id. 1/2 pozemku Lužec nad Vltavou, okr. Mělník

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 18260/09/EK/2
Nejnižší podání 667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajStředočeský kraj
OkresMělník
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 18260/09/EK/2
Začátek dražby20.10.2020 09:45
Konec dražby20.10.2020 10:15

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Eva Kvapilová
telefon: +420 544 508 311,
e.kvapilova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání667 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota200 Kč
Bankovní účet dražebníka4211184178/6800
Variabilní symbol18260092
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

id. 1/2 pozemku Lužec nad Vltavou, okr. Mělník


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) Mgr. Alan Havlice, soudní exekutor, Exekutorský úřad Jeseník, se sídlem Jeseník, Otakara Březiny 229/5, PSČ: 790 01, ve výši 7.865,- Kč (197 EX 3030/17, opr. Intrum Justitia Czech, s.r.o.), rozhodné datum 30.06.2017 – doručení přihlášky, 7.skupina.

Přihláška č.l. 93 doručena dne 30.06.2017.

2) Mgr. Zuzana Sobíšková, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 6, se sídlem Praha 6, Bělohorská 270/17, PSČ: 169 00, ve výši 8.591,- Kč (180 EX 16827/11, opr. Československá obchodní banka, a.s.), rozhodné datum 26.08.2020 – doručení přihlášky, 7.skupina.

Přihláška č.l. 140 doručena dne 26.08.2020, dopl. č.l. 179 dne 08.10.2020.

3) innogy Energie, s.r.o., IČ: 49903209, se sídlem Praha 10, Strašnice, Limuzská 3135/12, PSČ. 108 00, zast. Mgr. Přemyslem Dubem, advokátem, ve výši 153.420,96 Kč, rozhodné datum zahájení ex.řízení, vedeno ex. řízení 074 EX 03968/14 (není doloženo datum), 4.skupina.

Přihláška č.l. 148 doručena dne 28.08.2020.

4) Finanční úřad pro Ústecký kraj, se sídlem Ústí nad Labem-Město, Velká hradební 39/61, PSČ: 400 21, Územní pracoviště v Teplicích, se sídlem Teplice, Dlouhá 143/42, PSČ: 415 01, ve výši 86.776,- Kč, rozhodné datum 09.09.2020 – doručení přihlášky, 6.skupina.

Přihláška č.l. 151 +153 doručena dne 09.09.2020.

5) Český inkasní kapitál, a.s., IČ: 27646751, se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské nám. 808/66, PSČ: 110 00, zast. JUDr. Romanem Majerem, advokátem, ve výši 65.433,07 Kč, rozhodné datum 21.05.2010 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 156 + 158 doručena dne 29.09.2020.

6) Bohemia Faktoring, s.r.o., IČ: 27242617, se sídlem Praha 1-Malá Strana, Letenská 121/8, PSČ: 118 00, zast. JUDr. Ing. Karlem Goláněm, Ph.D., advokátem, ve výši 53.826,59 Kč, rozhodné datum 07.06.2019 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 160 doručena dne 02.10.2020.

7) Československá obchodní banka, a.s., IČ: 00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, zast. Mgr. Janem Dajbychem, advokátem, ve výši 105.541,08 Kč, rozhodné datum 01.09.2011 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 170 doručena dne 05.10.2020.

8) IES REAL & CONSULTING spol. s r.o., IČ: 60704080, se sídlem Olomouc, Sladkovského 609/5, PSČ: 772 00, zast. JUDr. Petrem Pečeným, advokátem, ve výši 8.345,50 Kč, rozhodné datum 13.04.2010 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 183 doručena dne 12.10.2020.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Lužec nad Vltavou, obec, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace