Podíly na pozemcích v k.ú. Prostřední Bečva, okr. Vsetín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX33792/19
Nejnižší podání 9.713 Kč
Minimální příhoz 500 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

39a955a1
26.713 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
39a955a1 26.713 Kč 21.10.2020 15:11:34.267357
4646cce7 26.213 Kč 21.10.2020 15:06:43.864179
39a955a1 25.713 Kč 21.10.2020 15:06:31.558158
4646cce7 25.213 Kč 21.10.2020 15:01:35.619560
39a955a1 24.713 Kč 21.10.2020 15:01:25.353524
4646cce7 24.213 Kč 21.10.2020 14:56:29.333291
39a955a1 23.713 Kč 21.10.2020 14:51:50.416181
4646cce7 23.213 Kč 21.10.2020 14:46:59.853333
39a955a1 22.213 Kč 21.10.2020 14:42:06.333187
4646cce7 21.713 Kč 21.10.2020 14:37:19.371473
39a955a1 21.213 Kč 21.10.2020 14:32:49.505681
4646cce7 20.713 Kč 21.10.2020 14:28:06.782528
39a955a1 20.213 Kč 21.10.2020 14:27:20.781456
4646cce7 19.713 Kč 21.10.2020 14:23:30.219703
39a955a1 19.213 Kč 21.10.2020 14:23:00.862555
4646cce7 18.713 Kč 21.10.2020 14:20:13.453558
39a955a1 18.213 Kč 21.10.2020 14:20:06.824050
4646cce7 17.713 Kč 21.10.2020 14:19:28.617100
39a955a1 17.213 Kč 21.10.2020 14:19:21.466195
4646cce7 16.713 Kč 21.10.2020 14:16:13.268098
39a955a1 16.213 Kč 21.10.2020 14:16:03.236692
4646cce7 15.713 Kč 21.10.2020 14:11:51.707790
39a955a1 15.213 Kč 21.10.2020 14:11:05.903747
4646cce7 14.713 Kč 21.10.2020 14:08:19.617507
39a955a1 14.213 Kč 21.10.2020 14:08:13.000397
4646cce7 13.713 Kč 21.10.2020 14:05:01.836507
39a955a1 13.213 Kč 21.10.2020 14:04:54.865294
4646cce7 12.713 Kč 21.10.2020 14:00:49.227903
39a955a1 12.213 Kč 21.10.2020 14:00:28.660142
4646cce7 11.713 Kč 21.10.2020 13:59:27.569464
39a955a1 11.213 Kč 21.10.2020 13:59:22.353056
4646cce7 10.713 Kč 21.10.2020 13:58:20.744226
39a955a1 10.213 Kč 21.10.2020 13:58:12.392836
4646cce7 9.713 Kč 21.10.2020 13:00:07.688789

KrajZlínský kraj
OkresVsetín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX33792/19
Začátek dražby21.10.2020 13:00
Konec dražby21.10.2020 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání9.713 Kč
Výsledná cena (odhadní)14.570 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistota4.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1103379219
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Draženou nemovitostí je:

1) Nemovité věci evidované na LV č. 1876, k.ú. Prostřední Bečva - Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 101/121356 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1218/9 - ostatní plocha, LV č. 1876, v k.ú. Prostřední Bečva,
obec Prostřední Bečva, okres Vsetín, který je situován mimo zastavěnou část obce (sever k.ú.) ve sklonitém terénu s přístupem po nezpevněné komunikaci.

2) Nemovité věci evidované na LV č. 49, k.ú. Prostřední Bečva - Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 101/121356 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1221/1 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1305 - ostatní plocha,
pozemku p.č. 1306 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1312 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1313 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1373 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1375/1 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1422/1 - ostatní plocha a pozemku p.č. 1422/2 - ostatní plocha, LV č. 49, v k.ú. Prostřední Bečva, obec Prostřední Bečva, okres Vsetín. Pozemek p.č. 1221/1 je situován v severozápadní části katastrálního území s přístupem po nezpevněné komunikaci a nachází se na něm náletové dřeviny plevelného charakteru a stromoví. Pozemky p.č. 1305, p.č. 1306, p.č. 1313 a p.č. 1313 jsou situovány okrajové části obce, ve
sklonitém terénu s přístupem po zpevněné komunikaci. Na pozemcích se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.
Pozemek p.č. 1373 je situován v severní části katastrálního území a nachází se na něm náletové dřeviny plevelného charakteru. Pozemek p.č. 1375/1 je situován v severní části katastrálního území a nachází se na něm náletové dřeviny plevelného charakteru. Pozemky p.č. 1422/1 a p.č. 1422/2 jsou situovány v okrajové části obce, tvoří funkční celek s přístupem po veřejné komunikaci.

3) Nemovité věci evidované na LV č. 1759, k.ú. Prostřední Bečva - Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 101/121356 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 405/2 - zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí
stavba: Prostřední Bečva, č.e. 150, rod. rekr (LV č. 1792), pozemku p.č. St. 833/2 - zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Prostřední Bečva, č.e. 151, rod. rekr (LV č. 1804), pozemku p.č. St. 1170/2 - zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Prostřední Bečva, č.e. 319, rod. rekr (LV č. 1798), pozemku p.č. St. 1171/2 - zastavěná plocha a nádvoří,
na pozemku stojí stavba: Prostřední Bečva, č.e. 320, rod. rekr (LV č. 1810), pozemku p.č. St. 1172 - zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Prostřední Bečva, č.e. 321 rod. rekr (LV č. 1809), pozemku p.č. St. 1173 - zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Prostřední Bečva, č.e. 322, rod. rekr (LV č. 1795) a pozemku p.č. St. 1483/2 - zastavěná plocha
a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Prostřední Bečva, č.e. 231, rod. rekr (LV č. 219), LV č. 1759, v k.ú. Prostřední Bečva, obec Prostřední Bečva, okres Vsetín, které jsou situovány v okrajové části obce s přístupem po nezpevněných komunikacích. Na pozemcích se nachází objekty ve vlastnictví jiných subjektů, proto nejsou předmětem ocenění tohoto Znaleckého posudku.

4) Nemovité věci evidované na LV č. 1779, k.ú. Prostřední Bečva - Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 101/121356 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1311 - ostatní plocha, LV č. 1779, v k.ú. Prostřední Bečva,
obec Prostřední Bečva, okres Vsetín, který je situován v okrajové části obce, ve sklonitém terénu s přístupem po nezpevněných komunikacích, nachází se na něm náletové dřeviny plevelného charakteru.

5) Nemovité věci evidované na LV č. 1797, k.ú. Prostřední Bečva - Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 101/121356 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1375/12 - ostatní plocha, LV č. 1797, v k.ú. Prostřední Bečva, obec Prostřední Bečva, okres Vsetín, který je situován v okrajové části obce s přístupem po zpevněných komunikacích, nachází se na něm studna, zpevněná komunikace a náletové dřeviny plevelného charakteru.

6) Nemovité věci evidované na LV č. 2067, k.ú. Prostřední Bečva - Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 101/121356 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1218/10 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1422/8 - ostatní
plocha, pozemku p.č. 1422/9 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1439/1 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1439/2 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1440 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1478 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1503/1 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1503/2 - ostatní plocha, pozemku p.č. 2562/3 – vodní plocha, pozemku p.č. 2564 - ostatní plocha, pozemku p.č. 3073/61 -
ostatní plocha, pozemku p.č. 3073/62 - ostatní plocha, pozemku p.č. 3073/64 - ostatní plocha, pozemku p.č. 3073/69 - ostatní plocha, LV č. 2067, v k.ú. Prostřední Bečva, obec Prostřední Bečva, okres Vsetín. Pozemek p.č. 1218/10 se nachází v severovýchodní části katastrálního území a nachází se na něm náletové dřeviny plevelného charakteru. Pozemky p.č. 1422/8 a p.č. 1422/9 se nachází v severní části katastrálního území ve sklonitém terénu a nachází se na nich náletové dřeviny plevelného charakteru. Pozemek p.č. 1439/1 je situován v okrajové části obce s přístupem po zpevněné komunikaci, nachází se na něm jednoduchý dřevěný přístřešek a betonová plocha. Pozemek p.č. 1439/2 je situován v okrajové části obce s přístupem po zpevněné komunikaci, nachází se na něm asfaltová plocha. Pozemky p.č. 1440 a p.č. 1478 se nachází v okrajové části obce s přístupem po zpevněné komunikaci. Na části pozemku p.č. 1440 se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru a na pozemku p.č. 1478 zpevněná plocha. Pozemky p.č. 1503/1 a p.č. 1503/2 se nachází v okrajové části obce ve sklonitém terénu a nachází se na nich náletové dřeviny plevelného charakteru. Pozemek p.č. 2562/3 se nachází mimo zastavěnou část obce a nachází se na něm náletové dřeviny plevelného charakteru. Pozemek p.č. 2564 se nachází mimo zastavěnou část obce a nachází se na něm náletové dřeviny plevelného charakteru. Pozemky p.č. 3073/61, p.č. 3073/62, p.č. 3073/64 a p.č. 3073/69 jsou situovány v okrajové části obce s přístupem po zpevněné komunikaci.

Dále jsou předmětem dražby i spoluvlastnické podíly na lesních pozemcích, viz přiložený znalecký posudek.

Dražba dalšího spoluvlastnického podílu: 203EX7407/11

203EX33792/19, www.eujicha.czMožnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Prostřední Bečva, hotel Zavadilka, Zastávka autobusu, Prostřední Bečva, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace