Podíl na rodinném domě v obci Hostěradice, okr. Znojmo

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX29361/10-150
Nejnižší podání 65.333 Kč
Minimální příhoz 3.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

ccfec620
80.333 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
ccfec620 80.333 Kč 21.10.2020 13:36:44.935143
9bbc30ae 77.333 Kč 21.10.2020 13:20:05.111329
ccfec620 74.333 Kč 21.10.2020 13:15:57.543045
9bbc30ae 71.333 Kč 21.10.2020 13:15:33.531976
ccfec620 68.333 Kč 21.10.2020 13:09:14.712921
9bbc30ae 65.333 Kč 21.10.2020 13:03:50.897857

KrajJihomoravský kraj
OkresZnojmo
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX29361/10-150
Začátek dražby21.10.2020 13:00
Konec dražby21.10.2020 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

JUDr. Lukáš Jícha
mobil: +420 773 903 415
jicha@eujicha.cz
Soudní exekutor

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání65.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)98.000 Kč
Minimální výše příhozu3.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1102936110
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 na přízemním, rodinném domě ze smíšeného zdiva pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části
obce Hostěradice, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 7638/3 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Hostěradice, č. p. 57, 671 71 Hostěradice.
Dle informací ČSÚ v obci Hostěradice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Původní stáří objektu je dle odborného odhadu zpracovatele z roku 1940. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (nutná rekonstrukce i konstrukcí dlouhodobé životnosti).

203EX29361/10, www.eujicha.cz


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Hostěradice 182, adresa, Hostěradice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace