12:20:28.339082
a3f8d057 117.000 Kč 15.10.2020 12:19:12.388006
f074196a 116.000 Kč 15.10.2020 12:17:44.219306
a3f8d057 115.000 Kč 15.10.2020 12:15:37.529190
d7cb3967 114.000 Kč 15.10.2020 12:14:37.131889
a3f8d057 113.000 Kč 15.10.2020 12:01:25.311139
ee6b3472 112.000 Kč 15.10.2020 12:00:10.212137

KrajÚstecký kraj
OkresChomutov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby099 EX 711/18-77
Začátek dražby15.10.2020 12:00
Konec dražby15.10.2020 12:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 1, Ivo Luhan, JUDr.
Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
mobil: 731 508 538
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání112.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)168.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka27-9183490217/0100
Variabilní symbol71118
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Stavba garáže č.e. 4258 je situována severozápadně od centrální části intravilánu města Kadaň, v katastrálním území Bystřice, v ulici Prunéřovské, na zastavěné ploše číslo parcelní 86/50. V dané lokalitě se nachází velká skupina zděných přízemních řadových garáží podobného stylu, stáří, velikosti, technického i morálního stavu i průběžné údržby a standardu užívání. Hlavním předmětem ocenění je tedy pozemková parcela - zastavěná plocha číslo parcelní 86/50, jejíž součástí je stavba garáže č.e. 4258, včetně spoluvlastnického podílu zlomku 20/2826 na pozemkových parcelách - ostatních plochách číslo parcelní 86/158, 86/200 a 86/204 se všemi součástmi a příslušenstvím, v katastrálním území Bystřice u Kadaňě, obec Kadaň, okres Chomutov.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

 

1)      JUDr. Ivo Erbert, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha – východ, se sídlem Milešovská 1326/4, 130 00 Praha 3, přihlásil pohledávku o celkové výši 6.655,00 Kč na základě listiny Příkaz k úhradě nákladů exekuce č.j. 149 EX 4457/18-22 ze dne 11.8.2020. Sděluje, bude-li v souladu s ust. § 15 zákona č. 119/2001 Sb. uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce sp. zn. 149 EX 4457/18 (oprávněný: Omar Gharaibeh, bytem Husova 164/3, Brno, dat. nar.:04.02.1986, práv. zast. advokátem JUDr. Ondřej Kafka, advokát, se sídlem Valentinská 92/3, Praha, PSČ:110 00, IČ: 73734004) soudní exekutor žádá, aby pohledávka představující náhradu hotových výdajů soudního exekutora ve výši 4.235,00 Kč vč. DPH byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř. do čtvrté skupiny. Pro pořadí je určující den zahájení řízení, tj. den 06.07.2018, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen exekuční návrh. Odměna soudního exekutora ve výši 2.420,00 Kč vč. DPH, nechť je zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. h) o.s.ř. do osmé skupiny s pořadím dle data zahájení řízení přerušené exekuce, tj. ke dni 06.07.2018. Nebude-li z rozdělované podstaty uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce, nechť je pohledávka dalšího věřitele (soudního exekutora) ve výši 6.655,00 Kč vč. DPH zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. h) o.s.ř.do osmé skupiny s pořadím dle doručení této přihlášky do dražebního jednání. Přihláška byla doručen dne 22.5.2020.

2)      JUDr. Lukáš Jícha, soudní exekutor, Exekutorský úřad Přerov, 750 02 Přerov, Komenského 38, přihlásil pohledávku o celkové výši 6.655,00 Kč na základě listiny Příkaz k úhradě nákladů exekuce č.j. 203 EX 27444/19-48 ze dne 27.3.2020. Sděluje, že pohledávka exekutora na nákladech exekuce, která patří při rozvrhu rozdělované podstaty do třetí skupiny podle § 337c odst. 1 písm. c), má vždy stejné pořadí jako pohledávka oprávněného, pro jejíž pořadí je rozhodující den, kdy soudu došel jeho návrh na nařízení exekuce. Dle §15 odst. 2 zák. č. 119/2001 Sb., se „hotové uspokojují ve stejné skupině, v níž je uspokojována pohledávka oprávněného v přerušené exekuci, a lze je uspokojit pouze tehdy, dojde-li k uspokojení pohledávky tohoto oprávněného.“ S ohledem na výše uvedené proto soudní exekutor žádá o uspokojení své pohledávky na nákladech exekuce v III. rozvrhové skupině (IV. skupině dle novely č. 291/2017 Sb.) s pořadím pohledávky ke dni dojití exekučního návrhu oprávněného 26.8.2019. Přihlásí-li si oprávněný přihlášku ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 119/2001 Sb., žádá soudní exekutor ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 119/2001 Sb. o uspokojení hotových výdajů ve výši 4.235,-Kč včetně DPH) v pořadí přihlášky oprávněného, tj. ke dni dojití exekučního návrhu soudnímu exekutorovi, tj. dle § 337c odst. 1 písm. c) a odměny ve výši 2.420,- Kč včetně DPH ve VI./VII skupině (respektive VIII. skupině dle novely č. 291/2017 Sb.) dle § 337c odst. 1, s tím, že nebude-li pohledávka soudního exekutora na hotových výdajích zařazena do III. skupiny (respektive IV. skupině dle novely č. 291/2017 Sb.) nechť je zařazena v pořadí části pohledávky odměny soudního exekutora v VI. respektive VII. skupině (respektive VIII. skupině dle novely č. 291/2017 Sb.) s pořadím ke dni dojití přihlášky.  Přihláška byla doručen dne 17.8.2020.

 

3)      JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., Exekutorský úřad Litoměřice, Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice, přihlašuje na základě přiloženého Příkazu k úhradě nákladů exekuce č.j. 124 EX 6194/19-40 ze dne 3.1.2020 svoji pohledávku ve výši 5.503,00 Kč. Bude-li v souladu s ust. § 15 zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí (dále jen „zákon č. 119/2001 Sb.“) uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce sp. zn. 124 EX 6194/19, soudní exekutor žádá, aby pohledávka představující náhradu hotových výdajů soudního exekutora ve výši 2.547,93 Kč + DPH byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. c) OSŘ do třetí skupiny. Pro pořadí je určující den zahájení řízení, tj. den 28.11.2019, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen exekuční návrh/návrh na nařízení exekuce. Odměna soudního exekutora ve výši 2.000,00 Kč + DPH, nechť je zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. g) OSŘ do sedmé skupiny s pořadím dle data zahájení řízení (přerušené exekuce). Nebude-li z rozdělované podstaty uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce, nechť je pohledávka soudní exekutor ve výši 4.547,93 Kč + DPH zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. g) OSŘ do sedmé skupiny s pořadím dle doručení této přihlášky do dražebního jednání. Přihláška byla doručen dne 18.8.2020.

 

4)      Intrum Czech, s. r. o. (dříve Profidebt,s.r.o.), se sídlem Prosecká 851/64,  190 00 Praha 9, přihlásili pohledávku ve výši 16.263,45 Kč na základě listiny  elektronický platební rozkaz ze dne 22.5.2019, č.j. EPR 39758/2019-8 vyd. Obv. Soudem pro Prahu 1.V exekučním řízení vedeném pod sp. zn. 203 Ex 27444/19 byl dne 27.09.2019 vydán exekuční příkaz k prodeji předmětných nemovitých věcí č.j. 203 Ex 27444/19-18. Řízení bylo v této exekuci dle § 14 zák. č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, v platném znění, přerušeno. Oprávněný žádá, aby pohledávka byla dle § 15 cit. předpisu zařazena do 3. skupiny dle § 337c odst. 1 písm. c) o.s.ř., s tím, že rozhodným dnem je 29.08.2019, tj. den zahájení exekučního řízení vedeného pod sp. zn. 203 Ex 27444/19.  Přihláška byla doručena dne 2.9.2020.

5)      Intrum Czech, s. r. o. (dříve Profidebt,s.r.o.), se sídlem Prosecká 851/64,  190 00 Praha 9, přihlásili pohledávku ve výši 29.032,71 Kč na základě listiny rozhodnutí č.j.ČTÚ13999/2019636/V.vyř.ViKa, vyd. ČTÚ dne 2.8.2019. V exekučním řízení vedeném pod sp. zn. 124 EX 6194/19 byly dne 03.07.2020 vydány exekuční příkazy k prodeji předmětných nemovitých věcí č.j. 124 EX 6194/19-86 a 124 EX 6194/19-88. Řízení bylo v této exekuci dle § 14 zák. č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, v platném znění, přerušeno. Oprávněný žádá, aby pohledávka byla dle § 15 cit. předpisu zařazena do 3. skupiny dle § 337c odst. 1 písm. c) o.s.ř., s tím, že rozhodným dnem je 28.11.2019, tj. den zahájení exekučního řízení vedeného pod sp. zn. 124 EX 6194/19. Přihláška byla doručena dne 2.9.2020.

 

6)      Jan Okénka, IČ 49879227, bytem J. Švermy 225, Droužkovice, okr. Chomutov, přihlásil pohledávku ve výši 36.311,00Kč na základě rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 č. j. 21 C 70/2017-38 ze dne 17.07.2017. Řízení bylo v této exekuci dle § 14 zák. č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, v platném znění, přerušeno. Oprávněný žádá, aby pohledávka byla dle § 15 zák. č. 119/2001 Sb. zařazena do 4. skupiny dle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř., s tím, že rozhodným dnem je 06.08.2018, tj. den doručení návrhu na nařízení exekuce soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Peroutkovi se sídlem Exekutorský úřad v Chomutově, Revoluční 48, 430 01 Chomutov, pod sp. zn. 135 EX 3719/18, dle § 337c odst. 5 písm. a) o.s.ř. Přihláška byla doručena dne 2.9.2020.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Prunéřovská, ulice, Kadaň, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace