Dražba podílu 1/4 RD v obci Měrunice okres Teplice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 196EX 2136/06-464
Nejnižší podání 87.000 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 4

Nejvyšší podání

ebbcdd8b
87.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
ebbcdd8b 87.000 Kč 22.10.2020 8:43:40.628686

KrajÚstecký kraj
OkresTeplice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby196EX 2136/06-464
Začátek dražby22.10.2020 08:30
Konec dražby22.10.2020 09:00

Dražebník

Exekutorský úřad Olomouc, Jan Valenta, Mgr.
Dr. Milady Horákové 496/27, 779 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Mgr. Ivana Krčová
mobil: +420 775 178 774
podatelna@exekuce.org

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:00
Úterý08:00 - 12:00
Středa08:00 - 12:00
Čtvrtek08:00 - 12:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání87.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)174.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4200202203/6800
Variabilní symbol2136065555
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o dražbu podílu o velikosti ¼

- pozemek parcelní číslo St. 101, o výměře 1033m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parcelní číslo 128, o výměře 137m2, druh pozemku zahrada, - pozemek parcelní číslo 129, o výměře 697m2, druh pozemku zahrada, - stavba č.p. 69, způsob využití rod.dům, stojící na pozemku parcelní číslo St. 101, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, pro obec Měrunice, katastrální území Měrunice, na listu vlastnictví č. 66.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) RPG Byty, s.r.o., právně zast. Mgr. Petrem Kaustou, advokát, výše přihlášené pohledávky 26.210,- Kč s přísl., věřitel žádá zaplacení pohledávky, 

2) JUDr. Dalimil Mika, soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, výše přihlášené pohledávky 7.865,- Kč, věřitel žádá zaplacení pohledávky, 

3) Intrum Czech, s.r.o., výše přihlášené pohledávky 3.340,- Kč s přísl., věřitel žádá zaplacení pohledávky, 

4) Intrum Czech, s.r.o., výše přihlášené pohledávky 10.000,- Kč s přísl., věřitel žádá zaplacení pohledávky, 

5) JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 4, výše přihlášené pohledávky 7.865,- Kč, věřitel žádá zaplacení pohledávky, 

6) JUDr. Lukáš Jícha, soudní exekutor, Exekutorský úřad Přerov, výše přihlášené pohledávky 7.865,- Kč, věřitel žádá zaplacení pohledávky ,

7) 6) JUDr. Lukáš Jícha, soudní exekutor, Exekutorský úřad Přerov, výše přihlášené pohledávky 6.655,- Kč, věřitel žádá zaplacení pohledávky ,

8) JUDr. Jana Jarková, soudní exekutor, Exekutorský úřad Zlín, výše přihlášené pohledávky 2.840,- Kč, věřitel žádá zaplacení pohledávky, 

9) JUDr. Lukáš Jícha, soudní exekutor, Exekutorský úřad Přerov, výše přihlášené pohledávky 7.865,- Kč, věřitel žádá zaplacení pohledávky, 

10) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, výše přihlášené pohledávky 8.183,- Kč, věřitel žádá zaplacení pohledávky, 

11) PROFI CREDIT Czech, a.s., výše přihlášené pohledávky 16.430,- Kč s přísl., věřitel žádá zaplacení pohledávky, 

12) WLG Invest a.s., právně zast. JUDr. Petrem Gallatem, advokátem, výše přihlášené pohledávky 437,- Kč s přísl., věřitel žádá zaplacení pohledávky, 

13) Bohemia Faktoring, a.s., právně zast. JUDr. Ing. Karlem Goláněm, Ph.D., výše přihlášené pohledávky 22.580,- Kč s přísl., věřitel žádá zaplacení pohledávky, 

14) O2 Czech Republic a.s., právně zast. JUDr. Janou Kubištovou, CSc., advokátkou, výše přihlášené pohledávky 12.812,99 Kč s přísl., věřitel žádá zaplacení pohledávky, 

15) InvestCapital LTD, právně zast. Mgr. Karlem Volfem, advokátem, výše přihlášené pohledávky 2.212,50 Kč s přísl., věřitel žádá zaplacení pohledávky, 

16) Prim Inova GmbH, právně zast. Mgr. Ing. Vojtěchem Třískou, advokátem, výše přihlášené pohledávky 1.854,96 Kč s přísl., věřitel žádá zaplacení pohledávky, 

17) Mafin SE, právně zast. JUDr. Petrem Kočím, Ph.D., advokátem, výše přihlášené pohledávky 2.500,- Kč s přísl., věřitel žádá zaplacení pohledávky, 

18) JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 3, výše přihlášené pohledávky 7.865,- Kč, věřitel žádá zaplacení pohledávky, 

19) InvestCapital LTD, právně zast. Mgr. Karlem Volfem, advokátem, výše přihlášené pohledávky 2.212,50 Kč s přísl., věřitel žádá zaplacení pohledávky, 

20) PROFI CREDIT Czech, a.s., výše přihlášené pohledávky 16.430,- Kč s přísl., věřitel žádá zaplacení pohledávky. Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

50°28'40.67"N 13°49'3.59"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace